Gudenieku pagasta Gudenieku bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000422

Adrese:

Pagastmāja, Gudenieki, Gudenieku pag., Kuldīgas nov., LV-3312

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28363995 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aija Eglīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0848

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

21.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1920

Darbība:

Gudenieku bibliotēkas galvenais uzdevums - nodrošināt piekļuvi informācijai, kādu vēlas saņemt lietotājs, radīt rosinošu un aicinošu bibliotēkas visi saskaņā ar Gudenieku pagasta pašvaldībā apstiprinātajiem bibliotēkas lietošanas noteikumiem un bibliotēkas nolikumu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 19:00
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena Metodiskā diena
Piektdiena 08:00 15:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm Letonika, Lursoft
2. Apmācības un konsultācijas Individuāla lietotāju apmācība lietot datoru un internetu pēc pieprasījuma
3. Starpbibliotēku abonements Uzziņas,SBA pakalpojumi
4. Uzziņas un konsultācijas Par bibliotēkas krājumu un novadpētniecības materiāliem
5. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana bez maksas
6. Izdevumu saņemšana, nodošana, rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu saņemšana, nodošana, rezervēšana un nodošanas termiņa pagarināšana uz vietas bibliotēkā vai attālināti, izmantojot autorizācijas datus : https://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Gudenieku bibliotēka
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas uzcelšanas gads:

1990

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

50,1

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

190

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

25

Pārējie:

165

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3758

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3598

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

160

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

11379

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

130

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1714
Seriālizdevumi 8834
Pārējie dokumenti 831
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 113

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 215
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 190
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 25
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

727

Izslēgto dokumentu kopskaits:

791

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3553

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 106 61 2227
Seriālizdevumi 621 730 1326
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 1 153

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1