Vārmes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000443

Adrese:

Bērnudārza iela, Vārme, Vārmes pag., Kuldīgas nov.

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63323133 28777917 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli Facebook.com
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Citas iestādes vietne Vārmes pagasta mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Edīte Krasnopa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0479

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

254B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

21.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1924

Sākums:

Arhīva fona "Izglītības ministrija" dokumentos bibliotēkas lietā redzams, ka Vārmes pagasta bibliotēka vēsturiskā laika gaitā dibināta 1924.gadā, un tā paša gada 11. jūnijā Vārmes pagasta padomes pilnvarotais saņēmis 547 grāmatas un parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus.

Darbība:

Vārmes bibliotēka ir iedzīvotājiem atvērta draudzīga pasaule, kurā var iegūt informāciju: * mācībām *tālākizglītībai *atpūtai

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 19:00
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena Metodiskā diena (darbs ārpus bibliotēkas )
Piektdiena 08:30 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka.
2. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas darbā ar datoru un internetu.
3. Datori un internets Datora un interneta pieslēguma bezmaksas izmantošana bibliotēkā. Bezvadu interneta (WiFi) izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām.
4. Ekskursija Ekskursija pa bibliotēku.
5. Tematiskās izstādes un pasākumi Grāmatu, fotogrāfiju, rokdarbu, gleznu, novadpētniecības un citu tematisku darbu izstādes. Tikšanās ar izstāžu autoriem, rakstniekiem, dzejniekiem. Lasīšanas veicināšanas pasākumi bērniem, jauniešiem, ģimenēm. Lasītāju kluba dalībnieku ikmēneša tikšanās. Rokdarbu pulciņa dalībnieču tikšanās divas reizes mēnesī. Stāstu vakari vienu reizi mēnesī.
6. SBA Iespieddarbus, kuri neatrodas Vārmes pagasta bibliotēkas krājumā var pasūtīt izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
7. Elektronisko dokumentu piegāde Pēc lietotāju pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu (no bibliotēkas fonda) piegādi izmantojot e-pastu varme.biblioteka@kuldiga.lv
8. Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu iespieddarbu rezervēšana un nodošanas pagarināšana pa tālruni 28777917 vai pa e-pastu varme.biblioteka@kuldiga.lv, vai izmantojot Vārmes bibliotēkas piešķirtos autorizācijas datus.
9. Grāmatas un periodiskie izdevumi Daiļliteratūra, nozaru literatūra, literatūra bērniem un jauniešiem kā arī periodiskie izdevumi, ko izsniedz lasītājiem uz mājām.
10. Galda spēles, CD, DVD Galda spēles dažādiem vecumiem var izmantot gan bibliotēkas telpās, gan arī iespēja izsniegt lasītājam uz mājām. Klausāmgrāmatas un multiplikācijas filmas.
11. Novadpētniecības materiāli Tematiskās mapes par pagasta vēsturi, novadniekiem, kultūru, izglītību un citām ar pagasta dzīvi saistītām tēmām.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

129,38

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

282

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

121

Pārējie:

161

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5106

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3682

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1424

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8353

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

8353

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5242
Seriālizdevumi 3107
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1009

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 110
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 90
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 20

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1188

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1548

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

8120

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 324 582 5319
Seriālizdevumi 864 966 2755
Audiovizuālie resursi 28
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 17
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 0 2 6
Bērnu grāmatas 77 7 803

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 1 1
Teksta dokumenti - Lappuses 31 31
Attēlizdevumi 100 100
Skaņu ieraksti 1 1
Video ieraksti 1 1
Kopējais digitalizēto ierakstu atskaņošanas laiks:
Digitalizēta hronometrāža Stundas min sec
Skaņu ieraksti - atskaites gada laikā 9 48
Skaņu ieraksti - gada beigās (kopā) 9 48
VIDEO ieraksti - atskaites gada laikā 8 18
VIDEO ieraksti - gada beigās (kopā) 8 18