Laidu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000428

Adrese:

Bitīte, Laidi, Laidu pag., Kuldīgas nov., LV-3317

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29612264 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Judīte Kalniņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0466

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

244B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Sākums:

Dibināta 1948.gada 13.jūnijā.

Darbība:

Laidu bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 18:00
Ceturtdiena 00:00 00:00
Piektdiena 08:00 15:00
Papildu informācija:

Ceturtdienas - Metodiskās dienas

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Abonētās datu bāzes Piekļuve datu bāzēm - Letonika un Lursoft
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana.
Kurzemes virtuālais kopkatalogs Reģionāls virtuāls bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Kurzemes bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datubāzēs
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematiska un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Izdevumu rezervēšana un grāmatu nodošanas termiņu pagarināšana pa e-pastu vizmahartmane@inbox.lv
Datorkursi un mācības Konsultācijas darbā ar datoru.
Ekskursijas Iepazīšanās un ekskursijas pa bibliotēku Pieredzes apmaiņas braucieni
Jaunieguvumu apskats Jaunāko grāmat izstādes un apskati, pēc katras grāmatu iegādes
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbi, kuri nav Laidu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
Tematiskās izstādes, pasākumi Literatūras un mākslas darbu izstādes, dažādi lasīšanas veicināšanas pasākumi
Reģistrēties E- katalogam un E- grāmatu lasīšanai Iepazīstināt lasītājus ar elektronisko katalogu un e - grāmatu lasīšanu interneta vidē.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1976

Teritorijas kopējā platība (m2):

574

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

60

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

324

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

106

Pārējie:

218

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6682

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4642

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2040

Virtuālais apmeklējums:

12

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7213

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1110

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4043
Seriālizdevumi 3170
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1110

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 86
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 75
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 11

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

601

Izslēgto dokumentu kopskaits:

585

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4756

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 270 410 4120
Seriālizdevumi 331 175 624
Audiovizuālie resursi 1
Pārējie dokumenti 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 58 40 597

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1