Alsungas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000420

Adrese:

Raiņa iela 2, Alsunga, Alsungas pag., Kuldīgas nov., LV-3306

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63351343 27852093 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli Alsungas pagasta bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jolanta Vikmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0460

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

241B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.11.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Par bibliotēkas dibināšanas gadu vajadzētu uzskatīt - 1908. gadu, kad Pēteris Zvagulis un prof. Pāvils Ozoliņš Alšvangā nodibina Izglītības biedrību, pie kuras noorganizē bibliotēku ar 600 sējumiem, tiek atvērta arī pirmā lasītava, kurā pieejami visi latviešu 8 laikraksti. Avots: LNB digitālās kolekcijas "Periodika" raksti - "Zemkopis", Nr. 18 (04.05.1911.) un "Rīgas Vēstnesis", Nr. 5(30.01.1936.). 29.10.1923. Aizputes apriņķa Alšvangas pagasta Alšvangas kultūras biedrība saņēma Kultūras fonda dāvāto bibliotēku.

Darbība:

Publiskā bibliotēka, nodrošina brīvu pieeju dažādiem informācijas resursiem, konsultācijas un uzziņas, sniedz atbalstu izglītībai, piedāvā saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Sociālās komunikācijas, integrācijas, kultūras, vietējo ziņu centrs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:30 17:00 No 12:30-13:00 bibliotēka slēgta, pusdienas pārtraukums.
Trešdiena 08:30 17:00 No 12:30-13:00 bibliotēka slēgta, pusdienas pārtraukums.
Ceturtdiena 08:30 18:00 No 12.30 - 18:00 bibliotēka apmeklētājiem slēgta, grāmatu piegāde mājās un citi darbi, kas nav savienojumi ar lasītāju, apmeklētāju apkalpošanu.
Piektdiena 08:30 17:00 No 12:30-13:00 bibliotēka slēgta, pusdienas pārtraukums.
Sestdiena 08:30 16:00 No 12:30-13:00 bibliotēka slēgta, pusdienas pārtraukums.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētām datu bāzēm internetā - www.letonika.lv ; www.news.lv
2. Apmācības, konsultācijas, uzziņas Bezmaksas apmācības darbam ar pilnteksta un bibliogrāfiskām datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu. Uzziņu sagatavošana un sniegšana pēc pieprasījuma, gan rakstiski, gan mutiski, arī sociālās vietnes Facebook.com Alsungas grupās ("Labi dzīvot Alsungas novadā!", "Suiti bija, ir un būs!")
3. Datori un internets Datoru un bezvada interneta WiFi pieslēguma bezmaksas izmantošana. Dokumentu elektroniskā piegāde bibliotēkas lietotājiem, izmantojot bibliotēkas resursus.
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatas vai citu izdevumu rezervēšana vai nodošanas termiņa pagarināšana pa tālruni 63351343 vai mobiliem tālruņiem 27852093, 25136132 ; rakstot uz e-pastu alsunga.biblioteka@kuldigasnovads.lv
5. Elektroniskais kopkatalogs Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadu bibliotēku kopkatalogs http://kuldiga.biblioteka.lv/alise/, kas nodrošina informācijas meklēšanu bibliotēku elektroniskā katalogā un novadpētniecības datu bāzē
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Alsungas bibliotēkas krājumā, iespējams pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA).
7. Izstādes Tematiskās, novadpētniecības, radošo darbu un autoru jubilejas grāmatu izstādes, arī dažādas virtuālās izstādes bibliotēkas lapā Facebook.com - https://www.facebook.com/search/top?q=alsungas%20pagasta%20bibliot%C4%93ka.
8. Bibliotēkas organizētie pasākumi Tikšanās ar grāmatu autoriem, nodarbības bērniem, tematiskās pēcpusdienas, ekskursijas aktīvākajiem lasītājiem, izbraukuma pasākumi uz Kuldīgas un Ventspils novadu bibliotēku organizētajiem pasākumiem.
9. Grāmatu piegāde mājās Grāmatu piegāde mājās lasītājiem ar īpašām vajadzībām, pēc pieprasījuma.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana: Cena bez PVN (EUR)
1.1. A4 formāta 1 lappaspuse, melnbalta 0.16
1.2. A3 formāta 1 lapaspuse, melnbalta 0.22
1.3. A4 formāta 1 lapaspuse, krāsaina 0.60
1.4. A3 formāta 1 lapaspuse, krāsaina 0.83
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Raiņa iela 2, Alsunga, Alsungas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3306 Pašvaldības īpašums 1976.
Teritorijas kopējā platība (m2):

197

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

197

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18