Pelču pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000433

Adrese:

"Pelču pils", Pelči, Pelču pag., Kuldīgas nov., LV-3322

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
20282199 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas lapa Facebook vietnē
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aija Kņaze

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0004

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.08.2003

Piederība

Iestādes piederība:

Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

248B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1905

Darbība:

Bibliotēkas pagasta iedzīvotāji var iegūt informāciju darbam, mācībām, tālākizglītībai un atpūtai. Datoru izmantošana ar interneta pieslēgumu, kopēšana, drukāšana, pieejama datu bāze Letonika, plašs periodisko izdevumu klāsts, ļoti daudzveidīga satura grāmatu krājums. Bibliotēkā regulāri tiek organizēti pasākumi dažāda vecuma un interešu grupām, tai skaitā mūžizglītības pasākumi - datorapmācība, radošās meistarklases, utt.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 19:00
Ceturtdiena Metodiskā diena (apmeklētājiem slēgts)
Piektdiena 08:30 16:00
Sestdiena Slēgts
Svētdiena Slēgts

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu, periodisko izdevumu un citu bibliotēkas resursu (CD, DVD un novadpētniecības materiālu) izsniegšana lasīšanai bibliotēkā uz vietas un mājās
2. Informācijas meklēšana internetā un iespieddarbos, bibliotekāra konsultācijas
3. Bezmaksas datubāzes Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka, Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadu bibliotēku elektroniskais katalogs un novadpētniecības datu bāze
4. Bibliogrāfiskās uzziņas, SBA pakalpojumi, elektronisko dokumentu lejupielāde un piegāde lasītājam uz norādīto e-pastu
5. 4 brīvpieejas datoru izmantošana informācijas iegūšanai, darbam, mācībām un atpūtai, kā arī iespēja izmantot bezmaksas wifi savā elektroniskajā ierīcē
6. Fotogrāfiju, mākslas darbu un tematiskās izstādes, kā arī izstādes krājuma atklāsmei
7. Literāri un izglītojoši pasākumi, radošās darbnīcas un iespējas arī pašiem lietotājiem iesaistīties pasākumu organizēšanā un vadīšanā (vietējo iedzīvotāju talantu izpausmes veicināšana)
8. Regulāri pasākumi un aktivitātes bērniem un jauniešiem, t.sk. ik gadu iesaistoties valstiska mēroga lasītprasmes veicināšanas projektā "Bērnu Žūrija”
9. Lietotāju apmācība datora lietošanā un interneta resursu izmantošanā
10. Grāmatu piegāde mājās Pelču pagasta ietvaros
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
www.pelci.lv
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

83

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

0

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

194

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

60

Pārējie:

134

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1791

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1470

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

321

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4020

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

462

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2152
Seriālizdevumi 1868
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 646

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 45
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 20
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 25

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

882

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1483

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

5978

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 215 152 4319
Seriālizdevumi 664 1331 1587
Audiovizuālie resursi 28
Nošizdevumi 1
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 3 42
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 63 150 916

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda
Angļu valoda
Vācu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Hugo.Lv

Reproducēšanas iekārtas

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1