Rumbas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000439

Adrese:

Riežupes iela 1, Mežvalde, Rumbas pag., Kuldīgas nov., LV-3301

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29373476 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunita Stāraste

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000035590

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0473

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Ventas ciema brīvā laika pavadīšanas centrs "Bukaiši" Rudupes iela 1, Venta, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

251B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1928

Sākums:

Rumbas pagasta bibliotēkas pirmsākumi meklējami 1928.gadā, kad dibināta bibliotēkas biedrība, kas atradās Veldzes pamatskolā, kur atradies skapis ar 500 grāmatām. Bibliotēkas fondus papildināja dāvinājumi un ziedojumi. Pēc Latvijas okupācijas 1941. gadā bibliotēkas fonda lielāko daļu sadedzināja un tālākās ziņas parādās no 1949.gada, kad parādās ziņas par bibliotekāru Arvīdu Cimmermani. Bibliotēka vairākkārt ir mainījusies atrašanās vietu, šajās ēkā bibliotēka atrodas no 1992.g. 2002.g. veikts telpu kapitālais remonts, kad bibliotēka ieguva tagadējo izskatu un es esmu 34. bibliotekāre , strādāju no 2.09.2013.

Darbība:

Bibliotēka nodrošina bibliotekāros pakalpojumus, informācijas pieejamību ikvienam Rumbas pagasta iedzīvotājam un citiem interesentiem. Tā sniedz atbalsu vietējās sabiedrības attīstībā, izglītojot iedzīvotājus interneta resursu pilnvērtīgā izmantošanā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 19:00
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena Metodiskā diena (bibliotēka apmeklētājiem slēgta)
Piektdiena 08:30 16:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums no 12:30 - 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm.
2. Apmācība un konsultācijas Konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
3. Datori un internets. Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
4. E-katalogs Nodrošina informācijas meklēšanu.
5. Izdevumu saņemšana, nodošana, rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu saņemšana, nodošana, rezervēšana un nodošanas termiņa pagarināšana uz vietas bibliotēkā vai attālināti, izmantojot autorizācijas datus.
6. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
7. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Rumbas pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA).
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

96,65

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

335

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

117

Pārējie:

218

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5333

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4110

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1223

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

17175

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

606

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3332
Seriālizdevumi 13641
Pārējie dokumenti 202
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 374

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 125
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 103
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 22

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

871

Izslēgto dokumentu kopskaits:

569

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

8390

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 243 330 6276
Seriālizdevumi 628 239 2097
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 2
Pārējie dokumenti 13
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 3
Bērnu grāmatas 55 814

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 38 38