Nīkrāces pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000431

Adrese:

Ziedu iela 1-16, Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov., LV-3320

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63354115 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilze Zvirbule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000015912

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0467

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

264A

Akreditācijas datums:

15.11.2013

Akreditācijas termiņš:

15.11.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1899

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1899.gadā, kā Briņķu biedrības bibliotēka. Ir bijuši 22 biedri, savs nams ar izrīkojuma zāli, skatuvi un 910 sējumiem. 1935. gadā Briņķu biedrības bibliotēkā bija 892 sējumi un tās vadītājs bija Ernests Kamerovskis. Kara laikā bibliotēka tika pilnībā izpostīta un tikai 1950.gadā tā tika atjaunota. Par bibliotēkas vadītāju strādāja Valentīna Salna. No 1950.gada līdz 1973. gadam Nīkrāces pagastā bija divas bibliotēkas: Nīkrāces un Lēnu pagasta bibliotēkas. 1973.gadā bibliotēkas apvienoja un palika viena bibliotēka - Nīkrāces pagasta bibliotēka. Par bibliotēkas vadītāju strādāja Ruta Dreimane. No 1978. gada par bibliotēkas vadītāju strādāja Daina Jaunzeme. No 1996. gada rudens bibliotēka atrodas skolas telpās un tās platība ir 28m2. No 2005.gada marta bibliotēkā tiek ierīkota lasītava un tās platība ir 16 m2. 2005. gada 25.maijā bibliotēkā tiek pieslēgts internets. 2006.gadā beigās ar Tautas Partijas atbalstu bibliotēkai tiek piešķirti līdzekļi 2800 latu apmērā. 2007.gada februārī bibliotēkā tiek iegādāti jauni plaukti. No 2008. gada bibliotēka atrodas daudzdzīvokļu mājā, to kopējā platība 80 m2. Kopš 2009.gada jūlija bibliotēka ir pie Skrundas novada. 2018.gada 1.jūnijā par bibliotēkas vadītāju sāk strādāt Ilze Zvirbule.

Darbība:

Nīkrāces pagasta bibliotēka ir patstāvīga juridiska iestāde, kuras nolikums 2009.gada 29.decembrī(prot.Nr.17, 22§) atkārtoti apstiprināts Skrundas novada pašvaldības domes sēdē. Bibliotēkas misija ir nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā, izmantojot bibliotēkas krājumu, SBA un internetā pieejamos informācijas resursus, informācijas komunikāciju tehnoloģijas (IKT). Apzinoties bibliotēkas kā kultūras institūcijas lomu nacionālās un lokālās identitātes saglabāšanā, bibliotēkas īpašā misija ir kultūrvēsturisko dokumentu vākšana, apstrāde, glabāšana un popularizēšana par Nīkrāces pagastu; pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamības nodrošināšana

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 18:00
Otrdiena 8:30 17:00 Pusdienu pārtraukums: no 12:00 līdz 13:00
Trešdiena 8:30 17:00 Pusdienu pārtraukums: no 12:00 līdz 13:00
Ceturtdiena Metodiskā diena. Bibliotēka apmeklētājiem slēgta.
Piektdiena 8:30 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
3. Iespieddarbu un citu darbu kopēšana / datorizdruka
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

80

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

245

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

64

Pārējie:

181

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3864

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3278

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

586

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5099

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

357

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3398
Seriālizdevumi 1701
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 357

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 8
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 7
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

673

Izslēgto dokumentu kopskaits:

919

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5352

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 219 598 4033
Seriālizdevumi 451 321 1316
Pārējie dokumenti 3 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 36 54 415

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda