Gudenieku pagasta Gudenieku bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000422

Adrese:

Pagastmāja, Gudenieki, Gudenieku pag., Kuldīgas nov., LV-3312

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
28363995 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aija Eglīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000037019

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0848

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

456B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 19:00
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena Metodiskā diena
Piektdiena 08:00 15:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm Letonika, Lursoft
2. Apmācības un konsultācijas Individuāla lietotāju apmācība lietot datoru un internetu pēc pieprasījuma
3. Starpbibliotēku abonements Uzziņas,SBA pakalpojumi
4. Uzziņas un konsultācijas Par bibliotēkas krājumu un novadpētniecības materiāliem
5. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana bez maksas
6. Izdevumu saņemšana, nodošana, rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu saņemšana, nodošana, rezervēšana un nodošanas termiņa pagarināšana uz vietas bibliotēkā vai attālināti, izmantojot autorizācijas datus : https://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Gudenieku bibliotēka
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

50,1

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

156

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

14

Pārējie:

142

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2339

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2261

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

78

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5875

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

173

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2120
Seriālizdevumi 3708
Pārējie dokumenti 47
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 497

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 43
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 8
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 35
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

741

Izslēgto dokumentu kopskaits:

123

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

4424

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 164 123 2405
Seriālizdevumi 577 2019
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 46 0 232

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 2 1 3