Skrundas novada Antuļu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000419

Adrese:

Skolas iela 5, Jaunmuiža, Skrundas pag., Kuldīgas nov., LV-3307

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28292656 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Kuldīgas novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Skrundas pilsētas un pagasta pārvalde
Bibliotēkas vietne Facebook bibliotēkas profils
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sandra Balcere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0461

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

454

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1953

Sākums:

Antuļu bibliotēka dibināta 1953. gadā. Pirmā bibliotekāre Hilda Ēvele.

Darbība:

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi: grāmatu, žurnālu, laikrakstu izsniegšana, datorpakalpojumi, internets, informācijas izdruka (par maksu), materiālu kopēšana (par maksu), bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana, tematiskie pasākumi, izstādes.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 18:00 Pusdienas pārtraukums 12:30-13:00
Otrdiena 08:30 17:00 Pusdienas pārtraukums 12:30-13:00
Trešdiena 08:30 17:00 Pusdienas pārtraukums 12:30-13:00
Ceturtdiena 08:30 17:00 Pusdienas pārtraukums 12:30-13:00
Piektdiena 8:30 16:00 Pusdienas pārtraukums 12:30-13:00
Papildu informācija:

Mēneša pēdējā ceturtdiena-metodiskā diena. Bibliotēka slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka.
2. Uzziņas un konsultācijas Par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde, konsultācijas darbā ar datoru un internetu.
3. Izstādes, pasākumi Mākslas, rokdarbu un novadpētniecības materiālu izstādes. Tikšanās ar rakstniekiem, dzejniekiem, Latvijā pazīstamām personībām.
4. SBA Iespieddarbus, kuri nav Skrundas novada Antuļu bibliotēkas krājumā var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
5. Elektroniska dokumentu piegāde Pēc lietotāja pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu (no bibliotēkas fonda) piegādi izmantojot e-pastu antuli.biblioteka@skrunda.lv
6. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu iespieddarbu rezervēšana un nodošana, termiņa pagarināšana pa tālruni 28292656 vai e-pastu antuli.biblioteka@kuldigasnovads, vai izmantojot Antuļu bibliotēkas piešķirtos autorizācijas datus.
7. Grāmatas un periodika Daiļliteratūra, nozaru literatūra, literatūra bērniem un jauniešiem, ko izsniedz lsītājiem uz mājām.
8. Datori un internets Datoru un interneta bezmaksas izmantošana bibliotēkā. Bezvadu interneta (WiFi) izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām.
9. Galda spēles Galda spēles dažādiem vecumiem.
10. Radošās nodarbības Radošās nodarbības bērniem un pieaugušajiem.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

94

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

94

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

124

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

38

Pārējie:

86

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

46832

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 1971
Pieaugušie 1640
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 331
Virtuālais apmeklējums 44861
Digitālie pakalpojumi 44839
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 44839
Datubāzu apmeklējums 22
Abonētās 22

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3099

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

264

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 3099
Grāmatas 981
Seriālizdevumi 2118
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 264
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 10
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 3
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

605

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1416

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

5281

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 605 1416 5281
Grāmatas 115 122 3675
Seriālizdevumi 490 1294 1606
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 18 0 817

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2023.gada beigās:

124

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 109 15 124