Rudbāržu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000437

Adrese:

Jubilejas iela 4 - 14, Rudbārži, Rudbāržu pag., Kuldīgas nov., LV-3324

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28002278 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli Rudbāržu bibliotēkas Facebook lapa
Citas iestādes vietne Kuldīgas Galvenā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Kuldīgas novada bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Skrundas pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dagnija Daiga Grundberga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000015950

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0472

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

02.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

250B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 18:00
Otrdiena 8:00 17:00
Trešdiena 8:00 17:00
Piektdiena 8:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka.
2 Uzziņas un konsultācijas Bezmaksas konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde. Konsultācijas darbā ar datoru un internetu.
3 SBA Iespieddarbus, kuri nav Rudbāržu pagasta bibliotēkas krājumā var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
4 Izstādes, pasākumi Bezmaksas izstādes - grāmatu, fotogrāfiju, mākslas, rokdarbu un citu materiālu tematiskās izstādes. Tikšanās ar dzejniekiem un pasākumi par dažādām tēmām.
5 Grāmatas un periodiskie izdevumi Daiļliteratūra, nozaru literatūra, literatūra bērniem un jauniešiem, ko izsniedz lasītājiem uz mājā.
6 Novadpētniecības materiāli Tematiskas mapes par pagasta vēsturi, novadniekiem, kultūru, izglītību un citām ar pagasta dzīvi saistītām tēmām.
7 Datori un internets Datoru un interneta bezmaksas izmantošana bibliotēkā. Bezvadu interneta (WiFi) izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām.
8 Galda spēles Galda spēles dažādiem vecumiem.
9 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana Pa tālruni 28002278, vai e-pastu rudbarzi.biblioteka@skrunda.lv vai izmantojot Rudbāržu bibliotēkas piešķirtos autorizācijas datus
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

80

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

156

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

30

Pārējie:

126

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1362

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1245

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

117

Virtuālais apmeklējums:

25

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3777

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

75

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1622
Seriālizdevumi 1549
Pārējie dokumenti 606
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 75

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 37
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 26
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 11

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

857

Izslēgto dokumentu kopskaits:

469

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

6368

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 247 469 4473
Seriālizdevumi 605 0 1885
Pārējie dokumenti 5 0 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 24 2 433

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 17 46 63
Video ieraksti 1 2 3