Krišjāņa Valdemāra Ēdoles pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000421

Adrese:

Dārza iela 6, Ēdole, Ēdoles pag., Kuldīgas nov., LV-3310

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26692848 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne www.edole.lv
Elektroniskais katalogs Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novada kopkatalogs
Sociālie tīkli www.facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aira Celma

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:30 19:00
Otrdiena 8:30 17:00
Trešdiena 8:30 17:00
Ceturtdiena Metodiskā diena - apmeklētājiem slēgts
Piektdiena 8:30 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve datubāzēm Letonika, Lursoft
2. Apmācības un konsuktācijas Bezmaksas individuālas apmācības lietot datoru un internetu
3. Kuldīgas Galvenās bibliotēkas kopkatalogs Kuldīgas Galvenās bibliotēkas kopkataloga izmantošana http://biblio.kuldiga.lv
4. Starpbibliotēku abonements Iespējams izmantot SBA
5. Izstādes Dažādas pagasta iedzīvotāju vaļasprieku un prasmju izstādes
6. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas krājumu un novadpētniecības materiāliem
7. Izsniegšanas un saņemšanas pakalpojumi Elektroniska lietotāju apkalpošana
8. Ekskursijas Ekskursija pa bibliotēku un bibliotēkas stunda par bibliotēkas vēsturi. Ekskursiju uz Ēdoles luterāņu baznīcu (iepriekš piesakot)
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ēdoles pagasta kultūras nams Dārza iela 6, Ēdoles pagasts Pašvaldības īpašums 1974

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

64

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

185

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

28

Pārējie:

157

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1743

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1654

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

89

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4936

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

208

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1703
Seriālizdevumi 3233
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 180

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 98
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 58
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 40

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

878

Izslēgto dokumentu kopskaits:

198

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

3989

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 226 198 2728
Seriālizdevumi 652 0 1261
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 32 21 387

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2