Laidu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000428

Adrese:

Bitīte, Laidi, Laidu pag., Kuldīgas nov., LV-3317

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29612264 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Judīte Kalniņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0466

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

244B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Darbība:

Laidu bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 18:00
Ceturtdiena 00:00 00:00
Piektdiena 08:00 15:00
Papildu informācija:

Ceturtdienas - Metodiskās dienas

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datu bāzes Piekļuve datu bāzēm - Letonika un Lursoft
2 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3 Kurzemes virtuālais kopkatalogs Reģionāls virtuāls bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Kurzemes bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datubāzēs
4 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematiska un faktogrāfisku uzziņu izpilde
5 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Izdevumu rezervēšana un grāmatu nodošanas termiņu pagarināšana pa e-pastu vizmahartmane@inbox.lv
6 Datorkursi un mācības Konsultācijas darbā ar datoru
7 Ekskursijas Iepazīšanās un ekskursijas pa bibliotēku. Pieredzes apmaiņas braucieni.
8 Jaunieguvumu apskats Jaunāko grāmat izstādes un apskati, pēc katras grāmatu iegādes
9 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbi, kuri nav Laidu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
10 Tematiskās izstādes, pasākumi Literatūras un mākslas darbu izstādes, dažādi lasīšanas veicināšanas pasākumi
11 Reģistrēties E- katalogam un E- grāmatu lasīšanai Iepazīstināt lasītājus ar elektronisko katalogu un e - grāmatu lasīšanu interneta vidē.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

574

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

60

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6