Pelču pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000433

Adrese:

Pelču pils, Pelči, Pelču pag., Kuldīgas nov., LV-3322

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
20282199 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas lapa Facebook vietnē
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aija Kņaze

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0004

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.08.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

248B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1905

Darbība:

Bibliotēkas pagasta iedzīvotāji var iegūt informāciju darbam, mācībām, tālākizglītībai un atpūtai. Datoru izmantošana ar interneta pieslēgumu, kopēšana, drukāšana, pieejama datu bāze Letonika, plašs periodisko izdevumu klāsts, ļoti daudzveidīga satura grāmatu krājums. Bibliotēkā regulāri tiek organizēti pasākumi dažāda vecuma un interešu grupām, tai skaitā mūžizglītības pasākumi - datorapmācība, radošās meistarklases, utt.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:30 17:00
Otrdiena 8:30 17:00
Trešdiena 8:30 19:00
Ceturtdiena Metodiskā diena (apmeklētājiem slēgts)
Piektdiena 8:30 16:00
Sestdiena Slēgts
Svētdiena Slēgts

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu, periodisko izdevumu un citu bibliotēkas resursu (CD, DVD un novadpētniecības materiālu) izsniegšana lasīšanai bibliotēkā uz vietas un mājās
2. Informācijas meklēšana internetā un iespieddarbos, bibliotekāra konsultācijas
3. Bezmaksas datubāzes Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka, Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadu bibliotēku elektroniskais katalogs un novadpētniecības datu bāze
4. Bibliogrāfiskās uzziņas, SBA pakalpojumi, elektronisko dokumentu lejupielāde un piegāde lasītājam uz norādīto e-pastu
5. 4 brīvpieejas datoru izmantošana informācijas iegūšanai, darbam, mācībām un atpūtai, kā arī iespēja izmantot bezmaksas wifi savā elektroniskajā ierīcē
6. Fotogrāfiju, mākslas darbu un tematiskās izstādes, kā arī izstādes krājuma atklāsmei
7. Literāri un izglītojoši pasākumi, radošās darbnīcas un iespējas arī pašiem lietotājiem iesaistīties pasākumu organizēšanā un vadīšanā (vietējo iedzīvotāju talantu izpausmes veicināšana)
8. Regulāri pasākumi un aktivitātes bērniem un jauniešiem, t.sk. ik gadu iesaistoties valstiska mēroga lasītprasmes veicināšanas projektā "Bērnu Žūrija”
9. Lietotāju apmācība datora lietošanā un interneta resursu izmantošanā
10. Grāmatu piegāde mājās Pelču pagasta ietvaros
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
www.pelci.lv
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

83

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

0

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

257

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

99

Pārējie:

158

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3845

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2968

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

877

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5249

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

145

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2538
Seriālizdevumi 2711
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 532

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 75
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 53
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 22

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

937

Izslēgto dokumentu kopskaits:

266

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

6581

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 275 261 4259
Seriālizdevumi 652 5 2253
Audiovizuālie resursi 28
Nošizdevumi 1
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 10 39
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 61 1 786

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1