Īslīces pagasta Ādžūnu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000193

Adrese:

Birztalas-1, Ādžūni, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63946139 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Selīna Jurgina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000034078

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1425

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Īslīces pagasta Ādžūnu bibliotēkas grāmatu izsniegšanas punkts Bērzi, Kapkalna-2p/n Īslīce, Īslīces pag., Bauskas novads LV-3914

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

182B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Bibliotēka apkalpo arī izsniegšanas punktos Bērzos, sociālā dienesta telpās Kapkalna ielā 2.

Darbība:

Ādžūnu pagasta bibliotēka ir Bauskas novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā un informatīva apkalpošana. Ādžūnu bibliotēkas misija ir kalpot par informācijas piegādātāju un palīgu informācijas meklēšanā un nodrošināšanā visiem pagasta bibliotēkas lietotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 13:00 18:00
Otrdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Trešdiena-metodiskā diena, bibliotēka lietotājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm internetā - Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēkai- news.lv
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Uzziņas Uzziņu sniegšana
4. SBA Iespieddarbus, kuri nav Ādžūnu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu(SBA)un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
5. Preses izdevumi Preses izdevumu izsniegšana uz mājām
6. Konsultācijas Konsultācijas darbā ar datoru un informācijas meklēšanā internetā
7. Iespieddarbu izsniegšana Iespieddarbu izsniegšana uz mājām
8. Tematiskie pasākumi Tematiskās plauktu izstādes un radošās darbnīcas bērniem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšanas pakalpojumi:
1.1. Teksts Melnbalts A4 1 lpp. 0.07 EUR
1.2. Attēls Melnbalts A4 1 lpp. 0.21 EUR
1.3. Teksts Krāsains A4 1 lpp. 0.21 EUR
1.4. Attēls Krāsains A4 1 lpp. 0.43 EUR
.
2. Datorizdrukas pakalpojumi:
2.1. Teksts Melnbalts A4 1 lpp. 0.14 EUR
2.2. Teksts Krāsains A4 1 lpp. 0.28 EUR
2.3. Teksts ar attēlu Melnbalts A4 1 lpp. 0.21 EUR
2.4. Teksts ar attēlu Krāsains A4 1 lpp. 0.43 EUR
2.5. Attēla un teksta skenēšana A4 1 lpp. 0.14 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

60

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

182

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

26

Pārējie:

156

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2487

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2186

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

301

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5869

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

492

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2461
Seriālizdevumi 3408
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 845

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 43
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 37
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

571

Izslēgto dokumentu kopskaits:

229

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

8080

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 195 6658
Seriālizdevumi 376 229 1407
Audiovizuālie resursi 7
Kartogrāfiskie materiāli 2
Elektroniskais krājums (summa) 6
Citi elektroniskie resursi 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 23 1355

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2