Skrundas novada Antuļu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000419

Adrese:

Jaunmuiža, Skrundas pag., Skrundas nov.

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63354039 28292656 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sandra Balcere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000015912

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0461

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

454

Akreditācijas datums:

21.11.2014

Akreditācijas termiņš:

21.11.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1953

Sākums:

Antuļu bibliotēka dibināta 1953. gadā.

Darbība:

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi: grāmatu, žurnālu, laikrakstu izsniegšana, datorpakalpojumi, internets, informācijas izdruka (par maksu), materiālu kopēšana (par maksu), bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana, tematiskie pasākumi, izstādes.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 16:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša trešā ceturtdiena metodiskā diena (lasītājus neapkalpo)

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētai datu bāzei Piekļuve abonētai datu bāzei Letonika
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana, izdruka Kopēšana A4 formāta vienai pusei EUR 0.14
Kopēšana, izdruka Kopēšana vienai pusei, krāsaina EUR 0.28
Skenēšana Skenēšana par vienu vienību EUR 0.28
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1987

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

47

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

122

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

63

Pārējie:

59

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3289

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2268

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1021

Virtuālais apmeklējums:

78

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3194

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1638

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1022
Seriālizdevumi 2172
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 320

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 4
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

836

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1494

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6134

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 179 747 3533
Seriālizdevumi 657 747 2598
Pārējie dokumenti 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 55 252

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda