Rendas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000436

Adrese:

Podnieki, Renda, Rendas pag., Kuldīgas nov., LV-3319

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25418335 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli Bibliotēkas lapa Facebook.com
Citas iestādes vietne Rendas pagasta pārvaldes mājas lapa
Elektroniskais katalogs Kuldīgas, Alsungas un Skrundas navada bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Šarkovska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0470

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

249B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Sākotnējais bibliotēkas krājums bija ap 800 grāmatām.

Darbība:

Rendas pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura apkalpo pamatā Rendas pagasta iedzīvotājus. Bibliotēka ceņšas veicināt uz zināšanām balstītu sabiedrības attīstību, piedāvāt un nodrošināt to informāciju, ko vēlas saņemt pagasta iedzīvotāji, bibliotēkas apmeklētāji, iekļauties tālākā sabiedrības informātizācijas procesā, rosinot interesi bērnos un jauniešos par grāmatu. Lietotājiem tiek piedāvāti printēšanas, kopēšanas, skenēšanas pakalpojumi un internets. Tiek rīkotas dažādas izstādes un pasākumi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 13:00 19:00
Otrdiena 10:00 19:00
Trešdiena 10:00 19:00
Ceturtdiena 16:00 19:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas abonētajām datu bāzēm internetā Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka.
2. SBA Iespieddarbus, kuri nav Rendas pagasta bibliotēkas krājumā var pasūtīt izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
3. Tematiskas izstādes, pasākumi Bezmaksas izstādes - grāmatu, fotogrāfiju, rokdarbu, gleznu un citu materiālu tematiskās izstādes. Tikšanas ar rakstniekiem un dzejniekiem.
4. Datori un internets Datora un interneta pieslēguma bezmaksas izmantošana bibliotēkā. Bezvadu interneta izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tās.
5. CD, DVD, galda spēles Plašas klausāmgrāmatu, multiflikācijas filmu un galda spēļu kolekcijas.
6. Grāmatas un periodiskie izdevumi Daiļliteratūra, nozaru literatūra, literatūra bērniem un jauniešiem, ko izsniedz lasītājiem uz mājām.
7. Elektroniskā dokumentu piegāde Pēc lietotāju pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu kopiju (no bibliotēkas krājuma) piegādi, izmantojot e-pastu. Rakstīt uz e-pastu renda.biblioteka@kuldiga.lv
8. Novadpētniecības materiāli Tematiskas mapes par pagasta vēsturi, novadniekiem, kultūru, izglītību un citām ar pagasta dzīvi saistītām tēmām.
9. Konsultācijas un uzziņas Bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru, internetu, datubāzēm. Tematisko un faktogrāfisko uzziņu izpilde.
10. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana. Pa tālruni 25418335, e-pastu renda.biblioteka@kuldiga vai izmantojot piešķirtos autorizācijas datus.
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

800

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

151

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

365

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

65

Pārējie:

300

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6610

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

5566

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1044

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

18352

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1214

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6984
Seriālizdevumi 11148
Audiovizuālie resursi 158
Nošizdevumi 3
Pārējie dokumenti 58
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 0
Bērnu grāmatas 996

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 55
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 42
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 13

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1303

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1380

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

8088

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 248 340 5993
Seriālizdevumi 1050 1040 1957
Audiovizuālie resursi 103
Nošizdevumi 4
Pārējie dokumenti 5 30
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 11
Bērnu grāmatas 967

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Attēlizdevumi 15 15