Alsungas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000420

Adrese:

Raiņa iela 2, Alsunga, Alsungas pag., Kuldīgas nov., LV-3306

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63351343 27852093 @
Bibliotēkā 25136132
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli Alsungas pagasta bibliotēka
Citas iestādes vietne Alsungas pagasta pārvalde
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jolanta Vikmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0460

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

241B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.11.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

29.10.1923. Aizputes apriņķa Alšvangas pagasta Alšvangas kultūras biedrība saņēma Kultūras fonda dāvāto bibliotēku.

Darbība:

Publiskā bibliotēka, nodrošina brīvu pieeju dažādiem informācijas resursiem, konsultācijas un uzziņas, sniedz atbalstu izglītībai, piedāvā saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Sociālās komunikācijas, integrācijas, kultūras, vietējo ziņu centrs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 14:00 Bibliotēka apmeklētājiem slēgta.
Piektdiena 09:00 18:00
Sestdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētām datu bāzēm internetā - www.letonika.lv ; www.news.lv
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilnteksta un bibliogrāfiskām datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
3. Datori un internets Datoru un bezvada interneta WiFi pieslēguma bezmaksas izmantošana. Dokumentu elektroniskā piegāde bibliotēkas lietotājiem, izmantojot bibliotēkas resursus.
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatas vai citu izdevumu rezervēšana vai nodošanas termiņa pagarināšana pa tālruni 63351343 vai mobilo tālruni 27852093 ; rakstot uz e-pastu biblioteka@alsunga.lv
5. Elektroniskais kopkatalogs Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadu bibliotēku kopkatalogs http://kuldiga.biblioteka.lv/alise/, kas nodrošina informācijas meklēšanu bibliotēku elektroniskā katalogā un novadpētniecības datu bāzē
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Alsungas bibliotēkas krājumā, iespējams pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA).
7. Izstādes Dažādas tematiskās un autoru jubilejas grāmatu izstādes
8. Bibliotēkas organizētie pasākumi Tikšanās ar grāmatu autoriem, nodarbības bērniem, tematiskās pēcpusdienas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana : Cena EUR (ar PVN)
1.1. A4 formāta 1 lapaspuse, Melnbalta 0.07 EUR
1.2. A4 formāta 1 lapa, Melnbalta (abas puses) 0.13 EUR
1.3. A4 formāta 1 lapaspuse, Krāsaina 0.12 EUR
1.4. A4 formāta 1 lapa, Krāsaina (abas puses) 0.24 EUR
1,5, A3 formāta 1 lapaspuse, Melnbalta 0.08 EUR
2. Printēšana :
2.1. A4 formāts, 1 lapa, Melnbalta 0.07 EUR
2.2. Printēšana - A4 formāts, 1 lapa, Krāsaina 0.12 EUR
3. Skenēšana A4 formāta 1 lapa - 0.17 EUR
4. Laminēšana A4 formāta 1 lapa - 0.50 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Raiņa iela 2, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306 Pašvaldības īpašums 1976.

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

197

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

332

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

131

Pārējie:

201

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3176

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2470

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

706

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6534

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1032

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4415
Seriālizdevumi 2117
Audiovizuālie resursi 1
Elektroniskais krājums (summa) 1
Audio grāmatas 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 1032

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 15
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 8
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

340

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2353

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

12507

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 339 1045 9896
Seriālizdevumi 1308 2591
Audiovizuālie resursi 7
Nošizdevumi 5
Attēlizdevumi 1 1
Elektroniskais krājums (summa) 7
Audio grāmatas 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2 3
Bērnu un jauniešu grāmatas 78 227 1620

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti - Lappuses 92