Ceraukstes pagasta Mūsas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000180

Adrese:

Centra iela 6, Mūsa, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3901

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63926173 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ruta Dubinska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000033975

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1416

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

170A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1964

Sākums:

…ir 1964. gads un paraugsaimniecības „Bauska” jaunajā klubā, sākotnēji arhīvam domātā telpā, ir aizsākums jaunajai arodbiedrības bibliotēkai: telpiņa neliela, vien 15 m2, bez apkures, ar mazmazītiņiem logiem pie pašiem griestiem, kuri dod gaismu no kāpņu telpas, ar masīviem koka plauktiem līdz pat griestiem, un petrolejas lampu. Fonda lielums 3045 grāmatas, iesaistīti 115 lasītāji.

Darbība:

Publiska vietējās nozīmes pašvaldības bibliotēka. Neliela, mājīga, moderni aprīkota, kurā, līdztekus grāmatām, periodikai un datoriem, ik pa laikam apskatāmas ar mākslu saistītas izstādes. Tā kā bibliotēka savienota ar pirmsskolas izglītības iestādes ēku, tai līdz šim bijusi visciešākā sadarbība ar pirmsskoliņas pedagogiem un audzēkņiem. Bibliotēka ir norises vieta tematiskajām pēcpusdienām, tajā ir publiskā interneta pieejas punkts.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft
Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Bauskas reģiona elektroniskais kopkatalogs Elektroniskais kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Bauskas reģiona bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadu resursu katalogos. Apmeklējiet https://bauska.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuru nav Mūsas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktopēdisku uzziņu izpilde
Grāmatu un preses abonements Grāmatu un preses izdevumu izsniegšana uz mājām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšanas pakalpojumi: 1.1. teksts melnbalts A – 4 1 lpp. 1.2. teksts melnbalts A – 3 1 lpp. 1.3. attēls melnbalts A – 4 1 lpp. 1.4. attēls melnbalts A – 3 1 lpp. 1.5. teksts krāsains A – 4 1 lpp. 1.6. attēls krāsains A – 4 1 lpp. EUR 0,07 EUR 0,14 EUR 0,21 EUR 0,36 EUR 0,21 EUR 0,43
2. Datorizdruka: 2.1. teksts melnbalts A – 4 1 lpp. 2.2. teksts krāsains A – 4 1 lpp. 2.3. teksts ar attēlu melnbalts A – 4 1 lpp. 2.4. teksts ar attēlu krāsains A – 4 1 lpp. 2.5. teksts melnbalts A – 3 1 lpp. 2.6. attēla un teksta skenēšana A – 4 1 lpp. EUR 0,14 EUR 0,28 EUR 0,21 EUR 0,43 EUR 0.28 EUR 0,14
3. SBA no LNB Iespieddarbu atpakaļsūtīšanas izdevumi. Pasta pakalpojuma apmaksa pēc sūtījuma svara.
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1965

Teritorijas kopējā platība (m2):

450

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

78

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

188

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

56

Pārējie:

132

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2760

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2294

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

466

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8200

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

494

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3946
Seriālizdevumi 4079
Audiovizuālie resursi 1
Elektroniskie resursi 174
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 692

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 145
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 139
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

467

Izslēgto dokumentu kopskaits:

385

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7079

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 175 168 6203
Seriālizdevumi 291 217 861
Audiovizuālie resursi 1 6
Kartogrāfiskie materiāli 2
Elektroniskie resursi 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 32 29 1165

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1