Raņķu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000434

Adrese:

"Sākumskola", Raņķi, Raņķu pag., Kuldīgas nov., LV-3323

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26158290 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Kuldīgas Galvenā bibliotēka
Sociālie tīkli Raņķu pagasta bibliotēkas Facebook lapa
Elektroniskais katalogs Kuldīgas novada bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Zane Latkovska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0469

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

461B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Raņķu bibliotēkas biedrības bibliotēka dibināta 1912.gada beigās. Gadu laikā tā vairākkārt mainījusi savu atrašanās vietu, līdz 2008.gadā nonākusi jaunās, gaišās, izremontētās telpās.

Darbība:

Raņķu pagasta bibliotēkas darbības teritorija ir Raņķu pagasts. Tā ir vietējās nozīmes kultūras un informācijas iestāde, kas veic bibliotēkas funkcijas: nodrošināt bibliotēku pakalpojumus iedzīvotāju dzīvesvietas tuvumā, būt par informācijas, kultūras mantojuma krātuvi, attīstības un izklaides vietu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 18:00
Otrdiena 8:00 17:00
Trešdiena 8:00 17:00
Ceturtdiena Metodiskā diena (lasītājus neapkalpo)
Piektdiena 8:00 15:00
Sestdiena Slēgts
Svētdiena Slēgts

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Bezmaksas datora un interneta pieslēguma un bezvadu interneta izmantošana
2. Datu bāzes Bezmaksas piekļuve datubāzēm Lursoft un Letonika
3. Izstādes Vietējā un reģiona mēroga kolekcionāru, rokdarbnieku izstādes, kā arī novadpētniecības materiālu, grāmatu un literārās izstādes.
4. SBA Materiālus (grāmatas, žurnālus), kuri nav Raņķu bibliotēkas fonda rīcībā, iespējams pasūtīt no citām novada, reģiona bibliotēkām, izmantojot starpbibliotēku abonementu.
5. Literatūra Grāmatu un žurnālu izsniegšana lasītājiem uz mājām, materiālu nodošanas termiņu pagarināšana, Materiālu piegāde mājās.
6. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas darbā ar datoru, internetu, u.c. elektroniskajām ierīcēm. Uzziņu sniegšana par bibliotēku un tās darbību un iespējām, par jebkuriem sabiedrību interesējošiem jautājumiem.
7. Brīvā laika pavadīšana Datori un internets jebkurai paaudzei, krāsojamās grāmatas, rotaļlietas, puzles bērniem, un galda spēles jauniešiem un pieaugušajiem.
8. Novadpētniecības materiāli Tematiskās mapes par pagasta pārvaldi vēsturi, kultūru, izglītību, bibliotēku, kā arī ievērojamiem pagasta cilvēkiem un pagasta problēmām.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana un izdruka A4 formāta 1 lpp. Melnbalta; A4 formāta abas puses; A4 formāta 1 lpp. Krāsaina
2. skenēšana
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

98

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

125

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

19

Pārējie:

106

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2044

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1893

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

151

Virtuālais apmeklējums:

185

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6320

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

244

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2153
Seriālizdevumi 3894
Pārējie dokumenti 180
Elektroniskais krājums (summa) 93
Citi elektroniskie resursi 93
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 349

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 78
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 45
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 33

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

897

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1596

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

5311

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 250 472 3503
Seriālizdevumi 647 1124 1808
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 41 115 553

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 33 70 103
Video ieraksti 1 1 2