Raņķu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000434

Adrese:

Sākumskola, Raņķi, Raņķu pag., Skrundas nov., LV-3323

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29831485 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Skrundas novada mājas lapa
Elektroniskais katalogs Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novada elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Valdis Nelijus

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0469

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

461B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 16:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 9:00 16:00
Piektdiena 9:00 15:00
Papildu informācija:

Katra mēneša trešā ceturtdiena metodiskā diena (apmeklētājus neapkalpo)

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Bezmaksas datora un interneta pieslēguma un bezvadu interneta izmantošana
2. Datu bāzes Bezmaksas piekļuve datubāzēm Lursoft un Letonika
3. Izstādes Vietējā un reģiona mēroga kolekcionāru, rokdarbnieku izstādes, kā arī novadpētniecības materiālu, grāmatu un literārās izstādes.
4. SBA Materiālus (grāmatas, žurnālus), kuri nav Raņķu bibliotēkas fonda rīcībā, iespējams pasūtīt no citām novada, reģiona bibliotēkām, izmantojot starpbibliotēku abonementu.
5. Literatūra Grāmatu un žurnālu izsniegšana lasītājiem uz mājām, materiālu nodošanas termiņu pagarināšana, Materiālu piegāde mājās.
6. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas darbā ar datoru, internetu, u.c. elektroniskajām ierīcēm. Uzziņu sniegšana par bibliotēku un tās darbību un iespējām, par jebkuriem sabiedrību interesējošiem jautājumiem.
7. Brīvā laika pavadīšana Datori un internets jebkurai paaudzei, krāsojamās grāmatas, rotaļlietas, puzles bērniem, un galda spēles jauniešiem un pieaugušajiem.
8. Novadpētniecības materiāli Tematiskās mapes par pagasta pārvaldi vēsturi, kultūru, izglītību, bibliotēku, kā arī ievērojamiem pagasta cilvēkiem un pagasta problēmām.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana, izdruka A4 formāta, vienai pusei, melnbalta - 0,14
2. Kopēšana, izdruka A4 formāta, abām pusēm, melnbalta - 0,21
3. Kopēšana, izdruka A4 formāta attēlam, krāsaina - 0,28
4. Kopēšana, izdruka Par vienu vienību, krāsaina - 0,57
5. Skenēšana Par vienu vienību - 0,28
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
www.skrundasnovads.lv
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

98

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

115

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

24

Pārējie:

91

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3650

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3091

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

559

Virtuālais apmeklējums:

89

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6719

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

207

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1603
Seriālizdevumi 5116
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 131

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 6
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 5
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

702

Izslēgto dokumentu kopskaits:

552

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5200

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 179 0 3571
Seriālizdevumi 523 552 1629
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 17 0 449

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2