Vārmes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000443

Adrese:

Bērnudārza iela, Vārme, Vārmes pag., Kuldīgas nov.

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63323133 28777917 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Sociālie tīkli Facebook.com
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Edīte Krasnopa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0479

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

254

Akreditācijas datums:

21.11.2014

Akreditācijas termiņš:

21.12.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1924

Sākums:

Arhīva fona "Izglītības ministrija" dokumentos bibliiotēkas lietā redzams , ka Vārmes pagasta bibliotēka vēsturiskā laika gaitā dibināta 1924.gadā, un tā paša gada 11.jūnijā Vārmes pagasta padomes pilnvarotais saņēmis 547 grāmatas un parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus.

Darbība:

Vārmes bibliotēka ir pagasta iedzīvotājiem atvērta draudzīga pasaule, kurā var iegūt informāciju: * mācībām *tālākizglītībai *atpūtai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:30 19:00 10:45 12:00 (sapulce pagasta pārvaldē)
Otrdiena 8:30 17:00
Trešdiena 8:30 17:00
Ceturtdiena Metodiskā diena (darbs ārpus bibliotēkas )
Piektdiena 8:30 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Eskursija Eskursija par bibliotēku
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

129,38

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

408

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

165

Pārējie:

243

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6224

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3706

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2518

Virtuālais apmeklējums:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

14216

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2006

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 7072
Seriālizdevumi 7119
Audiovizuālie resursi 0
Mikroformas 0
Kartogrāfiskie materiāli 0
Nošizdevumi 0
Attēlizdevumi 0
Rokraksti 0
Nepublicētie dokumenti 0
Pārējie dokumenti 25
Elektroniskie resursi 0
Sīkiespieddarbi 0
Braila raksta dokumenti 0
Patenti 0
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 0
Bērnu grāmatas 1591

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 69
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 46
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 23
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1136

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1513

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8499

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 257 449 5812
Seriālizdevumi 869 1060 2641
Audiovizuālie resursi 0 0 28
Mikroformas 0 0 0
Kartogrāfiskie materiāli 0 0 0
Nošizdevumi 0 4 2
Attēlizdevumi 0 0 0
Rokraksti 0 0 0
Nepublicētie dokumenti 0 0 0
Pārējie dokumenti 10 0 16
Elektroniskie resursi 0 0 0
Sīkiespieddarbi 0 0 0
Braila raksta dokumenti 0 0 0
Patenti 0 0 0
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 0 0 13
Bērnu grāmatas 54 26 777

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 3
Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

0