Padures pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000432

Adrese:

"Teikas" - 13, Padure, Padures pag., Kuldīgas nov., LV-3321

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63348117 25485347 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Kuldīgas Galvenā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Žanete Ivanovska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0468

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

247B

Akreditācijas datums:

02.10.2019

Akreditācijas termiņš:

02.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1923.gada 28. maijā Padures pagasta jaunatnes savienība dibina Padures pagasta bibliotēku un saņem no Kultūras fonda 453 grāmatas darbības uzsākšanai. 1926. gadā bibliotēku pārņem Padures Bibliotēkas biedrība. Ar nelieliem pārtraukumiem Otrā pasaules kara laikā, turpina darbu līdz mūsdienām.

Darbība:

"Padures pagasta bibliotēka nodrošina brīvu pieeju dažāda rakstura informācijas resursiem, darbojas kā izglītības, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centrs, kas sniedz ieguldījumu informācijas un zināšanu sabiedrības veidošanā, uzlabojot ie Padures pagasta bibliotēka nodrošina brīvu pieeju dažāda rakstura informācijas resursiem, darbojas kā izglītības, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centrs, kas sniedz ieguldījumu informācijas un zināšanu sabiedrības veidošanā, uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti."

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 19:00
Piektdiena 08:30 14:00
Papildu informācija:

Ceturtdiena - metodiskā diena (darbs ārpus bibliotēka)

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve datubāzēm internetā - Letonika.lv un Lursoft laikrakstu bibliotēka.
2. Lietotāju apmācības un konsultācijas Apmācība iemaņu apgūšanā darbam ar datoru. Konsultācijas datu bāzu izmantošanā, interneta apguvē, e-pakalpojumu lietošanā.
3. SBA izmantošana Iespieddarbus, kuri nav krājumā var pasūtīt, izmantojot Starpbibliotēku abonementu.
4. Izdevumu rezervēšana un pagarināšana Izdevumu rezervēšana un lietošanas termiņa pagarināšana pa telefonu 63348117, izmantojot e-pastu padure.biblioteka@kuldiga.lv vai elektroniski BIS Alise
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās sniegto pakalpojumu izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana un izdrukas A4 formāta 1 lpp. Melnbalta; A4 formāta abas puses; A4 formāta 1 lpp. Krāsaina
2. Dokumentu laminēšana A3 - A6
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

85,9

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

241

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

53

Pārējie:

188

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2936

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2618

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

318

Virtuālais apmeklējums:

56101

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9036

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

719

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4372
Seriālizdevumi 4664

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 110
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 46
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 64

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1126

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1415

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

9563

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 271 539 6909
Seriālizdevumi 849 876 2577
Audiovizuālie resursi 60
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 6 14
Elektroniskais krājums (summa) 2
Citi elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 49 1371

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

3

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 72 72