Snēpeles pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000440

Adrese:

"Pagastmāja", Snēpele, Snēpeles pag., Kuldīgas nov., LV-3328

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29218553 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Biruta Damberga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000035590

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0476

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

696B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1945.gadā. Pirms tam darbojusies bibliotekāru biedrība., kas pēc dievkalpojumiem izsniegusi grāmatas. 2005.gadā tiek uzsākta interneta tehnoloģiju ieviešana. 2009. gadā bibliotēka pārceļas uz jaunām renovētām telpām un iegūst akreditāciju.

Darbība:

Bibliotēkā kļuvusi par neatņemamu Snēpeles sabiedriskās dzīves, informācijas un kultūras centru. Bibliotēka nodrošina bibliotekāros pakalpojumus, informācijas pieejamību, veic literatūras popularizēšanu, novadpētniecības materiālu apzināšanu, vākšanu un uzkrāšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena Metodiskā diena - bibliotēka lasītājiem slēgta.
Piektdiena 08:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bibliotekārie pakalpojumi Grāmatu un periodikas izsniegšana un saņemšana, termiņu pagarināšana, lietotāju reģistrācija, grāmatu piegāde uz mājām cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
2. Uzziņas, konsultācijas un apmācības. Bibliotēkas darbinieks sniedz dažāda veida uzziņas- adresālās, faktogrāfiskās, precizējošās, tematiskās. Iespējams saņemt konsultācijas informācijas meklēšanā: bibliotēku elektroniskajos katalogos un datubāzēs, abonētajās datu bāzēs- Letonika, Lursoft, Britannica.
3. Starpbibliotēku pakalpojumi (SBA). Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojums nodrošina iespēju lasītājiem bibliotēkā neesošu iespieddarbu vai raksta kopiju pasūtīt no Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novada bibliotēkām vai Latvijas Nacionālās bibliotēkas.
4. Interneta pakalpojumi. Bezmaksas piekļuve internetam. Lietotāju apmācība darbam interneta vidē- informācijas meklēšana, komunikācija sociālajos tīklos, maksājumu veikšana, darbs e- vidē.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
"Pagastmāja', Snēpeles pag., Kuldīgas nov.,LV 3328 Pašvaldības īpašums 1887

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

76,9

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

177

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

23

Pārējie:

154

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1836

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1751

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

85

Virtuālais apmeklējums:

2553

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7929

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

355

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4239
Seriālizdevumi 3690
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 355

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 18
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 12
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

171

Izslēgto dokumentu kopskaits:

697

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

7194

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 171 426 4169
Seriālizdevumi 269 3008
Audiovizuālie resursi 2 1
Nošizdevumi 1
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 14
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 10 48 423

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma:

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2