Krišjāņa Valdemāra Ēdoles pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000421

Adrese:

Dārza iela 6, Ēdole, Ēdoles pag., Kuldīgas nov., LV-3310

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26692848 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne www.edole.lv
Elektroniskais katalogs Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli www.facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aira celma

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0462

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

455B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1848

Sākums:

Krišjāņa Valdemāra Ēdoles pagasta bibliotēka dibināta 1848. gada 23. aprīlī. Bibliotēku nodibināja Krišjānis Valdemārs. Ēdoles pagasta bibliotēka ir pirmā pašu latviešu dibinātā bibliotēka Latvijā. Bibliotēka tika atvērta Ēdoles luterāņu baznīcas sakristejā. Bibliotēka iesākās ar 200 grāmatām.

Darbība:

Krišjāņa Valdemāra Ēdoles pagasta bibliotēkas mērķis ir būt par atbalstu vietējās kopienas attīstībai un izaugsmei. Bibliotēkas pamatuzdevumi ir: • Saglabāt šo kultūrvēsturisko mantojumu; • Attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un atpūtas centru; • Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu bibliotēkā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 18:00
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena Metodiskā diena ( darbs ārpus bibliotēkas)
Piektdiena 08:30 16:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums katru dienu 12:30 - 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve datubāzēm Letonika, Lursoft
2. Apmācības un konsuktācijas Bezmaksas individuālas apmācības lietot datoru un internetu
3. Kuldīgas Galvenās bibliotēkas kopkatalogs Kuldīgas Galvenās bibliotēkas kopkataloga izmantošana http://biblio.kuldiga.lv
4. Starpbibliotēku abonements Iespējams izmantot SBA
5. Izstādes Dažādas pagasta iedzīvotāju vaļasprieku un prasmju izstādes
6. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas krājumu un novadpētniecības materiāliem
7. Izsniegšanas un saņemšanas pakalpojumi Elektroniska lietotāju apkalpošana
8. Ekskursijas Ekskursija pa bibliotēku un bibliotēkas stunda par bibliotēkas vēsturi. Ekskursiju uz Ēdoles luterāņu baznīcu (iepriekš piesakot)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana 1 lpp. kopēšana - 0,07
2. Izdruka 1 lpp. izdruka - 0,17
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ēdoles pagasta kultūras nams Dārza iela 6, Ēdoles pagasts Pašvaldības īpašums 1974

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

64

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

324

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

80

Pārējie:

244

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4741

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4187

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

554

Virtuālais apmeklējums:

240

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7581

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

417

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2605
Seriālizdevumi 4976
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 312

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 40
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 28
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 12

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

867

Izslēgto dokumentu kopskaits:

889

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

3810

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 218 196 2937
Seriālizdevumi 649 693 873
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 21 10 276

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 0 10 10