Laidu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000428

Adrese:

"Bitīte", Laidi, Laidu pag., Kuldīgas nov., LV-3317

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29612264 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Judīte Kalniņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9000003590

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0466

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

244B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Darbība:

Laidu bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 18:00
Ceturtdiena 00:00 00:00 Metodiskā diena
Piektdiena 08:00 15:00
Papildu informācija:

Ceturtdienas - Metodiskās dienas

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datu bāzes Piekļuve datu bāzēm - Letonika un Lursoft
2 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3 Kurzemes virtuālais kopkatalogs Reģionāls virtuāls bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Kurzemes bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datubāzēs
4 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematiska un faktogrāfisku uzziņu izpilde
5 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Izdevumu rezervēšana un grāmatu nodošanas termiņu pagarināšana pa e-pastu laidi.biblioteka@kuldiga.lv un programmā Alise
6 Datorkursi un mācības Konsultācijas darbā ar datoru un e pakalpojumus
7 Ekskursijas Iepazīšanās un ekskursijas pa bibliotēku. Pieredzes apmaiņas braucieni.
8 Jaunieguvumu apskats Jaunāko grāmatu izstādes pēc katras grāmatu iegādes sociālajos tīklos.
9 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbi, kuri nav Laidu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
10 Tematiskās izstādes, pasākumi Literatūras un mākslas darbu izstādes, dažādi lasīšanas veicināšanas pasākumi
11 Reģistrēties E- katalogam un E- grāmatu lasīšanai Iepazīstināt lasītājus ar elektronisko katalogu un e - grāmatu lasīšanu interneta vidē.
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

574

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

60

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

318

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

76

Pārējie:

242

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2231

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1753

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

478

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5134

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

526

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2745
Seriālizdevumi 2388
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 457

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 45
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 24
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 21

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

759

Izslēgto dokumentu kopskaits:

764

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

4894

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 236 235 4046
Seriālizdevumi 523 529 835
Pārējie dokumenti 13
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 42 66 619

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 95 104 199
Video ieraksti 1 1 2