Bauskas Centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000175

Adrese:

Kalna iela 18, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63960580 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Bauskas Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku novadu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Instagram
Sociālie tīkli Draugiem.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Māra Kuļikauska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000046654

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

08.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1413

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

76

Akreditācijas datums:

19.09.2017

Akreditācijas termiņš:

19.09.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1922

Sākums:

1922.gads. Bibliotēka atradās tagadējā Plūdoņa ielā 19. Kara laikā bibliotēkas ēka tika sagrauta. Bibliotēku pārcēla uz pilsētas Tautas nama telpām, kur tā atrodas arī patlaban.

Darbība:

Bauskas Centrālā bibliotēka ir Bauskas novada kultūras, izglītības un informācijas patstāvīga iestāde, kuras darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Bibliotēka veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada pašvaldību bibliotēkām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 18:00
Otrdiena 11:00 18:00
Trešdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 18:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena - spodrības diena, bibliotēka apmeklētājiem slēgta. Vasaras periodā (jūlijā, augustā) - bibliotēka sestdienās slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bauskas reģiona bibliotēku kopkatalogs Grāmatu un citu iespieddarbu apraksti, kas atrodas Bauskas Centrālās bibliotēkas un Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu bibliotēku krājumos
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datubāzēm Letonika, Lursoft, EBSCO
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
5. Starpbibliotēku abonements (SBA) Iespieddarbus, kuri nav Bauskas Centrālajā bibliotēkā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu
6. Jauno grāmatu diena Katra mēneša otrā sestdiena
7. Grāmatu nodošanas iekārta Bibliotēkā paņemto grāmatu nodošana 24 stundas diennaktī pie Bauskas novada administrācijas ēkas izvietotajā iekārtā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana, teksts krāsains A4
2. Kopēšana, teksts melnbalts A4
3. Kopēšana, attēls krāsains A4
4. Kopēšana, teksts krāsains A3
5. Datorizdruka, teksts melnbalts A4
6. Datorizdruka, teksts krāsains A4
7. Datorizdruka, teksts melnbalts A3
8. Datorizdruka, teksts krāsains A3
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1067

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

436

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

51

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

2650

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

465

Pārējie:

2185

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

18932

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

11808

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

7124

Virtuālais apmeklējums:

41827

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

127957

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

9204

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 81154
Seriālizdevumi 46720
Audiovizuālie resursi 82
Kartogrāfiskie materiāli 1

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 985
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 55
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 930

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2156

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2310

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

45486

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1070 1958 38995
Seriālizdevumi 1082 286 6114
Audiovizuālie resursi 3 21 181
Kartogrāfiskie materiāli 1 5 19
Pārējie dokumenti 3
Elektroniskie resursi 40 174

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 33
Darbiniekiem 21
Lasītājiem 12
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

5

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 5

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda
Angļu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Microsoft

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

5

Skeneru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2019.gada beigās:

70

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti 1973 439 2412
Teksta dokumenti - Lappuses 2054 483 22537
Attēlizdevumi 3902 196 4098
Skaņu ieraksti 1 1
Video ieraksti 4 4