Rendas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000436

Adrese:

"Podnieki", Renda, Rendas pag., Kuldīgas nov., LV-3319

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25418335 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Kuldīgas novada bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Kuldīgas galvenā bibliotēka
Sociālie tīkli Facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Šarkovska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0470

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

249B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Sākotnējais bibliotēkas krājums bija ap 800 grāmatām.

Darbība:

Rendas pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura apkalpo pamatā Rendas pagasta iedzīvotājus. Bibliotēka cenšas veicināt uz zināšanām balstītu sabiedrības attīstību, piedāvāt un nodrošināt to informāciju, ko vēlas saņemt pagasta iedzīvotāji, bibliotēkas apmeklētāji, iekļauties tālākā sabiedrības informatizācijas procesā, rosinot interesi bērnos un jauniešos par grāmatu. Lietotājiem tiek piedāvāti printēšanas, kopēšanas, skenēšanas pakalpojumi un internets Tiek rīkotas dažādas izstādes un pasākumi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 19:00
Otrdiena 09:00 19:00
Trešdiena 09:00 19:00
Ceturtdiena Metodiskā diena (bibliotēka apmeklētājiem slēgta)
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas abonētajām datu bāzēm internetā Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka (www.news.lv)
2. SBA Iespieddarbus, kuri nav Rendas pagasta bibliotēkas krājumā var pasūtīt izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
3. Tematiskās izstādes, pasākumi Bezmaksas izstādes - grāmatu, fotogrāfiju, rokdarbu, gleznu un citu materiālu tematiskās izstādes. Tikšanas ar rakstniekiem un dzejniekiem.
4. Datori un internets Datora un interneta pieslēguma bezmaksas izmantošana bibliotēkā. Bezvadu interneta izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tās.
5. CD, DVD, galda spēles Plašas klausāmgrāmatu, multiflikācijas filmu un galda spēļu kolekcijas.
6. Grāmatas un periodiskie izdevumi Daiļliteratūra, nozaru literatūra,literatūra bērniem un jauniešiem, ko izsniedz lasītājiem uz mājām.
7. Elektroniskā dokumentu piegāde Pēc lietotāju pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu kopiju (no bibliotēkas krājuma) piegādi, izmantojot e-pastu. Rakstīt uz e-pastu renda.biblioteka@kuldiga.lv
8. Novadpētniecības materiāli Tematiskas mapes par pagasta vēsturi, novadniekiem, kultūru,izglītību un citām ar pagasta dzīvi saistītām tēmām.
9. Uzziņas un konsultācijas Bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru, internetu, datubāzēm. Tematisko un faktogrāfisko uzziņu izpilde.
10. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināsana Pa tālruni 25418335, e-pastu renda.biblioteka@kuldiga.lv vai izmantojot piešķirtos autorizācijas datus.
11. 3 tde-grāmatu bibliotēka Pieejas datu izsniegšana 3td e-grāmatu bibliotēkai.
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

800

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

151

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

283

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

43

Pārējie:

240

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3838

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3404

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

434

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

11858

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

761

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5563
Seriālizdevumi 6181
Audiovizuālie resursi 71
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 42
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 950

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 37
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 27
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1118

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1673

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

7600

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 256 517 5761
Seriālizdevumi 862 1156 1697
Audiovizuālie resursi 104
Nošizdevumi 4
Pārējie dokumenti 34
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 10
Bērnu un jauniešu grāmatas 1127

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 32 10 42