Padures pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000432

Adrese:

Teikas-13, Padure, Padures pag., Kuldīgas nov., LV-3321

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
63348117 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli Bibliotēkas profils Facebook.com
Citas iestādes vietne Padures pagasta mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aina Salma

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0468

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

247B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

1923. gada 28.maijā Padures pagasta Jaunatnes savienība dibina Padures pagasta bibliotēku un saņem no Kultūras fonda 453 grāmatas bibliotēkas darbības uzsākšanai.1926. gadā bibliotēku pārņem Padures Bibliotēkas biedrība. Ar nelieliem pārtraukumiem Otrā pasaules kara laikā, Padures pagasta bibliotēka turpina darbu līdz mūsdienām, jau 96. gadu.

Darbība:

Padures pagasta bibliotēka nodrošina brīvu pieeju dažāda rakstura informācijas resursiem, darbojas kā izglītības, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centrs, kas sniedz ieguldījumu informācijas un zināšanu sabiedrības veidošanā, uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 12:00 20:00
Piektdiena 09:00 18:00
Papildu informācija:

Ceturtdienas - metodiskās dienas, slēgts apmeklētājiem

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve datubāzēm internetā - Letonika.lv un Lursoft laikrakstu bibliotēka.
2. Lietotāju apmācības un konsultācijas Apmācība iemaņu apgūšanā darbam ar datoru. Konsultācijas datu bāzu izmantošanā, interneta apguvē, e-pakalpojumu lietošanā.
3. SBA izmantošana Iespieddarbus, kuri nav krājumā var pasūtīt, izmantojot Starpbibliotēku abonementu.
4. Izdevumu rezervēšana un pagarināšana Izdevumu rezervēšana un lietošanas termiņa pagarināšana pa telefonu 63348117, izmantojot e-pastu padure.biblioteka@kuldiga.lv vai elektroniski BIS Alise
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās sniegto pakalpojumu izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana un izdrukas A4 formāta 1 lpp. Melnbalta; A4 formāta abas puses; A4 formāta 1 lpp. Krāsaina
2. Dokumentu laminēšana A3 - A6
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

85,8

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

354

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

131

Pārējie:

223

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4711

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3351

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1360

Virtuālais apmeklējums:

160

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

18807

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2448

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 8871
Seriālizdevumi 9819
Audiovizuālie resursi 12
Pārējie dokumenti 105
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 2139

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 20
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 9
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 11

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1330

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1542

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

10769

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 240 230 7322
Seriālizdevumi 1090 1312 3377
Audiovizuālie resursi 60
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 7
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 8
Bērnu grāmatas 51 29 1114

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

0

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 1 1