Mežotnes pagasta Strēlnieku bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000194

Adrese:

Parka iela 1, Strēlnieki, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3926

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63946138 29804596 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Bauskas Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Linda Vārna

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1445

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

183B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1996

Sākums:

1996. gads

Darbība:

Vietējās nozīmes bibliotēka- informācijas, kultūras un izglītības funkciju veicēja. Grāmatu un periodisku izdevumu izsniegšana, bezmaksas interneta pieejamība, konsultācijas ar informāciju, kultūru, izglītību saistītos jautājumos. Kopēšana, skenēšana, izdrukas, uzziņu pakalpojumi. Bibliotēka kā pulcēšanās vieta.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 15:00
Otrdiena 12:00 19:00
Ceturtdiena 12:00 19:00
Piektdiena 08:00 15:00
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiskā diena, bibliotēka lietotājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Grāmatu izsniegšana
Preses izdevumu izsniegšana
Interneta pakalpojumi
Konsultācijas
Kopijas, izdrukas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
Kopēšana Teksts melnbalts A4 1 lpp. EUR 0.07
Kopēšana Teksts krāsains A4 1 lpp. EUR 0.21
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Teritorijas kopējā platība (m2):

9000

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

110

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

161

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

35

Pārējie:

126

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1091

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

938

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

153

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1995

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

153

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 688
Seriālizdevumi 1307
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 74

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 67
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 51
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 16

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

440

Izslēgto dokumentu kopskaits:

297

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

5605

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 76 4466
Seriālizdevumi 364 297 1130
Audiovizuālie resursi 7
Kartogrāfiskie materiāli 1
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 8 635

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1