Padures pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000432

Adrese:

Teikas-13, Padure, Padures pag., Kuldīgas nov., LV-3321

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
63348117 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Sociālie tīkli Bibliotēkas profils Facebook.com
Citas iestādes vietne Padures pagasta mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aina Salma

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000035590

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0468

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

247A

Akreditācijas datums:

15.11.2013

Akreditācijas termiņš:

15.11.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

1923. gada 28.maijā Padures pagasta Jaunatnes savienība dibina Padures pagasta bibliotēku un saņem no Kultūras fonda 453 grāmatas bibliotēkas darbības uzsākšanai.1926. gadā bibliotēku pārņem Padures Bibliotēkas biedrība. Ar nelieliem pārtraukumiem Otrā pasaules kara laikā, Padures pagasta bibliotēka turpina darbu līdz mūsdienām, jau 96. gadu.

Darbība:

Padures pagasta bibliotēka nodrošina brīvu pieeju dažāda rakstura informācijas resursiem, darbojas kā izglītības, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centrs, kas sniedz ieguldījumu informācijas un zināšanu sabiedrības veidošanā, uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 12:00 20:00 Padures pagasta bibliotēkas izsniegšanas punkts Padures skolā, Deksnē darbojas katra mēneša pirmajā trešdienā no 08:00 līdz 16:00
Piektdiena 09:00 18:00
Papildu informācija:

Ceturtdienas - metodiskās dienas, slēgts apmeklētājiem

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve datubāzēm internetā - Letonika.lv un Lursoft laikrakstu bibliotēka.
2. Lietotāju apmācības un konsultācijas Apmācība iemaņu apgūšanā darbam ar datoru. Konsultācijas datu bāzu izmantošanā, interneta apguvē, e-pakalpojumu lietošanā.
3. SBA izmantošana Iespieddarbus, kuri nav krājumā var pasūtīt, izmantojot Starpbibliotēku abonementu.
4. Izdevumu rezervēšana un pagarināšana Izdevumu rezervēšana un lietošanas termiņa pagarināšana pa telefonu 63348117, izmantojot e-pastu padure.biblioteka@kuldiga.lv vai elektroniski BIS Alise.
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās sniegto pakalpojumu izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
6.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana un izdrukas A4 formāta 1.lpp (melnbalta) A4 formāta abas puses A4 formāta 1.lpp. (krāsaina)
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas uzcelšanas gads:

1985

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

85,8

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

351

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

132

Pārējie:

219

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5356

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3273

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2083

Virtuālais apmeklējums:

83

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

18589

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2424

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 8398
Seriālizdevumi 10135
Audiovizuālie resursi 39
Pārējie dokumenti 17
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1058

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 30
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 4
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 26

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1336

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2094

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

10980

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 278 300 7311
Seriālizdevumi 1053 1794 3600
Audiovizuālie resursi 60
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 5 6
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 8
Bērnu grāmatas 62 35 1092

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE
ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Latviešu valoda