Turlavas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000441

Adrese:

"Gundegas 1", Turlava, Turlavas pag., Kuldīgas nov., LV-3329

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25474017 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Turlavas bibliotēka Twitter
Sociālie tīkli Turlavas bibliotēka Draugiem.lv
Sociālie tīkli Turlavas bibliotēka Facebook
Sociālie tīkli Ciemgaļu mežābele Draugiem.lv
Sociālie tīkli Ciemgaļu mežābele Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sandra Brantevica

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000035590

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0477

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

463B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

1946. gada 1. martā Turlavas bibliotēkā darbu sāk pirmā bibliotēkas vadītāja Anna (Kņube) Alkšare. Bibliotēka atradusies Tautas namā. Grāmatas bijušas maz, saliktas vienā pavecā skapī. Turlavas bibliotēkas vadītājas: Anna Punkstiņa; Ausma (Atena) Strēlniece; Maija (Heniņa) Kalnēja; Nora (Eihmane) Akote ; Biruta Jansone; Ārija Brantevica; Milda Gūtmane; Elvīra (Smuška) Melberga ; Inta (Ciemgale) Brantevica; Sandra Brantevica (uz laiku Ilga Zariņa).

Darbība:

Turlavas bibliotēka - satikšanās vieta! Labie vārdi par Turlavas bibliotēku - sirsnīga, laipnīga, mājīga, koša, gaumīga, pārskatāma, maza, kompakta. Iedzīvotāju skaits pārskata periodā Turlavas pagastā 847 (01.07.21.). Ikvienam nodrošināta informācija, organizētas izstādes un kultūras pasākumi, piedāvātas jaunākās grāmatas un periodika.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 19:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Norādītajās dienās bibliotēka atvērta lietotājiem. Ceturtdiena - metodiskā diena, darbs ārpus bibliotēkas.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka.
2. Konsultācijas un uzziņas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, darbam ar datoru, internetu, standartprogrammām un datubāzēm. Uzziņas (tradicionālās un digitālās) - bibliogrāfiskās, faktogrāfiskās.
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
4. Ekskursiijas Ekskursijas pie Dižkoka, Brīnumkoka- Ciemgaļu mežābeles
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un žurnālu pagarināšana pa mob. 25474017 vai e-pastu turlava.biblioteka@kuldiga.lv
6. Krājums Grāmatu, žurnālu un citu materiālu izsniegšana uz mājām bērniem un pieaugušajiem.
7. Interneta resursi Pilntekstu un informācijas resursi – LNB datu bāze www.periodika.lv un Filmu portāls www.filmas.lv
8. Starpbibliotēku abonements (SBA) Izdevumu pasūtīšana (SBA) no citām bibliotēkām (pasta izdevumi par maksu grāmatu nosūtīšanai atpakaļ).
9. Izstādes un pasākumi Dažāda satura literatūras izstādes. Tematiski, izglītojoši un izklaidējoši pasākumi.
10. 3td e-GRĀMATU bibliotēka Pieejas datu izsniegšana 3td e-grāmatu bibliotēkas izmantošanai.
11. Attālināts bibliotēkas lietotājs Ar piešķirto attālinātā lietotāja vārdu un paroli ielogojies Kuldīgas novada bibliotēku kopkatalogā "Mana bibliotēka", tiešsaistē rezervē grāmatas, seko līdzi jaunajām grāmatām, pagarini lietošanas termiņu vai pieraksties rindā, seko savā profilā izsniegumam, pasūtītajām vai izlasītajām grāmatām u.c.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

3653,8

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

57,1

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

3

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

328

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

92

Pārējie:

236

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3461

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2837

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

624

Virtuālais apmeklējums:

112603

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10261

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1082

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5168
Seriālizdevumi 5060
Attēlizdevumi 25
Pārējie dokumenti 8
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 1530

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 74
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 54
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 20

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

862

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1047

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

4501

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 289 232 4225
Seriālizdevumi 572 815 260
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 6
Attēlizdevumi 1 4
Pārējie dokumenti 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 3
Bērnu un jauniešu grāmatas 103 36 966

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 4 2 6