Pelču pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000433

Adrese:

Pelču pils, Pelči, Pelču pag., Kuldīgas nov., LV-3322

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 20282199 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Sociālie tīkli Bibliotēkas lapa Facebook vietnē
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aija Kņaze

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0004

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.08.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

248A

Akreditācijas datums:

15.11.2013

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1905

Darbība:

Bibliotēkas pagasta iedzīvotāji var iegūt informāciju darbam , mācībā, tālākizglītībai un atpūtai. Datoru izmantošana ar interneta pieslēgumu, kopēšana, printēšana, pieejama datu bāze Letonika, plašs periodisko izdevumu klāsts, ļoti daudzveidīga satura grāmatu krājums. Bibliotēkā regulāri tiek organizēti pasākumi dažāda vecuma un interešu grupām, tai skaitā mūžizglītības pasākumi - datorapmācība, radošās meistarklases, utt.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 9:00 17:00
Trešdiena 9:00 18:00
Piektdiena 9:00 19:00
Sestdiena 9:00 14:00
Papildu informācija:

Svētdien, Pirmdien -slēgts Ceturtdiena - metodiskā diena (darbs ārpus bibliotēkas)

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Grāmatu, periodisko izdevumu un citu bibliotēkas resursu (CD,DVD un novadpētniecības materiālu) izsniegšana lasīšanai bibliotēkā uz vietas un mājās; - Informācijas meklēšana internetā un iespieddarbos, bibliotekāra konsultācijas; - Bezmaksas datubāzes Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka, Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadu bibliotēku elektroniskais katalogs un novadpētniecības datu bāze; - Bibliogrāfiskās uzziņas, SBA pakalpojumi, elektronisko dokumentu lejupielāde un piegāde lasītājam uz norādīto e-pastu; - 4 brīvpieejas datoru izmantošana informācijas iegūšanai, darbam, mācībām un atpūtai, kā arī iespēja izmantot bezmaksas wifi savā elektroniskajā ierīcē; - Fotogrāfiju, mākslas darbu un tematiskās izstādes, kā arī izstādes krājuma atklāsmei; - Literāri un izglītojoši pasākumi, radošās darbnīcas un iespējas arī pašiem lietotājiem iesaistīties pasākumu organizēšanā un vadīšanā (vietējo iedzīvotāju talantu izpausmes veicināšana); - Regulāri pasākumi un aktivitātes bērniem un jauniešiem, t.sk. ik gadu iesaistoties valstiska mēroga lasītprasmes veicināšanas projektā „Bērnu Žūrija”. - Lietotāju apmācība datora lietošanā un interneta resursu izmantošanā; - Grāmatu piegāde mājās Pelču pagasta ietvaros
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
www vietne
www.pelci.lv
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1905

Kultūras pieminekļa Valsts aizsardzības Nr.:

8753

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

83,6

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

339

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

71

Pārējie:

268

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5287

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3968

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1319

Virtuālais apmeklējums:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4827

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

375

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2273
Seriālizdevumi 2552
Audiovizuālie resursi 1
Attēlizdevumi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 339

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 133
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 126
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

961

Izslēgto dokumentu kopskaits:

596

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5940

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 214 596 4054
Seriālizdevumi 730 0 1834
Audiovizuālie resursi 0 0 28
Nošizdevumi 0 0 1
Attēlizdevumi 1 0 1
Pārējie dokumenti 16 0 22
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 38 85 680

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda