Bauskas Centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000175

Adrese:

Kalna iela 18, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63960578 @ 63960581
Informācija internetvietnēs:

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000046645

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

08.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1413

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

76B

Akreditācijas datums:

19.09.2017

Akreditācijas termiņš:

19.09.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1922

Sākums:

1922.gads. Bibliotēka atradās tagadējā Plūdoņa ielā 19. Kara laikā bibliotēkas ēka tika sagrauta. Bibliotēku pārcēla uz pilsētas Tautas nama telpām, kur tā atrodas arī patlaban.

Darbība:

Bauskas Centrālā bibliotēka ir Bauskas novada kultūras, izglītības un informācijas patstāvīga iestāde, kuras darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Bibliotēka veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada pašvaldību bibliotēkām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 18:00
Otrdiena 11:00 18:00
Trešdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 18:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā diena - spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
datori un internets datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu i nterneta izmantošana
abonētās datubāzes Letonika, Lursoft, NAIS, EBSCO
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
kopēšanas pakalpojumi teksts krāsains
kopēšanas pakalpojumi teksts melnbalts
kopēšanas pakalpojumi attēls krāsains
kopēšanas pakalpojumi teksts krāsains
datorizdruka teksts melnbalts
datorizdruka teksts krāsains
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1911

Teritorijas kopējā platība (m2):

1067

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

436

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

51

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

2700

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

451

Pārējie:

2249

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

20418

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

12838

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

7580

Virtuālais apmeklējums:

28756

Sociālo tīklu apmeklējums:

29900

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

124395

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

9123

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 77851
Seriālizdevumi 45701
Audiovizuālie resursi 221
Kartogrāfiskie materiāli 2
Elektroniskie resursi 620

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1136
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 144
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 992

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2386

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1821

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

47033

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 39375 1244 723 39896
Seriālizdevumi 6662 1102 1088 6676
Audiovizuālie resursi 167 9 10 166
Kartogrāfiskie materiāli 24 1 25
Rokraksti 1 1
Elektroniskie resursi 239 30 269

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 37
Darbiniekiem 14
Lasītājiem 23
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

5

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 5
Printeru kopskaits:

6

Skeneru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Microsoft

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2017.gada beigās:

68

Digitalizēto kolekciju pieejamība:
Kur pieejamas Kolekciju skaits
Pieejamas tikai uz bibliotēkas datoriem 68
Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti - Lappuses 1964 90 2054
Attēlizdevumi 3797 105 3902
Skaņu ieraksti 1 1
Video ieraksti 4 4

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

86

Tematiskie pasākumi:

41