Rendas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000436

Adrese:

Podnieki, Renda, Rendas pag., Kuldīgas nov., LV-3319

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25418335 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli Bibliotēkas lapa Facebook.com
Citas iestādes vietne Rendas pagasta pārvaldes mājas lapa
Elektroniskais katalogs Kuldīgas, Alsungas un Skrundas navada bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Šarkovska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0470

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

249B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Sākotnējais bibliotēkas krājums bija ap 800 grāmatām.

Darbība:

Rendas pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura apkalpo pamatā Rendas pagasta iedzīvotājus. Bibliotēka ceņšas veicināt uz zināšanām balstītu sabiedrības attīstību, piedāvāt un nodrošināt to informāciju, ko vēlas saņemt pagasta iedzīvotāji, bibliotēkas apmeklētāji, iekļauties tālākā sabiedrības informātizācijas procesā, rosinot interesi bērnos un jauniešos par grāmatu. Lietotājiem tiek piedāvāti printēšanas, kopēšanas, skenēšanas pakalpojumi un internets. Tiek rīkotas dažādas izstādes un pasākumi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 13:00 19:00
Otrdiena 10:00 19:00
Trešdiena 10:00 19:00
Ceturtdiena 16:00 19:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas abonētajām datu bāzēm internetā Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka.
2. SBA Iespieddarbus, kuri nav Rendas pagasta bibliotēkas krājumā var pasūtīt izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
3. Tematiskas izstādes, pasākumi Bezmaksas izstādes - grāmatu, fotogrāfiju, rokdarbu, gleznu un citu materiālu tematiskās izstādes. Tikšanas ar rakstniekiem un dzejniekiem.
4. Datori un internets Datora un interneta pieslēguma bezmaksas izmantošana bibliotēkā. Bezvadu interneta izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tās.
5. CD, DVD, galda spēles Plašas klausāmgrāmatu, multiflikācijas filmu un galda spēļu kolekcijas.
6. Grāmatas un periodiskie izdevumi Daiļliteratūra, nozaru literatūra, literatūra bērniem un jauniešiem, ko izsniedz lasītājiem uz mājām.
7. Elektroniskā dokumentu piegāde Pēc lietotāju pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu kopiju (no bibliotēkas krājuma) piegādi, izmantojot e-pastu. Rakstīt uz e-pastu renda.biblioteka@kuldiga.lv
8. Novadpētniecības materiāli Tematiskas mapes par pagasta vēsturi, novadniekiem, kultūru, izglītību un citām ar pagasta dzīvi saistītām tēmām.
9. Konsultācijas un uzziņas Bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru, internetu, datubāzēm. Tematisko un faktogrāfisko uzziņu izpilde.
10. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana. Pa tālruni 25418335, e-pastu renda.biblioteka@kuldiga vai izmantojot piešķirtos autorizācijas datus.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1928

Teritorijas kopējā platība (m2):

800

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

151

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

365

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

72

Pārējie:

293

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6408

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

5249

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1159

Virtuālais apmeklējums:

1786

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

18215

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1189

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6792
Seriālizdevumi 11244
Audiovizuālie resursi 129
Pārējie dokumenti 50
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 775

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 57
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 45
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 12
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1256

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1611

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8165

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 260 552 6085
Seriālizdevumi 991 1059 1947
Audiovizuālie resursi 1 103
Nošizdevumi 4
Pārējie dokumenti 3 25
Elektroniskie resursi 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2 11
Bērnu grāmatas 56 82 963

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda