Nīkrāces pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000431

Adrese:

Ziedu iela 1 - 16, Dzelda, Nīkrāces pag., Kuldīgas nov., LV-3320

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 23372821 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli Nīkrāces bibliotēkas facebook lapa
Citas iestādes vietne Kuldīgas Galvenā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Kuldīgas novada bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilze Zvirbule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900000159

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0467

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

246B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1899

Sākums:

Nīkrāces bibliotēka dibināta kā Briņķu biedrības bibliotēka. No 1950 - 1973. gadam Nīkrāces pagastā bija divas bibliotēkas: Nīkrāces un Lēnu pagastu bibliotēkas. 1973. gadā bibliotēkas apvienoja. Kopš 2008. gada bibliotēka atrodas daudzdzīvokļu mājā.

Darbība:

Bibliotēkas mērķis- veicināt lasīšanu vietējo iedzīvotāju vidū. Sniegt atbalstu iedzīvotājiem jauno informācijas komunikāciju tehnoloģiju apguvē un e- pakalpojumu izmantošanā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00 Bez pusdienas pārtraukuma
Otrdiena 08:00 17:00 Bez pusdienas pārtraukuma
Trešdiena 08:00 17:00 Bez pusdienas pārtraukuma
Ceturtdiena 08:00 14:00 Metodiskā diena ( Lasītājus neapkalpo )
Piektdiena 08:00 15:00 Bez pusdienas pārtraukuma

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Lietotāju reģistrācija
2. Grāmatu un preses abonements Daiļliteratūra, literatūra bērniem un jauniešiem, nozaru literatūra, preses izdevumi, ko izsniedz lasītājiem uz mājām.
3. Datu bāžu izmantošana Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka
4. Dokumentu printēšana, kopēšana, skenēšana Bezmaksas piekļuve.
5. Tematiskie literatūras apskati pēc organizāciju pieprasījuma Bibliotēkā pieejamās informācijas apkopošana un sniegšana organizācijām .
6. Plašs novadpētniecības materiālu krājums Tematiskās mapes par pagasta vēsturi, kultūru, izglītību, uzņēmējdarbību un citām pagasta dzīvi saistītām tēmām.
7. Bezmaksas piekļuve internetam Bezmaksas piekļuve datoriem un internetam
8. Uzziņas un konsultācijas Par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, konsultācijas darbā ar datoru un internetu.
9. SBA Iespieddarbus, kuri nav Nīkrāces pagasta bibliotēkas krājumā var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu ( SBA )
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

80

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

80

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

154

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

40

Pārējie:

114

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1654

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1375

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

279

Virtuālais apmeklējums:

323

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6237

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

451

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4008
Seriālizdevumi 2216
Audiovizuālie resursi 1
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 11
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 263

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 22
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 7
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 15

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

773

Izslēgto dokumentu kopskaits:

984

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

6237

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 219 625 4008
Seriālizdevumi 553 359 2216
Audiovizuālie resursi 1
Nošizdevumi 1 1
Pārējie dokumenti 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 38 26 263

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 28 24 52
Video ieraksti 1 1 1