Rumbas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000439

Adrese:

Riežupes iela 1, Mežvalde, Rumbas pag., Kuldīgas nov., LV-3301

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29373476 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novada elektroniskais kopkatalogs
Sociālie tīkli Draugiem.lv - Rumbas bibliotēka
Sociālie tīkli Facebook - Rumbas bibliotēka
Citas iestādes vietne Rumbas pagasta tīmekļvietne
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Madara Bļodniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000035590

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0473

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Ventas ciema brīvā laika pavadīšanas centrs "Bukaiši" Rudupes iela 1, Venta, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

251B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1928

Sākums:

Rumbas pagasta bibliotēkas pirmsākumi meklējami 1928. gadā, kad dibināta bibliotēkas biedrība. Tā atradās Veldzes pamatskolā, kurā bijis skapis ar 500 grāmatām. Bibliotēkas krājums tika papildināts ar dāvinājumu un ziedojumu palīdzību. Pēc Latvijas okupācijas 1941. gadā bibliotēkas krājuma lielākā daļa tika sadedzināta. No 1949. gada ir saglabājusies informācija par bibliotekāra Arvīda Cimmermaņa profesionālo darbību. Bibliotēka vairākkārt ir mainījusi atrašānās vietu. No 1992. gada Rumbas pagasta bibliotēka atrodas pašreizējā ēkā, kas celta 1976. gadā. 2021. gadā bibliotēkas ēkā tika uzsākti vērienīgi remontdarbi, kā rezultātā bibliotēka šo gadu pavadīja pagaidu telpās Manģenes ielā 10-1, Mežvaldē, Rumbas pagastā.

Darbība:

Bibliotēka nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību Rumbas pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem. Tā sniedz atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā un mūžizglītībā, izglītojot interneta resursu pilnvērtīgā izmantošanā, piedāvājot konsultācijas e-pakalpojumu lietošanā un medijpratības jautājumos.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 19:00
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena Metodiskā diena (bibliotēka apmeklētājiem slēgta)
Piektdiena 08:30 16:00
Papildu informācija:

Ārējās apkalpošanas punktā Ventas ciema brīvā laika pavadīšanas centrā “Bukaiši”: Pirmdiena 8.30-14.00 Otrdiena 8.30-13.00 Trešdiena 8.30-12.00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm.
2. Apmācība un konsultācijas Konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
3. Datori un internets. Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
4. E-katalogs Nodrošina informācijas meklēšanu.
5. Izdevumu saņemšana, nodošana, rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu saņemšana, nodošana, rezervēšana un nodošanas termiņa pagarināšana uz vietas bibliotēkā vai attālināti, izmantojot autorizācijas datus.
6. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas e-pakalpojumu lietošanā.
7. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Rumbas pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA).
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

96

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

156

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

30

Pārējie:

126

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1986

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1834

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

152

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6708

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

159

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1925
Seriālizdevumi 4783
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 191

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 66
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 43
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 23

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

868

Izslēgto dokumentu kopskaits:

4

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

8513

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 205 2 6169
Seriālizdevumi 663 2 2326
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 2
Pārējie dokumenti 14
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 3
Bērnu un jauniešu grāmatas 945

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1