Bauskas Centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000175

Adrese:

Kalna iela 18, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63960580 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Bauskas Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku novadu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Instagram
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Māra Kuļikauska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000046654

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

08.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1413

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

76

Akreditācijas datums:

19.09.2017

Akreditācijas termiņš:

19.09.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1922

Sākums:

1922.gads. Bibliotēka atradās tagadējā Plūdoņa ielā 19. Kara laikā bibliotēkas ēka tika sagrauta. Bibliotēku pārcēla uz pilsētas Tautas nama telpām, kur tā atrodas arī patlaban.

Darbība:

Bauskas Centrālā bibliotēka ir Bauskas novada kultūras, izglītības un informācijas patstāvīga iestāde, kuras darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Bibliotēka veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada pašvaldību bibliotēkām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 18:00
Otrdiena 11:00 18:00
Trešdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 18:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena - spodrības diena, bibliotēka apmeklētājiem slēgta. Vasaras periodā (jūlijā, augustā) - bibliotēka sestdienās slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bauskas reģiona bibliotēku kopkatalogs Grāmatu un citu iespieddarbu apraksti, kas atrodas Bauskas Centrālās bibliotēkas un Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu bibliotēku krājumos
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datubāzēm Letonika, Lursoft, EBSCO
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
5. Starpbibliotēku abonements (SBA) Iespieddarbus, kuri nav Bauskas Centrālajā bibliotēkā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu
6. Jauno grāmatu diena Katra mēneša otrā sestdiena
7. Grāmatu nodošanas iekārta Bibliotēkā paņemto grāmatu nodošana 24 stundas diennaktī pie Bauskas novada administrācijas ēkas izvietotajā iekārtā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana, teksts krāsains A4
2. Kopēšana, teksts melnbalts A4
3. Kopēšana, attēls krāsains A4
4. Kopēšana, teksts krāsains A3
5. Datorizdruka, teksts melnbalts A4
6. Datorizdruka, teksts krāsains A4
7. Datorizdruka, teksts melnbalts A3
8. Datorizdruka, teksts krāsains A3
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1911

Teritorijas kopējā platība (m2):

1067

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

436

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

51

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

2707

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

420

Pārējie:

2287

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

18886

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

11596

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

7290

Virtuālais apmeklējums:

57653

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

128586

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

8910

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 81513
Seriālizdevumi 47032
Audiovizuālie resursi 36
Elektroniskie resursi 5

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1163
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 76
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1087

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2374

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1432

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

47975

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1221 348 40769
Seriālizdevumi 1136 1069 6743
Audiovizuālie resursi 10 176
Kartogrāfiskie materiāli 4 1 28
Rokraksti 1
Pārējie dokumenti 3 3
Elektroniskie resursi 14 255

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 33
Darbiniekiem 14
Lasītājiem 19
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

5

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 5
Printeru kopskaits:

5

Skeneru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Microsoft

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

68

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti 1973 1973
Teksta dokumenti - Lappuses 2054 2054
Attēlizdevumi 3902 3902
Skaņu ieraksti 1 1
Video ieraksti 4 4