Mežotnes pagasta Mežotnes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000196

Adrese:

Pils iela 8, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3918

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63928964 63928964 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Elīna Nagliša

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000055614

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.06.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1427

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

185B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1996

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1993. gadā uz Mežotnes selekcijas un izmēģinājumu stacijas zinātniskās bāzes

Darbība:

Bibliotēkas lietotāji tiek nodrošināti ar literatūru, preses izdevumiem, IT pakalpojumiem un dažāda veida uzziņām un informāciju.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 18:00
Otrdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 18:00
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datubāzes Letonika,Lursoft
Konsultācijas Konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Uzziņas Par bibliotēku,tās piedāvātajiem pakalpojumiem
Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēku krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās.
Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, rokasgrāmatu, vārdnīcu, ceļvežu ,statistisko datu krājumu u.c izdevumu - tematisko materiālu mapju un kalendārā gada preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā
Bezvadu internets Iespēja pieslēgties bibliotēkas bezvadu interneta tīklam ar savu klēpjdatoru, viedtālruni vai planšetdatoru
Uzziņas Tematisku,bibliogrāfisku un faktogrāfisku uzziņu sniegšana
Pasākumi un izstādes Bibliotēku,literatūru un lasīšanu popularizējošu, kā arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana
Starpbibliotēku abonements Bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu un citu materiālu pasūtīšana no citām bibliotēkām starpbibliotēka abonementa (SBA) kārtā
Lasītāju autorizēšana Ja lasītājs ir reģistrēts bibliotēkā un saņēmis autorizācijas datus (lietotāja vārdu un paroli), viņam ir iespēja: - pasūtīt grāmatas, izmantojot WebPAC saskarni; - apskatīt savus abonementa datus - lietotāja informāciju, izsniegumu, laikā nenodoto, pasūtīto, rindas, rezervēto; - lasīt e-grāmatas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana Melnbalts teksts A4 1lpp Eur 0,07
Kopēšana Krāsains teksts A4 1 lpp Eur 0,21
Datorizdruka Melnbalts teksts A4 1lpp Eur 0,14
Datorizdruka Krāsains teksts A4 1 lpp Eur 0,28
Datorizdruka Teksts ar attēlu melnbalts A4 1 lpp Eur 0,21
Datorizdruka Teksts ar attēlu krāsains A4 1 lpp Eur 0,43
Skenēšana Attēla un teksta skenēšana A4 1 lpp Eur 0,14
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1956

Kultūras pieminekļa Valsts aizsardzības Nr.:

116

Teritorijas kopējā platība (m2):

389

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka dibināta 1993.gadā uz Mežotnes selekcijas un izmēģinājumu stacijas Zinātniskās bibliotēkas bāzes. 2013.gada beigās pārcelta uz jaunām telpām blakus pagasta pārvaldei.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

64

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

183

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

78

Pārējie:

105

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2191

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1157

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1034

Virtuālais apmeklējums:

230

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3479

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

423

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1432
Seriālizdevumi 2047
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 352

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 85
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 70
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 15

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

637

Izslēgto dokumentu kopskaits:

505

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4556

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 134 109 2791
Seriālizdevumi 502 393 1755
Audiovizuālie resursi 1 3 4
Kartogrāfiskie materiāli 1
Elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 35 31 550

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1