Snēpeles pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000440

Adrese:

Pagastmāja, Snēpele, Snēpeles pag., Kuldīgas nov., LV-3328

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29218553 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Snēpeles pagasta mājaslapa
Kuldīgas Galvenās bibliotēkas vietne
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Biruta Damberga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0476

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

696B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Bibliotēka Snēpelē dibināta 1945.gadā. Pirms tam Snēpelē darbojusies bibliotekāru biedrība, kas pēc dievkalpojumiem izsniegusi grāmatas un rīkojusi dažadus pasākumus. 2005.gadā tiek uzsākta jauno interneta tehnoloģiju ieviešana. 2009. gads ir īpaši nozīmīgs- bibliotēka pārceļas uz jaunām , plašām telpām ( tai pašā “Pagastmājā”) un iegūst akreditāciju. 2019.gadā Snēpeles bibliotēka iziet atkārtotu akreditāciju, bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai tiek piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.

Darbība:

Bibliotēka kļuvusi par neatņemamu Snēpeles sabiedriskās dzīves, informācijas un kultūras centru , kas dod iespējas visu vecumu apmeklētājiem atrast sev vajadzīgo un nepieciešamo. Bibliotēka nodrošina bibliotekāros pakalpojumus, informācijas pieejamību ikvienam novada iedzīvotājam un visiem interesentiem, veic literatūras popularizēšanu, novadpētniecības materiālu apzināšanu, vākšanu un uzkrāšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 18:00
Otrdiena 8:00 17:00
Trešdiena 8:00 17:00
Ceturtdiena 8:00 14:00 Metodiskā diena, lasītājus bibliotēkā neapkalpo-darbs ārpus bibliotēkas (brauc uz Kuldīgas Galveno bibliotēku, iepērk grāmatas, apkalpo lasītājus mājās).
Piektdiena 8:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Interneta pakalpojumi Bezmaksas piekļuve internetam. Lietotāju apmācība darbam interneta vidē- informācijas, meklēšana, komunikācija sociālajos tīklos, maksājumu veikšana, deklarācijas iesniegšana. piekļuve e-pakalpojumiem- maksājumi deklarēšanās, nodoklū atskaišu iesniegšana, CSDD utt. Informācijas izdruka.
2. Uzziņas, konsultācijas un apmācības. Bibliotēkas darbinieks sniedz dažāda veida uzziņas- adresālās, faktogrāfiskās, precizējošā un tematiskās. Saņem konsultācijas informācijas meklēšanā bibliotēku elektroniskajos katalogos un datubāzēs.
3. Starpbibliotēku pakalpojumi (SBA) Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojums nodrošina iespēju lasītājiem bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu vai raksta kopiju pasūtīt no Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadu bibliotēkām vai Latvijas Nacionālās bibliotēkas
4. Bibliotekārie pakalpojumi. Grāmatu un periodikas izsniegšana un saņemšana, termiņu pagarināšana, lietotāju reģistrācija, grāmatu piegāde uz mājām cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

76

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

340

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

28

Pārējie:

312

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3965

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3739

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

226

Virtuālais apmeklējums:

12670

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10869

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3965
Seriālizdevumi 6894
Audiovizuālie resursi 0
Mikroformas 0
Kartogrāfiskie materiāli 0
Nošizdevumi 0
Attēlizdevumi 10
Rokraksti 0
Nepublicētie dokumenti 0
Pārējie dokumenti 0
Elektroniskie resursi 0
Sīkiespieddarbi 0
Braila raksta dokumenti 0
Patenti 0
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 0
Bērnu grāmatas 487

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 97
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 62
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 35
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1017

Izslēgto dokumentu kopskaits:

437

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

6492

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 196 332 4635
Seriālizdevumi 821 105 1852
Audiovizuālie resursi 3
Nošizdevumi 1
Attēlizdevumi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 21 487

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 2 2