Rumbas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000439

Adrese:

Riežupes iela 1, Mežvalde, Rumbas pag., Kuldīgas nov., LV-3301

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29373476 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunita Stāraste

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000038154

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0473

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

251A

Akreditācijas datums:

23.09.2014

Akreditācijas termiņš:

23.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1928

Sākums:

Rumbas pagasta bibliotēkas pirmsākumi meklējami 1928.gadā, kad dibināta bibliotēkas biedrība, kas atradās Veldzes pamatskolā, kur atradies skapis ar 500 grāmatām. Bibliotēkas fondus papildināja dāvinājumi un ziedojumi. Pēc Latvijas okupācijas 1941. gadā bibliotēkas fonda lielāko daļu sadedzināja un tālākās ziņas parādās no 1949.gada, kad parādās ziņas par bibliotekāru Arvīdu Cimmermani. Bibliotēka vairākkārt ir mainījusies atrašanās vietu, šajās ēkā bibliotēka atrodas no 1992.g. 2002.g. veikts telpu kapitālais remonts,, kad bibliotēka ieguva tagadējo izskatu un es esmu 34. bibliotekāre , strādāju no 2.09.2013.

Darbība:

Bibliotēka nodrošina bibliotekāros pakalpojumus, informācijas pieejamību ikvienam Rumbas pagasta iedzīvotājam un citiem interesentiem. Tā sniedz atbalsu vietējās sabiedrības attīstībā, izglītojot iedzīvotājus interneta resursu pilnvērtīgā izmantošanā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 19:00
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena Metodiskā diena (bibliotēka apmeklētājiem slēgta)
Piektdiena 08:30 16:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums no 12:30 - 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm.
2. Apmācība un konsultācijas Konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
3. Datori un internets. Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
4. E-katalogs Nodrošina informācijas meklēšanu.
5. Izdevumu saņemšana, nodošana, rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu saņemšana, nodošana, rezervēšana un nodošanas termiņa pagarināšana uz vietas bibliotēkā vai attālināti, izmantojot autorizācijas datus.
6. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
7. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Rumbas pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA).
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1976

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

96,65

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

309

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

107

Pārējie:

202

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4398

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3557

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

841

Virtuālais apmeklējums:

70

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

15879

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

767

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3404
Seriālizdevumi 12370
Pārējie dokumenti 105
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 471

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 119
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 81
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 38

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

960

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1017

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8088

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 276 175 6362
Seriālizdevumi 684 842 1708
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 13
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 3
Bērnu grāmatas 61 803

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda