Turlavas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000441

Adrese:

Gundegas 1, Turlava, Turlavas pag., Kuldīgas nov., LV-3329

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63372391 25474017 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Turlavas bibliotēka Twitter
Sociālie tīkli Turlavas bibliotēka Draugiem.lv
Sociālie tīkli Turlavas bibliotēka Facebook
Sociālie tīkli Ciemgaļu mežābele Draugiem.lv
Sociālie tīkli Ciemgaļu mežābele Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sandra Brantevica

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000035590

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0477

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

463B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

1946. gada 1. martā Turlavas bibliotēkā darbu sāk pirmā bibliotēkas vadītāja Anna (Kņube) Alkšare. Bibliotēka atradusies Tautas namā. Grāmatas bijušas maz, saliktas vienā pavecā skapī. Turlavas bibliotēkas vadītājas: Anna Punkstiņa; Ausma (Atena) Strēlniece; Maija (Heniņa) Kalnēja; Nora (Eihmane) Akote ; Biruta Jansone; Ārija Brantevica; Milda Gūtmane; Elvīra (Smuška) Melberga ; Inta (Ciemgale) Brantevica; Ilga Zariņa; Sandra Brantevica.

Darbība:

Turlavas bibliotēka - satikšanās vieta! Labie vārdi par Turlavas bibliootēku - sirsnīga, laipnīga, mājīga, koša, gaumīga, pārskatāma, maza, kompakta. Iedzīvotāju skaits pārskata periodā Turlavas pagastā 845 (01.07.20.). Ikvienam tiek nodrošināta informācija, organizētas izstādes un kultūras pasākumi, piedāvātas jaunākās grāmatas un periodika.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 19:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Norādītajās dienās bibliotēka atvērta lietotājiem. Ceturtdiena - metodiskā diena - darbs ārpus bibliotēkas.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka.
2. Konsultācijas un uzziņas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām; darbam ar datoru, internetu, standartprogrammām un datubāzēm. Uzziņas (tradicionālās un digitālās) - bibliogrāfiskās, faktogrāfiskās.
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
4. Ekskursiijas Ekskursijas pie Dižkoka, Brīnumkoka- Ciemgaļu mežābeles
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un žurnālu pagarināšana pa tālruni 63372391, mob. 25474017 vai e-pastu turlava.biblioteka@kuldiga.lv
6. Krājums Grāmatu, žurnālu un citu materiālu izsniegšana uz mājām bērniem un pieaugušajiem.
7. Interneta resursi Pilntekstu un informācijas resursi – LNB datu bāze www.periodika.lv un Filmu portāls www.filmas.lv
8. Starpbibliotēku abonements (SBA) Izdevumu pasūtīšana (SBA) no citām bibliotēkām (pasta izdevumi par maksu grāmatu nosūtīšanai).
9. Konsultācijas Par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, darbam ar datoru, internetu, standartprogrammām un elektronisko resursu izmantošanu.
10. Izstādes un pasākumi Dažāda satura literatūras izstādes. Tematiski, izglītojoši un izklaidējoši pasākumi.
11. 3td e-GRĀMATU bibliotēka Pieejas datu izsniegšana 3td e-grāmatu bibliotēkas izmantošanai.
12. Attālināts bibliotēkas lietotājs Ar piešķirto attālinātā lietotāja vārdu un paroli ielogojies Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novada bibliotēku kopkatalogā "Mana bibliotēka", tiešsaistē rezervē grāmatas, seko līdzi jaunajām grāmatām, pagarini lietošanas termiņu vai pieraksties rindā, seko savā profilā izsniegumam, pasūtītajām vai izlasītajām grāmatām u.c.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

3653,8

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

57,1

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

7