Īslīces pagasta Rītausmu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000192

Adrese:

Lauktehnika 22, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63925019 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Santa Šarka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000034078

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1424

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

181B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

1946. Jau 1945.gadā Īslīces pagastā esošajos ciemos:Īslīces ciemā,Lībiešu ciemā,Plānītes ciemā katrā no tiem bija nelielas bibliotēkas, kolhozu izveidošanās gados katrā kolhozā sarkanajā stūrītī bija bibliotēka. Tās bija nelielas-taču darbība ļoti aktīva un patriotiska. Uz šīm vietām parasti veda ciemiņus no citiem pagastiem un citām republikām.Par to liecina arī ieraksti inspicēšanas burtnīcā,kas šai bibliotēkai ir no 1946.gada. Darbinieki ļoti ir mainījušies, pat 6 vienā gadā. Vēlakajos gados ( 1960 )bibliotēkas tiek aizvien apvienotas un nonāk lielākajos centros līdz ar to ar lielāku fondu un precīzāku uzskaiti un katalogu izveidošanu.

Darbība:

Sadarboties ar citām bibliotēkām un citām pagasta iestādēm, veicot iedzīvotāju kvalitatīvu nodrošināšanu ar visiem bibliotēkas pakalpojumiem. Rūpēties par informācijas tehnoloģiju saglabāšanu. Veikt bibliotēkas krājumu papildināšanu un saglabāašnu . Attīstīt bibliotēku par modernu informācijas centru. 2012\2013 gadā ir veikta bibliotēkas renovācija. Strādājam ar BIS ALISE. 2014. gadā bibliotēkā ir izveidota biznesa zona ar speciālām informācijas tehnoloģijām tieši biznesam (portatīvais dators, daudzfunkcionāla iekārta, projektors, ekrāns) un iegādāta jaunākā literatūra biznesam.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 12:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 12:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Abonētas datu bāzes Letonika, Lursoft, EBSCO
Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības lietotājiem par e-pasta izmantošanu, maksājumu veikšanu, biļešu izprintēšanu, sludinājumu ievietošanu, CV rakstīšanu, elektroniskā kataloga izmantošanu, e - pakalpojumu izmantošana, datoru lietošanas pamatprasmes, informācijas meklēšanu datubāzēs .
Datori un internets. Biznesa atbalsta zona. Lietotāji izmanto 10 datorus, ir bezvadu interneta pieslēgums. Ir 3 multifunkcionālās iekārtas. Biznesa bibliotēkas apmeklētāji izmanto biznesa zonā portatīvo datoru un multifunkcionālo iekārtu TOSHIBA, projektoru, ekrānu kā arī TV ekrānu. Darbiniekiem ir 2 datori.
Izglītojoši braucieni Pirmsskolas vecuma bērn un bērnudārza bērni apmeklē bibliotēku. Apmeklējām dzīvnieku patversmi "Mežavairogi". Apmeklējām Latvijas Dabas muzeju un Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju, bērnu žūrijas noslēguma pasākums. Sieviešu klubiņš apmeklēja Latgales centrālo bibliotēku
Jaunieguvumu apskats Jaunākās grāmatas regulāri tiek izliktas izstādē . Grāmatu apskati, pārrunas, skaļā lasīšana (bērniem). Biznesa zonā regulāras jaunākās biznesa literatūras izstādes.
SBA Sadarbojamies ar Bauskas novada bibliotēkām. Tiek gan ņemtas grāmatas no citām bibliotēkām, gan dotas grāmatas citām bibliotēkām. Grāmatu izsniegšana notiek elektroniski BIS ALISE
Uzziņas Uzziņas reģistrējam un izsniedzam bibliotēkā pieejamos materiālus par interesējošo tēmu, vai informējam , kurā novada bibliotēkā tos var dabūt, vai arī norādām interneta resursus.
Gleznotāja-novadnieka Teodora Karaša gleznu izstāde Teodora Karaša biogrāfija un mākslinieciskā darbība. Apskatāmas 5 gleznas, kas rotā bibliotēkas telpas.
Bauskas novada kopkatologs Rītausmu bibliotēkas profils sociālajos tīklos http://bauska.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx http://www.draugiem.lv/ritausmubiblioteka/ http://wwwbauskasbiblioteka.lv/islices-pagasta-1biblioteka.html http://www.biblioteka.lv//libraries/islices-pagasta-1-biblioteka/default.aspx; https://www.facebook.com/RitausmuBiblioteka/
Pacēlājs Cilvēkiem ar kustību traucējumiem pieejams pacēlājs, kas nogādā lietotāju uz bibliotēkas otro stāvu.
Atpūtas zona Jebkurš var ienākt pasildīties, pagaidīt autobusu mūsu atpūtas zonā, palasīt žurnālus un avīzes. Bibliotēka ir 5 pufi kuros ērti sēdēt. Ir TV ekrāns kurā var skatīties filmas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
Kopēšanas pakalpojumi A-4 melnbalts teksts A-3 melnbalts teksts A-4 melnbalts teksts ar attēlu A-3 melnbalts teksts ar attēlu A-4 krāsains teksts A-4 krāsains attēls 0.07 0.14 0.21 0.36 0.21 0.43
Datorizdruka A-4 melnbalts teksts A-4 krāsains teksts A-4 melnbalts teksts ar attēlu A-4 krāsains teksts ar attēlu A-3 melnbalts teksts 0.14 0.28 0.21 0.43 0.28
Skenēšana A-4 attēla un teksta skenēšana 0.14
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

573

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

232

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

652

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

236

Pārējie:

416

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6688

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4255

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2433

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

11793

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1557

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6044
Seriālizdevumi 5749
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 741

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 6
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 2
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

736

Izslēgto dokumentu kopskaits:

360

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

11090

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 289 33 9457
Seriālizdevumi 447 327 1437
Audiovizuālie resursi 184
Kartogrāfiskie materiāli 4
Pārējie dokumenti 7
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 37 1841

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 12
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 10
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 3

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3