Codes pagasta Codes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000181

Adrese:

"Virsaiši", Code, Codes pag., Bauskas nov., LV-3910

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63925408 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Antra Ģēvele

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000055563

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1417

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Bauskas Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

171A

Akreditācijas datums:

26.09.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1935

Sākums:

1935. gads

Darbība:

Konsultācijas iespieddarbu meklēšanā; • Literatūras izsniegšana uz mājām; • Uzziņu meklēšana un bezmaksas Interneta pakalpojumi; • Datu bāzu „Letonika” un „Lursoft”, izmantošana; • Materiālu kopēšana, printēšana, skenēšana; • Lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšana;

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00 Pusdienas pārtraukums 12:00 - 13:00
Otrdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 12:00 - 13:00
Ceturtdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 12:00 - 13:00
Piektdiena 08:00 16:00 Pusdienas pārtraukums 12:00 - 13:00
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiskā diena, bibliotēka lietotājiem slēgta.

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

235

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

110

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

323

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

124

Pārējie:

199

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2168

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1478

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

690

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6989

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

366

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2525
Seriālizdevumi 4464
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 457

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 29
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 18
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 11

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1225

Izslēgto dokumentu kopskaits:

963

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

12032

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 291 304 9074
Seriālizdevumi 934 659 2908
Audiovizuālie resursi 40
Kartogrāfiskie materiāli 5
Pārējie dokumenti 4
Elektroniskais krājums (summa) 1
Citi elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 80 70 2294

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2