Rudbāržu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000437

Adrese:

Jubilejas iela 4-14, Rudbārži, Rudbāržu pag., Skrundas nov., LV-3324

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28002278 @
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Skrundas novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Kuldīgas galvenā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Kuldīgas,Alsungas un Skrundas novada bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vietne Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novada bibliotēku emuārs
Bibliotēkas vietne Rudbāržu bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Mārīte Krūze

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0472

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

250B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

21.11.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Rudbāržu bibliotēka dibināta 1947.gadā

Darbība:

Rudbāržu bibliotēka ir vietējās pašvaldības kultūras, informācijas un izglītības iestāde, kas veic bibliotēkas funkcijas un darbojas kā vietējais informācijas centrs. Bibliotēkas mērķis ir apmierināt iedzīvotāju kultūras, izglītības un izklaides vajadzības, apmierināt apmeklētāju vajadzības pēc informācijas, nodrošinot iedzīvotājus ar izsmeļošu, precīzu un viegli pieejamu informāciju. Bibliotēkas mērķis ir palielināt bibliotēkas lomu vietējā sabiedrībā, piedāvājot jaunās IT, interesantas darba metodes un vispusīgu grāmatu klāstu. Rudbāržu bibliotēkai 2011.gadā tika izveidots grāmatu izsniegšanas punkts Valtaiķu aprūpes nams un pievienota bijušā Sieksātes bibliotēka kā ārējo pakalpojumu punkts. Sieksātes ārējā pakalpojuma punktā grāmatas tiek izsniegtas vienu reizi mēnesī. Ar 2019.gada augustu nav pieejama interneta izmantošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 18:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

Pusdienas Pārtraukums no 12.00 līdz 13.00 Pirmdienās un piektdienās bez pusdienas pārtraukuma Katra mēneša pēdējā pirmdiena - spodrības diena (apmeklētājus neapkalpo). Katra mēneša trešā ceturtdiena - metodiskā diena (apmeklētājus neapkalpo). Bibliotēkas darba laiks no 1. jūnija līdz 1. septembrim P. 11.00 - 17.00 O. 9.00 - 16.00 T. 9.00 - 16.00 C. 9.00 - 17.00 P. 9.00 - 15.00 Pusdienas pārtraukums: 12.00 - 12.30 Pirmdienās un piektdienās bez pusdienas pārtraukuma. Rudbāržu bibliotēkai ir pievienots ārējais pakalpojumu punkts Sieksāte (bijusī Sieksātes bibliotēka) Sieksātes ārējā pakalpojumu punktā grāmatas tiek izsniegtas vienu reizi mēnesī, otrdienās. O. 10.00 - 12.00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka.
2 Uzziņas un konsultācijas Bezmaksas konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde. Konsultācijas darbā ar datoru un internetu.
3 SBA Iespieddarbus, kuri nav Rudbāržu pagasta bibliotēkas krājumā var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
4 Izstādes, pasākumi Bezmaksas izstādes - grāmatu, fotogrāfiju, mākslas, rokdarbu un citu materiālu tematiskās izstādes. Tikšanās ar dzejniekiem un pasākumi par dažādām tēmām.
5 Grāmatas un periodiskie izdevumi Daiļliteratūra, nozaru literatūra, literatūra bērniem un jauniešiem, ko izsniedz lasītājiem uz mājā.
6 Novadpētniecības materiāli Tematiskas mapes par pagasta vēsturi, novadniekiem, kultūru, izglītību un citām ar pagasta dzīvi saistītām tēmām.
7 Datori un internets Datoru un interneta bezmaksas izmantošana bibliotēkā. Bezvadu interneta (WiFi) izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām.
8 Galda spēles Galda spēles dažādiem vecumiem.
9 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana Pa tālruni 28002278, vai e-pastu rudbarzi.biblioteka@skrunda.lv vai izmantojot Rudbāržu bibliotēkas piešķirtos autorizācijas datus
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Kopēšana par lapu - 0.10
2 Printēšana par lapu - 0.10
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

150

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

270

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

76

Pārējie:

194

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3147

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2680

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

467

Virtuālais apmeklējums:

25

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5511

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

306

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2445
Seriālizdevumi 2968
Attēlizdevumi 5
Pārējie dokumenti 93
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 192

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 7
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

652

Izslēgto dokumentu kopskaits:

841

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6571

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 217 736 5167
Seriālizdevumi 435 105 1402
Pārējie dokumenti 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 58 143 425

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1