Skrundas novada Antuļu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000419

Adrese:

Jaunmuiža, Skrundas pag., Skrundas nov.

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28292656 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Skrundas novada pašvaldība
Bibliotēkas vietne Facebook bibliotēkas profils
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sandra Balcere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0461

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

454

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1953

Sākums:

Antuļu bibliotēka dibināta 1953. gadā. Pirmā bibliotekāre Hilda Ēvele.

Darbība:

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi: grāmatu, žurnālu, laikrakstu izsniegšana, datorpakalpojumi, internets, informācijas izdruka (par maksu), materiālu kopēšana (par maksu), bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana, tematiskie pasākumi, izstādes.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 18:00
Otrdiena 9:00 17:00
Trešdiena 9:00 17:00
Ceturtdiena 9:00 16:00
Piektdiena 9:00 15:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka.
2. Uzziņas un konsultācijas Par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde, konsultācijas darbā ar datoru un internetu.
3. Izstādes, pasākumi Mākslas, rokdarbu un novadpētniecības materiālu izstādes. Tikšanās ar rakstniekiem, dzejniekiem, Latvijā pazīstamām personībām.
4. SBA Iespieddarbus, kuri nav Skrundas novada Antuļu bibliotēkas krājumā var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
5. Elektroniska dokumentu piegāde Pēc lietotāja pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu (no bibliotēkas fonda) piegādi izmantojot e-pastu antuli.biblioteka@skrunda.lv
6. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu iespieddarbu rezervēšana un nodošana termiņa pagarināšana pa tālruni 28292656 vai e-pastu antuli.biblioteka@skrunda.lv, vai izmantojot Antuļu bibliotēkas piešķirtos autorizācijas datus.
7. Grāmatas un periodika Daiļliteratūra, nozaru literatūra, literatūra bērniem un jauniešiem, ko izsniedz lsītājiem uz mājām.
8. Datori un internets Datoru un interneta bezmaksas izmantošana bibliotēkā. Bezvadu interneta (WiFi) izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām.
9. Galda spēles Galda spēles dažādiem vecumiem.
10. Radošās nodarbības Radošās nodarbības bērniem un pieaugušajiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana, izdruka A4 formāta vienai pusei - EUR 0.14
2. Kopēšana, izdruka Vienai pusei, Krāsaina - EUR 0.28
3. Skenēšana Par 1 vienību - EUR 0.28
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

94

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

112

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

48

Pārējie:

64

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2253

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2073

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

180

Virtuālais apmeklējums:

157

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2311

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

225

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 933
Seriālizdevumi 1378
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 318

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 29
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 9
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 20

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

630

Izslēgto dokumentu kopskaits:

598

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

6065

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 147 24 3804
Seriālizdevumi 478 574 2244
Audiovizuālie resursi 2
Nošizdevumi 4
Pārējie dokumenti 5 10
Elektroniskais krājums (summa) 1
Citi elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 28 684

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 5 33 38
Video ieraksti 0 1 1
Kopējais digitalizēto ierakstu atskaņošanas laiks:
Digitalizēta hronometrāža Stundas min sec
VIDEO ieraksti - līdz gada sākumam 0