Skrundas novada Antuļu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000419

Adrese:

Jaunmuiža, Skrundas pag., Kuldīgas nov.

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28292656 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Kuldīgas novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Skrundas pilsētas un pagasta pārvalde
Bibliotēkas vietne Facebook bibliotēkas profils
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sandra Balcere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0461

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

454

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1953

Sākums:

Antuļu bibliotēka dibināta 1953. gadā. Pirmā bibliotekāre Hilda Ēvele.

Darbība:

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi: grāmatu, žurnālu, laikrakstu izsniegšana, datorpakalpojumi, internets, informācijas izdruka (par maksu), materiālu kopēšana (par maksu), bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana, tematiskie pasākumi, izstādes.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena metodiskā diena-apmeklētājus neapkalpo
Piektdiena 09:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka.
2. Uzziņas un konsultācijas Par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde, konsultācijas darbā ar datoru un internetu.
3. Izstādes, pasākumi Mākslas, rokdarbu un novadpētniecības materiālu izstādes. Tikšanās ar rakstniekiem, dzejniekiem, Latvijā pazīstamām personībām.
4. SBA Iespieddarbus, kuri nav Skrundas novada Antuļu bibliotēkas krājumā var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
5. Elektroniska dokumentu piegāde Pēc lietotāja pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu (no bibliotēkas fonda) piegādi izmantojot e-pastu antuli.biblioteka@skrunda.lv
6. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu iespieddarbu rezervēšana un nodošana, termiņa pagarināšana pa tālruni 28292656 vai e-pastu antuli.biblioteka@kuldigasnovads, vai izmantojot Antuļu bibliotēkas piešķirtos autorizācijas datus.
7. Grāmatas un periodika Daiļliteratūra, nozaru literatūra, literatūra bērniem un jauniešiem, ko izsniedz lsītājiem uz mājām.
8. Datori un internets Datoru un interneta bezmaksas izmantošana bibliotēkā. Bezvadu interneta (WiFi) izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām.
9. Galda spēles Galda spēles dažādiem vecumiem.
10. Radošās nodarbības Radošās nodarbības bērniem un pieaugušajiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana, izdruka A4 formāta vienai pusei - EUR 0.14
2. Kopēšana, izdruka Vienai pusei, krāsaina - EUR 0.28
3. Skenēšana Par 1 vienību - EUR 0.28
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pašvaldības īpašums

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

94

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

110

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

36

Pārējie:

74

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1907

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1530

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

377

Virtuālais apmeklējums:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2647

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

278

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 889
Seriālizdevumi 1758
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 278

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 21
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 7
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 14

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

668

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

6133

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 135 3681
Seriālizdevumi 533 2452
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 14 856

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 73 39 109