Ceraukstes pagasta Mūsas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000180

Adrese:

Centra iela 6, Mūsa, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3901

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63926173 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ruta Dubinska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000033975

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1416

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

170A

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1964

Sākums:

…ir 1964. gads un paraugsaimniecības „Bauska” jaunajā klubā, sākotnēji arhīvam domātā telpā, ir aizsākums jaunajai arodbiedrības bibliotēkai: telpiņa neliela, vien 15 m2, bez apkures, ar mazmazītiņiem logiem pie pašiem griestiem, kuri dod gaismu no kāpņu telpas, ar masīviem koka plauktiem līdz pat griestiem, un petrolejas lampu. Fonda lielums 3045 grāmatas, iesaistīti 115 lasītāji.

Darbība:

Publiska vietējās nozīmes pašvaldības bibliotēka. Neliela, mājīga, moderni aprīkota, kurā, līdztekus grāmatām, periodikai un datoriem, ik pa laikam apskatāmas ar mākslu saistītas izstādes. Tā kā bibliotēka savienota ar pirmsskolas izglītības iestādes ēku, tai līdz šim bijusi visciešākā sadarbība ar pirmsskoliņas pedagogiem un audzēkņiem. Bibliotēka ir norises vieta tematiskajām pēcpusdienām, tajā ir publiskā interneta pieejas punkts.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiskā diena, bibliotēka lietotājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
4. Bauskas reģiona elektroniskais kopkatalogs Elektroniskais kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Bauskas reģiona bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadu resursu katalogos. Apmeklējiet https://bauska.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
5. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuru nav Mūsas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA).
6. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktopēdisku uzziņu izpilde.
7. Grāmatu un preses abonements Grāmatu un preses izdevumu izsniegšana uz mājām.
8. Autorizācijas datu izsniegšana Autorizācijas datu - lietotājvārda un paroles - izsniegšana. Tā ir iespēja rezervēt grāmatas vai pierakstīties elektroniskajā rindā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšanas pakalpojumi:
1.1. Teksts Melnbalts A – 4 1 lpp. - EUR 0,07
1.2. Teksts Melnbalts A – 3 1 lpp. 1 lpp. - EUR 0,14
1.3. Attēls Melnbalts A – 4 1 lpp. 1 lpp. - EUR 0,21
1.4. Attēls Melnbalts A – 3 1 lpp. 1 lpp. - EUR 0,36
1.5. Teksts Krāsains A – 4 1 lpp. 1 lpp. - EUR 0,21
1.6. Attēls Krāsains A – 4 1 lpp. 1 lpp. - EUR 0,43
.
2. Datorizdruka:
2.1. Teksts Melnbalts A4 1 lpp. - EUR 0,14
2.2. Teksts Krāsains A4 1 lpp. - EUR 0,28
2.3. Teksts ar attēlu Melnbalts A4 1 lpp. - EUR 0,21
2.4. Teksts ar attēlu Krāsains A4 1 lpp. - EUR 0,43
2.5. Teksts Melnbalts A3 1 lpp. - EUR 0.28
2.6. Attēla un teksta skenēšana A4 1 lpp. - EUR 0,14
.
3. SBA no LNB Iespieddarbu atpakaļsūtīšanas izdevumi. Pasta pakalpojuma apmaksa pēc sūtījuma svara.
.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

450

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

78

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

190

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

56

Pārējie:

134

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2810

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2345

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

465

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7747

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

485

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3646
Seriālizdevumi 3995
Elektroniskie resursi 106
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 649

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 133
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 124
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 9

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

442

Izslēgto dokumentu kopskaits:

435

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

7086

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 161 180 6184
Seriālizdevumi 281 255 887
Audiovizuālie resursi 6
Kartogrāfiskie materiāli 2
Elektroniskie resursi 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 30 13 1182

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1