Īslīces pagasta Ādžūnu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000193

Adrese:

Birztalas-1, Ādžūni, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63946139 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dace Kuzmina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000034078

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1425

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Īslīces pagasta Ādžūnu bibliotēkas grāmatu izsniegšanas punkts Bērzi, Kapkalna-2p/n Īslīce, Īslīces pag., Bauskas novads LV-3914

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

182B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Bibliotēka apkalpo arī izsniegšanas punktos Bērzos, sociālā dienesta telpās Kapkalna ielā 2.

Darbība:

Ādžūnu pagasta bibliotēka ir Bauskas novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā un informatīva apkalpošana. Ādžūnu bibliotēkas misija ir kalpot par informācijas piegādātāju un palīgu informācijas meklēšanā un nodrošināšanā visiem pagasta bibliotēkas lietotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 13:00 18:00
Otrdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Trešdiena-metodiskā diena, bibliotēka lietotājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm internetā - Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēkai- news.lv
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Uzziņas Uzziņu sniegšana
4. SBA Iespieddarbus, kuri nav Ādžūnu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu(SBA)un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
5. Preses izdevumi Preses izdevumu izsniegšana uz mājām
6. Konsultācijas Konsultācijas darbā ar datoru un informācijas meklēšanā internetā
7. Iespieddarbu izsniegšana Iespieddarbu izsniegšana uz mājām
8. Tematiskie pasākumi Tematiskās plauktu izstādes un radošās darbnīcas bērniem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšanas pakalpojumi:
1.1. Teksts Melnbalts A4 1 lpp. 0.07 EUR
1.2. Attēls Melnbalts A4 1 lpp. 0.21 EUR
1.3. Teksts Krāsains A4 1 lpp. 0.21 EUR
1.4. Attēls Krāsains A4 1 lpp. 0.43 EUR
.
2. Datorizdrukas pakalpojumi:
2.1. Teksts Melnbalts A4 1 lpp. 0.14 EUR
2.2. Teksts Krāsains A4 1 lpp. 0.28 EUR
2.3. Teksts ar attēlu Melnbalts A4 1 lpp. 0.21 EUR
2.4. Teksts ar attēlu Krāsains A4 1 lpp. 0.43 EUR
2.5. Attēla un teksta skenēšana A4 1 lpp. 0.14 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

60

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

206

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

45

Pārējie:

161

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1731

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1472

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

259

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5721

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

62

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2556
Seriālizdevumi 3165
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 321

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 15
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 15

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

466

Izslēgto dokumentu kopskaits:

451

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

7738

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 146 179 6463
Seriālizdevumi 320 272 1260
Audiovizuālie resursi 7
Kartogrāfiskie materiāli 2
Elektroniskie resursi 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 21 23 1332

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2