Rudbāržu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000437

Adrese:

Jubilejas iela 4-14, Rudbārži, Rudbāržu pag., Skrundas nov., LV-3324

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28002278 @
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Mārīte Krūze

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000015950

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.07.2004

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0472

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

250A

Akreditācijas datums:

21.11.2014

Akreditācijas termiņš:

21.11.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Rudbāržu bibliotēka dibināta 1947.gadā

Darbība:

Rudbāržu bibliotēka ir vietējās pašvaldības kultūras, informācijas un izglītības iestāde, kas veic bibliotēkas funkcijas un darbojas kā vietējais informācijas centrs. Bibliotēkas mērķis ir apmierināt iedzīvotāju kultūras, izglītības un izklaides vajadzības, apmierināt apmeklētāju vajadzības pēc informācijas, nodrošinot iedzīvotājus ar izsmeļošu, precīzu un viegli pieejamu informāciju. Bibliotēkas mērķis ir palielināt bibliotēkas lomu vietējā sabiedrībā, piedāvājot jaunās IT, interesantas darba metodes un vispusīgu grāmatu klāstu. Rudbāržu bibliotēkai 2011.gadā tikai izveidots grāmatu izsniegšanas punkts Valtaiķu aprūpes nams un pievienota bijušā Sieksātes bibliotēka kā ārējo pakalpojumu punkts. Sieksātes ārējā pakalpojuma punktā grāmatas tiek izsniegtas vienu reizes nedēļā, tad arī ir pieejams internets un materiālu printēšana un kopēšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 18:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

Pusdienas Pārtraukums no 12.00 līdz 13.00 Pirmdienās un piektdienās bez pusdienas pārtraukuma Katra mēneša pēdējā pirmdiena - spodrības diena (apmeklētājus neapkalpo). Katra mēneša trešā ceturtdiena - metodiskā diena (apmeklētājus neapkalpo). Bibliotēkas darba laiks no 1. jūnija līdz 1. septembrim P. 11.00 - 17.00 O. 9.00 - 16.00 T. 9.00 - 16.00 C. 9.00 - 17.00 P. 9.00 - 15.00 Pusdienas pārtraukums: 12.00 - 12.30 Pirmdienās un piektdienās bez pusdienas pārtraukuma. Rudbāržu bibliotēkai ir pievienots ārējais pakalpojumu punkts Sieksāte (bijusī Sieksātes bibliotēka) Sieksātes ārējā pakalpojumu punktā grāmatas tiek izsniegtas vienu reizi nedēļā, otrdienās, tad arī ir pieejams internets, un iespējama materiālu kopēšana un izdruka. O. 10.00 - 13.00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Internets
Pasākumi
Izstādes
Grāmatu un laikrakstu apmaiņa
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana par lapu 0.10
Printēšana par lapu 0.10
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1974

Papildu informācija par infrastruktūru:

"Pagastmājā " atrodas Rudbāržu bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts Sieksātē, kas bija Rudbāržu pagasta Sieksātes bibliotēka. Šajās telpās vienu dienu nedēļā notiek grāmatu apmaiņa un lietotāji var izmantot internetu,kas bija Sieksātes bibliotēkā. Visa uzskaite tiek veikta pie Rudbāržu bibliotēkas uzskaites. Par bibliotēkas reorganizāciju lemts Skrundas novada domes sēdē 23.02.2012 ( prot.Nr.3,23.) pēc Latvijas Bibliotēkas padomes vēstules saņemšanas 14.02.2012.

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

150

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

270

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

76

Pārējie:

194

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3147

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2680

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

467

Virtuālais apmeklējums:

25

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5511

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

306

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2445
Seriālizdevumi 2968
Attēlizdevumi 5
Pārējie dokumenti 93
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 192

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 7
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

652

Izslēgto dokumentu kopskaits:

841

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6571

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 217 736 5167
Seriālizdevumi 435 105 1402
Pārējie dokumenti 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 58 143 425

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1