Vecsaules pagasta Jaunsaules bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000204

Adrese:

Jaunsaules pamatskola, Jaunsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3915

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63945474 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli Facebook lapa
Citas iestādes vietne Bauskas Centrālās bibliotēkas tīmekļvietne
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Una Nākuma

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000056770

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1432

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

192B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1920

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:00
Otrdiena 09:00 16:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiskā diena, bibliotēka lietotājiem slēgta.

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Facebook lapa
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Jaunsaules skola Jaunsaule Pašvaldības īpašums 1970

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

84

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

132

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

36

Pārējie:

96

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1682

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1287

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

395

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5524

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

691

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1464
Seriālizdevumi 2113
Pārējie dokumenti 2
Elektroniskie resursi 1945
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 315

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 57
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 56
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

522

Izslēgto dokumentu kopskaits:

305

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

5419

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 118 3942
Seriālizdevumi 404 305 1460
Audiovizuālie resursi 11
Kartogrāfiskie materiāli 4
Pārējie dokumenti 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 22 784

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1