Mežotnes pagasta Strēlnieku bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000194

Adrese:

Parka iela 1, Strēlnieki, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3926

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63946138 29804596 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Bauskas Centrālā bibliotēka
Sociālie tīkli Facebook
Elektroniskais katalogs Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Linda Vārna

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1445

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

183A

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1996

Sākums:

1996.gads

Darbība:

Vietējās nozīmes bibliotēka- informācijas, kultūras un izglītības funkciju veicēja. Grāmatu un periodisku izdevumu izsniegšana, bezmaksas interneta pieejamība, konsultācijas ar informāciju, kultūru, izglītību saistītos jautājumos. Kopēšana, skenēšana, izdrukas, uzziņu pakalpojumi. Bibliotēka kā pulcēšanās vieta.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:00
Otrdiena 12:00 19:00
Trešdiena Metodiskā diena
Ceturtdiena 12:00 19:00
Piektdiena 09:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Grāmatu izsniegšana
Preses izdevumu izsniegšana
Interneta pakalpojumi
Konsultācijas
Kopijas, izdrukas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana Teksts melnbalts A4 1 lpp. EUR 0.07
Kopēšana Teksts krāsains A4 1 lpp. EUR 0.21
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1971

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Teritorijas kopējā platība (m2):

9000

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

110

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

169

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

60

Pārējie:

109

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1634

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1287

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

347

Virtuālais apmeklējums:

264

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3149

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

269

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1084
Seriālizdevumi 2065
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 157

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 58
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 47
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 11

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

516

Izslēgto dokumentu kopskaits:

464

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7162

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 106 198 5846
Seriālizdevumi 409 266 1296
Audiovizuālie resursi 1 12
Kartogrāfiskie materiāli 1
Elektroniskie resursi 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 19 44 754

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google