Gudenieku pagasta Gudenieku bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000422

Adrese:

Pagastmāja, Gudenieki, Gudenieku pag., Kuldīgas nov., LV-3312

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28363995 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aija Eglīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0848

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

21.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1920

Darbība:

Gudenieku bibliotēkas galvenais uzdevums - nodrošināt piekļuvi informācijai, kādu vēlas saņemt lietotājs, radīt rosinošu un aicinošu bibliotēkas visi saskaņā ar Gudenieku pagasta pašvaldībā apstiprinātajiem bibliotēkas lietošanas noteikumiem un bibliotēkas nolikumu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 19:00
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena Metodiskā diena
Piektdiena 08:00 15:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm Letonika, Lursoft
2. Apmācības un konsultācijas Individuāla lietotāju apmācība lietot datoru un internetu pēc pieprasījuma
3. Starpbibliotēku abonements Uzziņas,SBA pakalpojumi
4. Uzziņas un konsultācijas Par bibliotēkas krājumu un novadpētniecības materiāliem
5. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana bez maksas
6. Izdevumu saņemšana, nodošana, rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu saņemšana, nodošana, rezervēšana un nodošanas termiņa pagarināšana uz vietas bibliotēkā vai attālināti, izmantojot autorizācijas datus : https://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Gudenieku bibliotēka
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

50,1

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

182

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

18

Pārējie:

164

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3534

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3445

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

89

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10560

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

90

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1666
Seriālizdevumi 8894
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 564

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 129
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 92
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 37

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

804

Izslēgto dokumentu kopskaits:

551

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

3806

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 138 1 2364
Seriālizdevumi 666 550 1442
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 37 0 190

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 2 2