Padures pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000432

Adrese:

Teikas-13, Padure, Padures pag., Kuldīgas nov., LV-3321

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63348117 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Kuldīgas Galvenā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aina Salma

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0468

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

247B

Akreditācijas datums:

02.10.2019

Akreditācijas termiņš:

02.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1923.gada 28. maijā Padures pagasta jaunatnes savienība dibina Padures pagasta bibliotēku un saņem no Kultūras fonda 453 grāmatas darbības uzsākšanai. 1926. gadā bibliotēku pārņem Padures Bibliotēkas biedrība. Ar nelieliem pārtraukumiem Otrā pasaules kara laikā, turpina darbu līdz mūsdienām.

Darbība:

"Padures pagasta bibliotēka nodrošina brīvu pieeju dažāda rakstura informācijas resursiem, darbojas kā izglītības, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centrs, kas sniedz ieguldījumu informācijas un zināšanu sabiedrības veidošanā, uzlabojot ie Padures pagasta bibliotēka nodrošina brīvu pieeju dažāda rakstura informācijas resursiem, darbojas kā izglītības, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centrs, kas sniedz ieguldījumu informācijas un zināšanu sabiedrības veidošanā, uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti."

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 18:00
Otrdiena 9:00 17:00
Trešdiena 9:00 19:00
Piektdiena 9:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve datubāzēm internetā - Letonika.lv un Lursoft laikrakstu bibliotēka.
2. Lietotāju apmācības un konsultācijas Apmācība iemaņu apgūšanā darbam ar datoru. Konsultācijas datu bāzu izmantošanā, interneta apguvē, e-pakalpojumu lietošanā.
3. SBA izmantošana Iespieddarbus, kuri nav krājumā var pasūtīt, izmantojot Starpbibliotēku abonementu.
4. Izdevumu rezervēšana un pagarināšana Izdevumu rezervēšana un lietošanas termiņa pagarināšana pa telefonu 63348117, izmantojot e-pastu padure.biblioteka@kuldiga.lv vai elektroniski BIS Alise
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās sniegto pakalpojumu izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana un izdrukas A4 formāta 1 lpp. Melnbalta; A4 formāta abas puses; A4 formāta 1 lpp. Krāsaina
2. Dokumentu laminēšana A3 - A6
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

85,9

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

282

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

90

Pārējie:

192

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3554

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2857

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

697

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

15747

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1254

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 7287
Seriālizdevumi 8455
Pārējie dokumenti 5

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 30
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 6
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 24

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1262

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1977

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

9855

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 277 357 7180
Seriālizdevumi 984 1620 2604
Audiovizuālie resursi 60
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 1 8
Elektroniskais krājums (summa) 2
Citi elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 1097

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 9 9
Teksta dokumenti - Lappuses 9 9
Attēlizdevumi 18 18