Raņķu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000434

Adrese:

Sākumskola, Raņķi, Raņķu pag., Skrundas nov., LV-3323

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26158290 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Skrundas novada mājas lapa
Elektroniskais katalogs Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novada elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Zane Latkovska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000015912

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.08.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0469

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

461A

Akreditācijas datums:

21.11.2014

Akreditācijas termiņš:

21.11.2019

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

Katra mēneša trešā ceturtdiena metodiskā diena (apmeklētājus neapkalpo)

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datora un interneta pieslēguma un bezvada interneta izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana, izdruka A4 formāta, vienai pusei, melnbalta 0,14
Kopēšana, izdruka A4 formāta, abām pusēm, melnbalta 0,21
Kopēšana, izdruka A4 formāta attēlam, krāsaina 0,28
Kopēšana, izdruka Par vienu vienību, krāsaina 0,57
Skenēšana Par vienu vienību 0,28
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1990

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

98

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

115

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

24

Pārējie:

91

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3650

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3091

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

559

Virtuālais apmeklējums:

89

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6719

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

207

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1603
Seriālizdevumi 5116
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 131

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 6
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 5
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

702

Izslēgto dokumentu kopskaits:

552

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5200

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 179 0 3571
Seriālizdevumi 523 552 1629
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 17 0 449

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2