Gailīšu pagasta Pāces bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000185

Adrese:

Pāce 5-2, Pāce, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63946356 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Bauskas Centrālās bibliotēkas tīmekļa vietne
Elektroniskais katalogs Bauskas Centrālās bibliotēkas elektroniskais katalogs
Sociālie tīkli Facebook.com/Pacesbiblioteka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Iveta Rācināja

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000055737

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1421

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

468B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1973

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1973.gadā.

Darbība:

Bibliotēkas darbības koncepcijas pamatā ir būt par kultūras, izglītības un informācijas iestādi, kura veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, nodrošinot tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 09:30 17:30
Piektdiena 09:00 13:00
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiskā diena, bibliotēka lietotājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft.
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšanas pakalpojumi:
1.1. Teksts Melnbalts A4 1 lpp. 0.07 Eur
1.2. Attēls Melnbalts A4 1 lpp. 0.21 Eur
1.3. Teksts Krāsains A4 1 lpp. 0.21 Eur
1.4. Attēls Krāsains A4 1 lpp. 0.43 Eur
.
2. Datorizdruka:
2.1. Teksts Melnbalts A4 1 lpp. 0.14 Eur
2.2. Teksts Krāsains A4 1 lpp. 0.28 Eur
2.3. Teksts ar attēlu Melnbalts A4 1 lpp. 0.21 Eur
2.4. Teksts ar attēlu Krāsains A4 1 lpp. 0.43 Eur
.
3. Attēla un teksta skenēšana A4 1 lpp. 0.14 Eur
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

410

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

92

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

196

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

44

Pārējie:

152

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2229

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1761

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

468

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4587

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

222

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1237
Seriālizdevumi 3350
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 152

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 120
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 96
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 24

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

628

Izslēgto dokumentu kopskaits:

556

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

5734

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 121 80 4171
Seriālizdevumi 507 476 1550
Audiovizuālie resursi 6
Kartogrāfiskie materiāli 2
Elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 33 6 900

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1