Vārmes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000443

Adrese:

Bērnudārza iela, Vārme, Vārmes pag., Kuldīgas nov.

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25485374 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli Facebook.com
Sociālie tīkli draugiem.lv
Sociālie tīkli instagram.com
Citas iestādes vietne Vārmes pagasta mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Edīte Krasnopa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0479

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

254B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

21.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1924

Sākums:

Arhīva fonda "izglītības ministrija" dokumentos bibliotēkas lietā redzams, ka Vārmes pagasta bibliotēka vēsturiskā laika gaitā dibināta 1924. gadā, un tā paša gada 11. jūnijā Vārmes pagasta padomes pilnvarotais saņēmis 547 grāmatas un parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus.

Darbība:

Vārmes pagasta bibliotēka ir iedzīvotājiem atvērta draudzīga pasaule, kurā var iegūt informāciju: * mācībām; * tālākizglītībai; * atpūtai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 18:00 Pusdienas pārtraukums no plkts.12:30 līdz 13:00
Otrdiena 08:30 17:00 Pusdienas pārtraukums no plkts.12:30 līdz 13:00
Trešdiena 08:30 17:00 Pusdienas pārtraukums no plkts.12:30 līdz 13:00 Metodiskā diena katra mēneša pēdējā ceturtdiena bibliotēka apmeklētājiem slēgta )
Ceturtdiena 08:30 17:00 Pusdienas pārtraukums no plkts.12:30 līdz 13:00 Metodiskā diena katra mēneša pēdējā ceturtdiena bibliotēka apmeklētājiem slēgta )
Piektdiena 08:30 16:00 Pusdienas pārtraukums no plkts.12:30 līdz 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka.
2. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas darbā ar datoru un internetu.
3. Datori un internets Datora un interneta pieslēguma bezmaksas izmantošana bibliotēkā. Bezvadu interneta (WiFi) izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām.
4. Ekskursija Ekskursija pa bibliotēku.
5. Tematiskās izstādes un pasākumi Grāmatu, fotogrāfiju, rokdarbu, gleznu, novadpētniecības un citu tematisku darbu izstādes. Tikšanās ar izstāžu autoriem, rakstniekiem, dzejniekiem. Lasīšanas veicināšanas pasākumi bērniem, jauniešiem, ģimenēm. Lasītāju kluba dalībnieku ikmēneša tikšanās. Rokdarbu pulciņa dalībnieču tikšanās divas reizes mēnesī. Stāstu vakari vienu reizi mēnesī.
6. SBA Iespieddarbus, kuri neatrodas Vārmes pagasta bibliotēkas krājumā var pasūtīt izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
7. Elektronisko dokumentu piegāde Pēc lietotāju pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu (no bibliotēkas fonda) piegādi izmantojot e-pastu varme.biblioteka@kuldiga.lv
8. Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu iespieddarbu rezervēšana un nodošanas pagarināšana pa tālruni 28777917 vai pa e-pastu varme.biblioteka@kuldiga.lv, vai izmantojot Vārmes bibliotēkas piešķirtos autorizācijas datus.
9. Grāmatas un periodiskie izdevumi Daiļliteratūra, nozaru literatūra, literatūra bērniem un jauniešiem kā arī periodiskie izdevumi, ko izsniedz lasītājiem uz mājām.
10. Galda spēles, CD, DVD Galda spēles dažādiem vecumiem var izmantot gan bibliotēkas telpās, gan arī iespēja izsniegt lasītājam uz mājām. Klausāmgrāmatas un multiplikācijas filmas.
11. Novadpētniecības materiāli Tematiskās mapes par pagasta vēsturi, novadniekiem, kultūru, izglītību un citām ar pagasta dzīvi saistītām tēmām.
12. Āra lasītava Iespēja lasīt grāmatas, periodiskos izdevumus, spēlēt lielformāta spēles.
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

129,38

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13