Rendas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000436

Adrese:

Podnieki, Renda, Rendas pag., Kuldīgas nov., LV-3319

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25418335 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Bibliotēkas lapa Facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Šarkovska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0470

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

249B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Sākotnējais bibliotēkas krājums bija ap 800 grāmatām. Ilgus gadus bibliotēka atradās "Vīgneros" (tagadējās pagasta pārvaldes telpās)

Darbība:

Rendas pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura apkalpo pamatā Rendas pagasta iedzīvotājus. Bibliotēka cenšas veicināt uz zināšanām balstītu sabiedrības attīstību, piedāvāt un nodrošināt to informāciju, ko vēlas saņemt pagasta iedzīvotāji, bibliotēkas apmeklētāji, iekļauties tālākā sabiedrības informatizācijas procesā, rosinot interesi bērnos un jauniešos par grāmatu. Lietotājiem tiek piedāvāti printēšanas, kopēšanas, skenēšanas pakalpojumi un internets. Tiek rīkotas dažādas izstādes un pasākumi

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 19:00
Otrdiena 9:00 19:00
Trešdiena 9:00 19:00
Piektdiena 8:00 16:00
Papildu informācija:

Ceturtdiena - metodiskā diena, bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas abonētajām datu bāzēm internetā Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka (www.news.lv).
2. SBA Iespieddarbus, kuri nav Rendas pagasta bibliotēkas krājumā var pasūtīt izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
3. Tematiskas izstādes, pasākumi Bezmaksas izstādes - grāmatu, fotogrāfiju, rokdarbu, gleznu un citu materiālu tematiskās izstādes. Tikšanās ar rakstniekiem un dzejniekiem.
4. Datori un internets Datora un interneta pieslēguma bezmaksas izmantošana bibliotēkā. Bezvadu interneta izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tās.
5. CD, DVD, galda spēles Plašas klausāmgrāmatu, multiflikācijas filmu un galda spēļu kolekcijas.
6. Grāmatas un periodiskie izdevumi Daiļliteratūra, nozaru literatūra, literatūra bērniem un jauniešiem, ko izsniedz lasītājiem uz mājām.
7. Elektroniskā dokumentu piegāde Pēc lietotāju pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu kopiju (no bibliotēkas krājuma) piegādi, izmantojot e-pastu. Rakstīt uz e-pastu renda.biblioteka@kuldiga.lv
8. Novadpētniecības materiāli Tematiskās mapes par pagasta vēsturi, novadniekiem, kultūru, izglītību un citām ar pagasta dzīvi saistītām tēmām.
9. Konsultācijas un uzziņas Bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru, internetu, datubāzēm. Tematisko un faktogrāfisko uzziņu izpilde.
10. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana Pa tālruni 25418335, e-pastu renda.biblioteka@kuldiga.lv vai izmantojot piešķirtos autorizācijas datus.
11. 3 td e-grāmatu bibliotēka Pieejas datu izsniegšana 3td e-grāmatu bibliotēkai.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

800

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

151

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

331

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

60

Pārējie:

271

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4966

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4311

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

655

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

15072

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

973

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6895
Seriālizdevumi 8079
Audiovizuālie resursi 78
Pārējie dokumenti 20
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 0
Bērnu grāmatas 695

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 42
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 25
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 17

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1217

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1150

Krājumu kopskaits 2020.gada beigās:

8155

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 290 263 6020
Seriālizdevumi 920 886 1991
Audiovizuālie resursi 103
Nošizdevumi 4
Pārējie dokumenti 7 1 36
Elektroniskais krājums (summa) 1
Citi elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 15
Bērnu grāmatas 55 29 994

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 15 17 32