Ceraukstes pagasta Mūsas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000180

Adrese:

Centra iela 6, Mūsa, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3901

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63926173 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ruta Dubinska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000033975

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1416

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

170A

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1964

Sākums:

…ir 1964. gads un paraugsaimniecības „Bauska” jaunajā klubā, sākotnēji arhīvam domātā telpā, ir aizsākums jaunajai arodbiedrības bibliotēkai: telpiņa neliela, vien 15 m2, bez apkures, ar mazmazītiņiem logiem pie pašiem griestiem, kuri dod gaismu no kāpņu telpas, ar masīviem koka plauktiem līdz pat griestiem, un petrolejas lampu. Fonda lielums 3045 grāmatas, iesaistīti 115 lasītāji.

Darbība:

Publiska vietējās nozīmes pašvaldības bibliotēka. Neliela, mājīga, moderni aprīkota, kurā, līdztekus grāmatām, periodikai un datoriem, ik pa laikam apskatāmas ar mākslu saistītas izstādes. Tā kā bibliotēka savienota ar pirmsskolas izglītības iestādes ēku, tai līdz šim bijusi visciešākā sadarbība ar pirmsskoliņas pedagogiem un audzēkņiem. Bibliotēka ir norises vieta tematiskajām pēcpusdienām, tajā ir publiskā interneta pieejas punkts.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiskā diena, bibliotēka lietotājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
4. Bauskas reģiona elektroniskais kopkatalogs Elektroniskais kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Bauskas reģiona bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadu resursu katalogos. Apmeklējiet https://bauska.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
5. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuru nav Mūsas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA).
6. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktopēdisku uzziņu izpilde.
7. Grāmatu un preses abonements Grāmatu un preses izdevumu izsniegšana uz mājām.
8. Autorizācijas datu izsniegšana Autorizācijas datu - lietotājvārda un paroles - izsniegšana. Tā ir iespēja rezervēt grāmatas vai pierakstīties elektroniskajā rindā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšanas pakalpojumi:
1.1. Teksts Melnbalts A – 4 1 lpp. - EUR 0,07
1.2. Teksts Melnbalts A – 3 1 lpp. 1 lpp. - EUR 0,14
1.3. Attēls Melnbalts A – 4 1 lpp. 1 lpp. - EUR 0,21
1.4. Attēls Melnbalts A – 3 1 lpp. 1 lpp. - EUR 0,36
1.5. Teksts Krāsains A – 4 1 lpp. 1 lpp. - EUR 0,21
1.6. Attēls Krāsains A – 4 1 lpp. 1 lpp. - EUR 0,43
.
2. Datorizdruka:
2.1. Teksts Melnbalts A4 1 lpp. - EUR 0,14
2.2. Teksts Krāsains A4 1 lpp. - EUR 0,28
2.3. Teksts ar attēlu Melnbalts A4 1 lpp. - EUR 0,21
2.4. Teksts ar attēlu Krāsains A4 1 lpp. - EUR 0,43
2.5. Teksts Melnbalts A3 1 lpp. - EUR 0.28
2.6. Attēla un teksta skenēšana A4 1 lpp. - EUR 0,14
.
3. SBA no LNB Iespieddarbu atpakaļsūtīšanas izdevumi. Pasta pakalpojuma apmaksa pēc sūtījuma svara.
.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

450

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

78

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

179

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

52

Pārējie:

127

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2415

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1973

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

442

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6452

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

471

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3834
Seriālizdevumi 2618
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 520

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 170
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 166
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

486

Izslēgto dokumentu kopskaits:

482

Krājumu kopskaits 2020.gada beigās:

7090

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 209 195 6198
Seriālizdevumi 277 284 880
Audiovizuālie resursi 6
Kartogrāfiskie materiāli 2
Elektroniskais krājums (summa) 1 6
Citi elektroniskie resursi 1 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 32 20 1194

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1