Gudenieku pagasta Gudenieku bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000422

Adrese:

"Pagastmāja", Gudenieki, Gudenieku pag., Kuldīgas nov., LV-3312

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25454822
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Kuldīgas Galvenā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Dreijere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000035590

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0848

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

546B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

01.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1920

Sākums:

Par Gudenieku pagasta bibliotēkas dibināšanas gadu uzskatāms 1920. gads, kad nodibināta Gudenieku izglītības biedrība, kurā darbojas 28 biedri, ir bibliotēka ar 737 sējumiem un 1,5 ha zemes.

Darbība:

Gudenieku pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un sabiedriskās saskarsmes centrs, kurā bez maksas pakalpojumus tiesīgs izmantot ikviens iedzīvotājs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 18:00 Pusdienas pārtraukums no 12:30-13:00
Trešdiena 08:30 17:00 Pusdienas pārtraukums no 12:30-13:00
Ceturtdiena 08:30 17:00 Pusdienas pārtraukums no 12:30-13:00
Papildu informācija:

Gudenieku pagasta bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas vietā Basos Otrdiena 08:30-18:00 Pusdienas pārtraukums no 12:30-13:00 Piektdiena 08;30-15:00 Pusdienas pārtraukums no 12:30-13:00 Mēneša pēdējā ceturtdiena - metodiskā diena. Bibliotēka slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm Letonika, Lursoft
2. Apmācības un konsultācijas Individuāla lietotāju apmācība lietot datoru un internetu pēc pieprasījuma
3. Starpbibliotēku abonements Uzziņas,SBA pakalpojumi
4. Uzziņas un konsultācijas Par bibliotēkas krājumu un novadpētniecības materiāliem
5. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana bez maksas
6. Izdevumu saņemšana, nodošana, rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu saņemšana, nodošana, rezervēšana un nodošanas termiņa pagarināšana uz vietas bibliotēkā vai attālināti, izmantojot autorizācijas datus : https://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Gudenieku pagasta pārvalde, Gudenieku pagasta bibliotēka "Pagastmāja", Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads, LV-3312 Pašvaldības īpašums 1990
Papildu informācija par ēkām:

Gudenieku pagasta bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas vietā Basos" Pašvaldības īpašums "Ziedoņi", Basu ciems, Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads, LV-3312 Kopējā platība 72.3 m2 Lietotāju apkalpošanas telpas 69.6 m2 Pārējās telpas 2.7 m2

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

122,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

26

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

210

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

20

Pārējie:

190

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

3808

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 3652
Pieaugušie 3451
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 201
Virtuālais apmeklējums 156
Digitālie pakalpojumi
Bibliotēkas tīmekļa vietne 0
Tiešsaistes kataloga izmantošana 0
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 0
Datubāzu apmeklējums 156
Abonētās 156
Pašu veidotās 0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

11789

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

377

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 11789
Grāmatas 3474
Seriālizdevumi 8315
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 793
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 105
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 29
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 76
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits
No ārvalstu bibliotēkām saņemtās vienības 0
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītās vienības 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1343

Izslēgto dokumentu kopskaits:

780

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

9469

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1343 780 9469
Grāmatas 233 280 5381
Seriālizdevumi 1110 500 4088
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 16 21 661

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

0

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 145 20 165