Vecsaules pagasta Jaunsaules bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000204

Adrese:

Jaunsaules pamatskola, Jaunsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3915

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63945474 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Linda Šņore

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000056770

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1432

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

192B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1920

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 16:00
Otrdiena 9:00 16:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 9:00 16:00
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
datu bāzes - Letonika.lv Lursoft laikrakstu bibliotēka www.nevs.lv elektroniskais kopkatalogs novadpētniecības kopkatalogs
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
dokumentu kopēšana datorizdruka teksts melnbalts A4 1 lappuse Eur 0,07 attēls melnbalts A4 1 lappuse Eur 0,21 teksts krāsains A4 1 lappuse Eur 0,21 attēls krāsains A4 1 lappuse Eur 0,43 teksts melnbalts A4 1 lappuse Eur 0,14 teksts krāsains A4 1 lappuse Eur 0,28 teksts ar melnbaltu attēlu A4 1 lappuse Eur 0,21 teksts ar krāsainu attēlu A4 1 lappuse Eur 0,43 attēla un teksta skenēšana A4 1 lappuse Eur 0,14
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1970

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pašvaldības īpašums

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

159

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

21

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

137

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

43

Pārējie:

94

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1697

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1357

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

340

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5810

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

583

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1597
Seriālizdevumi 2261
Audiovizuālie resursi 5
Pārējie dokumenti 2
Elektroniskie resursi 1945
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 342

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 61
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 58
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

594

Izslēgto dokumentu kopskaits:

595

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5202

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 164 384 3824
Seriālizdevumi 424 211 1361
Audiovizuālie resursi 1 11
Kartogrāfiskie materiāli 3 4
Pārējie dokumenti 2 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 26 48 762

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda