Īslīces pagasta Rītausmu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000192

Adrese:

Lauktehnika 22, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63925019 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Santa Šarka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000034078

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1424

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

181B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

1946. Jau 1945.gadā Īslīces pagastā esošajos ciemos:Īslīces ciemā,Lībiešu ciemā,Plānītes ciemā katrā no tiem bija nelielas bibliotēkas, kolhozu izveidošanās gados katrā kolhozā sarkanajā stūrītī bija bibliotēka. Tās bija nelielas-taču darbība ļoti aktīva un patriotiska. Uz šīm vietām parasti veda ciemiņus no citiem pagastiem un citām republikām.Par to liecina arī ieraksti inspicēšanas burtnīcā,kas šai bibliotēkai ir no 1946.gada. Darbinieki ļoti ir mainījušies, pat 6 vienā gadā. Vēlakajos gados ( 1960 )bibliotēkas tiek aizvien apvienotas un nonāk lielākajos centros līdz ar to ar lielāku fondu un precīzāku uzskaiti un katalogu izveidošanu.

Darbība:

Sadarboties ar citām bibliotēkām un citām pagasta iestādēm, veicot iedzīvotāju kvalitatīvu nodrošināšanu ar visiem bibliotēkas pakalpojumiem. Rūpēties par informācijas tehnoloģiju saglabāšanu. Veikt bibliotēkas krājumu papildināšanu un saglabāašnu . Attīstīt bibliotēku par modernu informācijas centru. 2012\2013 gadā ir veikta bibliotēkas renovācija. Strādājam ar BIS ALISE. 2014. gadā bibliotēkā ir izveidota biznesa zona ar speciālām informācijas tehnoloģijām tieši biznesam (portatīvais dators, daudzfunkcionāla iekārta, projektors, ekrāns) un iegādāta jaunākā literatūra biznesam.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 12:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 12:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētas datu bāzes Letonika, Lursoft, EBSCO
Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības lietotājiem par e-pasta izmantošanu, maksājumu veikšanu, biļešu izprintēšanu, sludinājumu ievietošanu, CV rakstīšanu, elektroniskā kataloga izmantošanu, e - pakalpojumu izmantošana, datoru lietošanas pamatprasmes, informācijas meklēšanu datubāzēs .
Datori un internets. Biznesa atbalsta zona. Lietotāji izmanto 10 datorus, ir bezvadu interneta pieslēgums. Biznesa bibliotēkas apmeklētāji izmanto biznesa zonā portatīvo datoru un multifunkcionālo iekārtu TOSHIBA, projektoru, ekrānu. Darbiniekiem ir 2 datori.
Ekskursijas Pirmsskolas vecuma bērn un bērnudārza bērni apmeklē bibliotēku. Apmeklējām dzīvnieku patversmi "Labās Mājas". Apmeklējām ZINOO centru Cēsīs, bērnu žūrijas noslēguma pasākums.
Jaunieguvumu apskats Jaunākās grāmatas regulāri tiek izliktas izstādē . Grāmatu apskati, pārrunas, skaļā lasīšana (bērniem). Biznesa zonā regulāras jaunākās biznesa literatūras izstādes.
SBA Sadarbojamies ar Bauskas novada bibliotēkām. Tiek gan ņemtas grāmatas no citām bibliotēkām, gan dotas grāmatas citām bibliotēkām. Grāmatu izsniegšana notiek elektroniski BIS ALISE
Uzziņas Uzziņas reģistrējam un izsniedzam bibliotēkā pieejamos materiālus par interesējošo tēmu, vai informējam , kurā novada bibliotēkā tos var dabūt, vai arī norādām interneta resursus.
Gleznotāja-novadnieka Teodora Karaša gleznu izstāde Teodora Karaša biogrāfija un mākslinieciskā darbība. Apskatāmas 5 gleznas, kas rotā bibliotēkas telpas.
Bauskas novada kopkatologs Rītausmu bibliotēkas profils sociālajos tīklos http://bauska.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx http://www.draugiem.lv/ritausmubiblioteka/ http://wwwbauskasbiblioteka.lv/islices-pagasta-1biblioteka.html http://www.biblioteka.lv//libraries/islices-pagasta-1-biblioteka/default.aspx; https://www.facebook.com/RitausmuBiblioteka/
Pacēlājs Cilvēkiem ar kustību traucējumiem pieejams pacēlājs, kas nogādā lietotāju uz bibliotēkas otro stāvu.
Atpūtas zona Jebkurš var ienākt pasildīties, pagaidīt autobusu mūsu atpūtas zonā, palasīt žurnālus un avīzes. Bibliotēka ir 5 pufi kuros ērti sēdēt.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšanas pakalpojumi A-4 melnbalts teksts A-3 melnbalts teksts A-4 melnbalts teksts ar attēlu A-3 melnbalts teksts ar attēlu A-4 krāsains teksts A-4 krāsains attēls 0.07 0.14 0.21 0.36 0.21 0.43
Datorizdruka A-4 melnbalts teksts A-4 krāsains teksts A-4 melnbalts teksts ar attēlu A-4 krāsains teksts ar attēlu A-3 melnbalts teksts 0.14 0.28 0.21 0.43 0.28
Skenēšana A-4 attēla un teksta skenēšana 0.14
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1950

Teritorijas kopējā platība (m2):

573

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

232

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

639

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

207

Pārējie:

432

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6101

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3894

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2207

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10206

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1522

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4921
Seriālizdevumi 5285
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 730

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 29
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 25
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

791

Izslēgto dokumentu kopskaits:

433

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

10714

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 346 71 9201
Seriālizdevumi 435 362 1317
Audiovizuālie resursi 4 184
Kartogrāfiskie materiāli 1 4
Pārējie dokumenti 5 7
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 56 28 1800

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 12
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 10
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 3
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3