Gudenieku pagasta Gudenieku bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000422

Adrese:

"Pagastmāja", Gudenieki, Gudenieku pag., Kuldīgas nov., LV-3312

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
28363995 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aija Eglīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000037019

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0848

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

546B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

21.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1920

Darbība:

Gudenieku bibliotēkas galvenais uzdevums - nodrošināt piekļuvi informācijai, kādu vēlas saņemt lietotājs, radīt rosinošu un aicinošu bibliotēkas visi saskaņā ar Gudenieku pagasta pašvaldībā apstiprinātajiem bibliotēkas lietošanas noteikumiem un bibliotēkas nolikumu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 19:00
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena Metodiskā diena
Piektdiena 08:00 15:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm Letonika, Lursoft
2. Apmācības un konsultācijas Individuāla lietotāju apmācība lietot datoru un internetu pēc pieprasījuma
3. Starpbibliotēku abonements Uzziņas,SBA pakalpojumi
4. Uzziņas un konsultācijas Par bibliotēkas krājumu un novadpētniecības materiāliem
5. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana bez maksas
6. Izdevumu saņemšana, nodošana, rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu saņemšana, nodošana, rezervēšana un nodošanas termiņa pagarināšana uz vietas bibliotēkā vai attālināti, izmantojot autorizācijas datus : https://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Gudenieku bibliotēka
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

50,1

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

126

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

8

Pārējie:

118

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1558

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1512

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

46

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4792

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

80

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1866
Seriālizdevumi 2924
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 423

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 27
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 11
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 16

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

739

Izslēgto dokumentu kopskaits:

154

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

4713

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 135 154 2410
Seriālizdevumi 604 0 2303
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 23 3 313

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 21 0 21