Laidu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000428

Adrese:

Bitīte, Laidi, Laidu pag., Kuldīgas nov., LV-3317

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29612264 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Judīte Kalniņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0466

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

244B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Sākums:

Dibināta 1948.gada 13.jūnijā.

Darbība:

Laidu bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 18:00
Ceturtdiena 00:00 00:00
Piektdiena 08:00 15:00
Papildu informācija:

Ceturtdienas - Metodiskās dienas

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Abonētās datu bāzes Piekļuve datu bāzēm - Letonika un Lursoft
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana.
Kurzemes virtuālais kopkatalogs Reģionāls virtuāls bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Kurzemes bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datubāzēs
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematiska un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Izdevumu rezervēšana un grāmatu nodošanas termiņu pagarināšana pa e-pastu vizmahartmane@inbox.lv
Datorkursi un mācības Konsultācijas darbā ar datoru.
Ekskursijas Iepazīšanās un ekskursijas pa bibliotēku Pieredzes apmaiņas braucieni
Jaunieguvumu apskats Jaunāko grāmat izstādes un apskati, pēc katras grāmatu iegādes
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbi, kuri nav Laidu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
Tematiskās izstādes, pasākumi Literatūras un mākslas darbu izstādes, dažādi lasīšanas veicināšanas pasākumi
Reģistrēties E- katalogam un E- grāmatu lasīšanai Iepazīstināt lasītājus ar elektronisko katalogu un e - grāmatu lasīšanu interneta vidē.
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

574

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

60

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

376

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

98

Pārējie:

278

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5274

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3475

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1799

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6655

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1073

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2976
Seriālizdevumi 3679
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 759

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 77
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 47
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 30

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

657

Izslēgto dokumentu kopskaits:

660

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

4754

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 245 361 4005
Seriālizdevumi 412 298 738
Audiovizuālie resursi 1
Pārējie dokumenti 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 49 3 636

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Cita integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

2

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Attēlizdevumi 23 23