Pelču pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000433

Adrese:

Pelču pils, Pelči, Pelču pag., Kuldīgas nov., LV-3322

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 20282199 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli Bibliotēkas lapa Facebook vietnē
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aija Kņaze

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0004

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.08.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

248B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1905

Darbība:

Bibliotēkas pagasta iedzīvotāji var iegūt informāciju darbam , mācībā, tālākizglītībai un atpūtai. Datoru izmantošana ar interneta pieslēgumu, kopēšana, printēšana, pieejama datu bāze Letonika, plašs periodisko izdevumu klāsts, ļoti daudzveidīga satura grāmatu krājums. Bibliotēkā regulāri tiek organizēti pasākumi dažāda vecuma un interešu grupām, tai skaitā mūžizglītības pasākumi - datorapmācība, radošās meistarklases, utt.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 19:00
Sestdiena 09:00 14:00
Papildu informācija:

Svētdien, Pirmdien -slēgts Ceturtdiena - metodiskā diena (darbs ārpus bibliotēkas)

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Grāmatu, periodisko izdevumu un citu bibliotēkas resursu (CD, DVD un novadpētniecības materiālu) izsniegšana lasīšanai bibliotēkā uz vietas un mājās
2 Informācijas meklēšana internetā un iespieddarbos, bibliotekāra konsultācijas
3 Bezmaksas datubāzes Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka, Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadu bibliotēku elektroniskais katalogs un novadpētniecības datu bāze
4 Bibliogrāfiskās uzziņas, SBA pakalpojumi, elektronisko dokumentu lejupielāde un piegāde lasītājam uz norādīto e-pastu
5 4 brīvpieejas datoru izmantošana informācijas iegūšanai, darbam, mācībām un atpūtai, kā arī iespēja izmantot bezmaksas wifi savā elektroniskajā ierīcē
6 Fotogrāfiju, mākslas darbu un tematiskās izstādes, kā arī izstādes krājuma atklāsmei
7 Literāri un izglītojoši pasākumi, radošās darbnīcas un iespējas arī pašiem lietotājiem iesaistīties pasākumu organizēšanā un vadīšanā (vietējo iedzīvotāju talantu izpausmes veicināšana)
8 Regulāri pasākumi un aktivitātes bērniem un jauniešiem, t.sk. ik gadu iesaistoties valstiska mēroga lasītprasmes veicināšanas projektā "Bērnu Žūrija”
9 Lietotāju apmācība datora lietošanā un interneta resursu izmantošanā
10 Grāmatu piegāde mājās Pelču pagasta ietvaros
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
www.pelci.lv
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

83,6

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

335

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

139

Pārējie:

196

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

7395

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4599

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2796

Virtuālais apmeklējums:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6340

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

923

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2733
Seriālizdevumi 3588
Pārējie dokumenti 19
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 670

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 42
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 33
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 9

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

959

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

5910

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 229 4245
Seriālizdevumi 730 1606
Audiovizuālie resursi 0 28
Nošizdevumi 0 1
Pārējie dokumenti 29
Sīkiespieddarbi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 680 795

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 2 2