Nīkrāces pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000431

Adrese:

Ziedu iela 1-16, Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov., LV-3320

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 23372821 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli Lapa www.facebook.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilze Zvirbule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0467

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

246B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

24.11.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1899

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 18:00 Bez pusdienu pārtraukuma
Otrdiena 9:00 16:00 Bez pusdienu pārtraukuma
Trešdiena 9:00 16:00 Bez pusdienu pārtraukuma
Ceturtdiena 9:00 16:00 Katra mēneša trešā ceturtdiena - metodiskā diena
Piektdiena 9:00 14:00 Bez pusdienu pārtraukuma

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Lietotāju reģistrācija
2. Grāmatu un preses abonements Daiļliteratūra, literatūra bērniem un jauniešiem, nozaru literatūra, preses izdevumi, ko izsniedz lasītājiem uz mājām.
3. Datu bāžu izmantošana Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka
4. Dokumentu printēšana, kopēšana, skenēšana Bezmaksas piekļuve.
5. Tematiskie literatūras apskati pēc organizāciju pieprasījuma Bibliotēkā pieejamās informācijas apkopošana un sniegšana organizācijām .
6. Plašs novadpētniecības materiālu krājums Tematiskās mapes par pagasta vēsturi, kultūru, izglītību, uzņēmējdarbību un citām pagasta dzīvi saistītām tēmām.
7. Bezmaksas piekļuve internetam Bezmaksas piekļuve datoriem un internetam
8. Uzziņas un konsultācijas Par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, konsultācijas darbā ar datoru un internetu.
9. SBA Iespieddarbus, kuri nav Nīkrāces pagasta bibliotēkas krājumā var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu ( SBA )
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

80

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

245

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

64

Pārējie:

181

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3864

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3278

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

586

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5099

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

357

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3398
Seriālizdevumi 1701
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 357

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 8
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 7
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

673

Izslēgto dokumentu kopskaits:

919

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5352

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 219 598 4033
Seriālizdevumi 451 321 1316
Pārējie dokumenti 3 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 36 54 415

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda