Ceraukstes pagasta Ceraukstes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000179

Adrese:

Tautas nams, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3908

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
63926281 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Valentīna Tarvide

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000033975

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1415

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

169A

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1903

Sākums:

1903. gada 1. martā. Ziņas: Ilziņš J. Kā rīkojas “Pēterburgas Avīzes” un viņu korespondenti: [rakstā minēts, ka Ceraukstes pagasta bibliotēkas pirmā ģenerālsapulce notika 1903. gada 1. martā] // Rīgas Avīzes.-Nr. 16 (1905, 26. janv.), 5.lpp.

Darbība:

Attīstīt un veidot bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, kā arī būt par atbalsta punktu uzņēmējdarbības veicināšanai. Nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus. Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību bibliotēkā, nodrošināt bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem. Veikt bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo standartu prasībām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Pārtraukums no plkst.12:00-13:00 Trešdiena - metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori, internets konsultāciju saņemšana par datora lietošanu un informācijas meklēšanu internetā.
2. pakalpojumu attīstība grāmatu krājuma, preses izmantošana, izstāžu un pasākumu apmeklējums, konsultācijas.
3. Starpbibliotēku abonements iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā , var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
4. Datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā- Letonika, Lursoft, EBSCO e-grāmatas un žurnāli pilni teksti angļu valodā
5. Pēc Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana“ iespēja izmantot nepieciešamo biroja tehniku, rīkot tikšanās ar biznesa partneriem, izmantot kvalitatīvas biznesa literatūras kolekcijas, e-pakalpojumus
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. SBA no LNB pasta izdevumi
2. kopēšanas pakalpojumi teksts melnbalts A4 1lpp. EUR 0.07
3. kopēšanas pakalpojumi attēls melnbalts A4 1.lpp. EUR 0.21
4. kopēšanas pakalpojumi teksts krāsains A4 1 lpp. EUR 0.21
5. kopēšanas pakalpojumi attēls krāsainais A4 1 lpp. EUR 0.43
6. datorizdruka teksts melnbalts A4 1 lpp. EUR 0.14
7. datorizdruka teksts krāsains A4 1 lpp.EUR 0.28
8. datorizdruka teksts ar attēlu melnbalts A4 1 lpp. EUR0.21
9. datorizdruka teksts ar attēlu krāsains A4 1lpp. EUR 0.43
10. skenēšana attēla un teksta skenēšana A4 1lpp. EUR 0.14
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1910

Teritorijas kopējā platība (m2):

699

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

102

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

45

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

236

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

102

Pārējie:

134

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3699

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2891

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

808

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8553

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1667

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3935
Seriālizdevumi 4414
Elektroniskie resursi 204
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 618

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 132
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 63
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 69

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

669

Izslēgto dokumentu kopskaits:

790

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7669

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 183 389 6285
Seriālizdevumi 482 399 1362
Audiovizuālie resursi 2 1 17
Kartogrāfiskie materiāli 2
Pārējie dokumenti 2 1 2
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 33 33 976

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

9

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti 10 2 12
Teksta dokumenti - Lappuses 1410 102 1512
Attēlizdevumi 1378 170 1548