Codes pagasta Codes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000181

Adrese:

Virsaiši, Code, Codes pag., Bauskas nov., LV-3910

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63925408 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Codes pagasta pārvaldes mājas lapa
Citas iestādes vietne Bauskas CB mājas lapa
Elektroniskais katalogs Bauskas, Iecavs, Rundāles, Vecumnieku novadu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Antra Ģēvele
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Antra Ģēvele

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000055563

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1417

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

171A

Akreditācijas datums:

26.09.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1935

Sākums:

1935.gads

Darbība:

Konsultācijas iespieddarbu meklēšanā; • Literatūras izsniegšana uz mājām; • Uzziņu meklēšana un bezmaksas Interneta pakalpojumi; • Datu bāzu „Letonika” un „Lursoft”, izmantošana; • Materiālu kopēšana, printēšana, skenēšana; • Lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšana;

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Trešdienas - metodiskās dienas

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1935

Teritorijas kopējā platība (m2):

235

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

110

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

420

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

220

Pārējie:

200

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6504

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2778

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3726

Virtuālais apmeklējums:

6215

Sociālo tīklu apmeklējums:

6318

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9138

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2305

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5045
Seriālizdevumi 4011
Elektroniskie resursi 82
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1966

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 90
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 41
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 49

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

972

Izslēgto dokumentu kopskaits:

683

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

12042

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 9132 312 127 9317
Seriālizdevumi 2582 659 556 2685
Audiovizuālie resursi 33 1 34
Elektroniskie resursi 6 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 1449 77 11 1515

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

29

Tematiskie pasākumi:

23