Krišjāņa Valdemāra Ēdoles pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000421

Adrese:

Dārza iela 6, Ēdole, Ēdoles pag., Kuldīgas nov., LV-3310

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26692848 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
www.edole.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aira Celma

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9000003559

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

09.01.2004

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0462

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

455A

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1848

Sākums:

Krišjāņa Valdemāra Ēdoles pagasta bibliotēka dibināta 1848. gada 23. aprīlī. Dibinātājs Krišjānis Valdemārs.

Darbība:

Krišjāņa Valdemāra Ēdoles pagasta bibliotēkas mērķis ir būt par atbalstu vietējās kopienas attīstībai un izaugsmei.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:30 18:00
Otrdiena 8:30 17:00
Trešdiena 8:30 17:00
Ceturtdiena 8:30 14:00 Lietotājiem slēgta
Piektdiena 8:30 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve datubāzēm Letonika, Lursoft
2. Apmācības un konsuktācijas Bezmaksas individuālas apmācības lietot datoru un internetu
3. Kuldīgas Galvenās bibliotēkas kopkatalogs Kuldīgas Galvenās bibliotēkas kopkataloga izmantošana http://biblio.kuldiga.lv
4. Starpbibliotēku abonements Iespējams izmantot SBA
5. Izstādes Dažādas pagasta iedzīvotāju vaļasprieku un prasmju izstādes
6. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas krājumu un novadpētniecības materiāliem
7. Izsniegšanas un saņemšanas pakalpojumi Elektroniska lietotāju apkalpošana
8. Ekskursijas Ekskursija pa bibliotēku un bibliotēkas stunda par bibliotēkas vēsturi. Ekskursiju uz Ēdoles luterāņu baznīcu (iepriekš piesakot).
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ēdoles kultūras nams Dārza iela 6, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads Pašvaldības īpašums 1974

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

64

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

209

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

43

Pārējie:

166

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

37318

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2906
Pieaugušie 2524
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 382
Virtuālais apmeklējums 34412
Digitālie pakalpojumi 34238
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 34238
Datubāzu apmeklējums 174
Abonētās 174

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5857

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

377

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 5683
Grāmatas 2142
Seriālizdevumi 3541
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 174
Datubāzes (skaits) 174
Abonētās 174
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 300
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 25
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 20
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

802

Izslēgto dokumentu kopskaits:

758

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

4031

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 802 758 4031
Grāmatas 187 221 2694
Seriālizdevumi 615 537 1337
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 27 28 405

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2