Brunavas pagasta Grenctāles bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000178

Adrese:

Grenctāles kultūras nams, Grenctāle, Brunavas pag., Bauskas nov., LV-3907

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63946020 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Bauskas Centrālās bibliotēkas tīmekļvietne
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Baiba Kopilova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9000055760

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0141

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

168B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1967

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Otrdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiskā diena, bibliotēka lietotājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Grāmatu abonements Žurnālu, laikrakstu lasīšana bibliotēkas telpās, WI-FI CD un DVD lasīšana bibliotēkas telpās Interneta piekļuve bibliotēkas telpās Datoru un tajos uzstādītās programmatūras izmantošana bibliotēkas telpās Lasītāju reģistrēšana, lietotājvārda un paroles izsniegšana Grāmatu rezervēšana internetā Grāmatu abonementa termiņa pagarināšana Piekļuve pie katalogiem un datu bāzēm Uzziņas, konsultācijas, informācijas meklēšana
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

162

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

162

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

17

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

242

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

67

Pārējie:

175

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3210

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2514

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

696

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6586

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

539

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2210
Seriālizdevumi 4376
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 318

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 111
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 79
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 32

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

598

Izslēgto dokumentu kopskaits:

453

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

7899

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 122 5716
Seriālizdevumi 476 453 2172
Audiovizuālie resursi 9
Pārējie dokumenti 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 11 693

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1