Turlavas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000441

Adrese:

Gundegas 1, Turlava, Turlavas pag., Kuldīgas nov., LV-3329

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63372391 25474017 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Bibliotēku emuārs
Sociālie tīkli Twitter
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Ciemgaļu mežābele Draugiem.lv
Sociālie tīkli Ciemgaļu mežābele Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sandra Brantevica

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000035590

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0477

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

463A

Akreditācijas datums:

21.11.2014

Akreditācijas termiņš:

19.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

1946.gada 1.marts. Pirmās bibliotēkas vadītājas Annas (Kņubes) Alkšares atmiņu vēstulē minēts, ka bibliotēkā viņa strādājusi no 1946.gada 1.marta līdz 1954.gada 23.janvārim. Bibliotēka atradusies lielā istabā Tautas namā. Grāmatas sākumā esot bijušas maz un atradušās vienā pavecā skapī.

Darbība:

Turlavas bibliotēka ir vietējās nozīmes bibliotēka. Ikvienam pagasta iedzīvotājam nodrošina bibliotekāros pakalpojumus, informācijas pieejamību, literatūras popularizēšanu, novadpētniecības materiālu vākšanu. Ir krājuma automatizēta izsniegšana. Izstāžu un pasākumu organizēšana. Sadarbība ar pamatskolu, PII “Lāčuks”, radošiem cilvēkiem. Dižkoka - Ciemgaļu mežābele - iemūžināšana un rūpes par Dižābeli. Ciemgaļu mežābeles godināšana maija ceturtā ceturtdienā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 19:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Norādītajās dienās bibliotēka atvērta lietotājiem. Ceturtdiena - metodiskā diena, darbs ārpus bibliotēkas.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft
2. Konsultācijas Bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru, internetu, standartprogrammām un datubāzēm
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4. Ekskursiijas Ekskursijas pie Dižkoka, Brīnumkoka- Ciemgaļu mežābeles
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un žurnālu pagarināšana pa tālruni 63372391, mob. 25474017 vai e-pastu turlava.biblioteka@kuldiga.lv
6. Krājums Grāmatu un citu materiālu izsniegšana uz mājām
7. Filmu portāls Bibliotēkas apmeklētājiem bezmaksas piekļuve portālam filmas.lv. Vairāk kā 200 Latvijas filmas
8. Starpbibliotēku abonements Izdevumu pasūtītšana no citām bibliotēkām (SBA)
9. Uzziņas un konsultācijas Par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām tematisku uzziņu izpilde
10. Izstādes un pasākumi Izstāžu un pasākumu apmeklējums
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1967

Teritorijas kopējā platība (m2):

3653,8

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

57,1

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

7

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

282

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

97

Pārējie:

185

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3937

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3180

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

757

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8971

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

734

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4213
Seriālizdevumi 4749
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 2
Attēlizdevumi 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 461

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 126
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 109
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 17

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

750

Izslēgto dokumentu kopskaits:

896

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4472

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 241 265 3915
Seriālizdevumi 504 626 542
Audiovizuālie resursi 4
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 1 6
Attēlizdevumi 4 6
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 4 3
Bērnu grāmatas 80 51 724

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

0