Gailīšu pagasta Pāces bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000185

Adrese:

Pāce 5-2, Pāce, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63946356 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Gailīšu pagasta pārvalde
Citas iestādes vietne Bauskas Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Bauskas Centrālās bibliotēkas elektroniskais katalogs
Sociālie tīkli Portāls Draugiem.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Iveta Rācināja

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000055737

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1421

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

468B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1973

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1973.gadā.

Darbība:

Bibliotēkas darbības koncepcijas pamatā ir būt par kultūras, izglītības un informācijas iestādi, kura veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, nodrošinot tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 09:30 17:30
Piektdiena 09:00 13:00
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft.
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšanas pakalpojumi teksts melnbalts A – 4 1 lpp. 0.07 Eur
Kopēšanas pakalpojumi attēls melnbalts A – 4 1 lpp. 0.21 Eur
Kopēšanas pakalpojumi teksts krāsains A – 4 1 lpp. 0.21 Eur
Kopēšanas pakalpojumi attēls krāsains A – 4 1 lpp. 0.43 Eur
Datorizdruka teksts melnbalts A – 4 1 lpp. 0.14 Eur
Datorizdruka teksts krāsains A – 4 1 lpp. 0.28 Eur
Datorizdruka teksts ar attēlu melnbalts A – 4 1 lpp. 0.21 Eur
Datorizdruka teksts ar attēlu krāsains A – 4 1 lpp. 0.43 Eur
Datorizdruka attēla un teksta skenēšana A – 4 1 lpp. 0.14 Eur
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1980

Teritorijas kopējā platība (m2):

410

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

92

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

196

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

62

Pārējie:

134

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2453

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1646

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

807

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5077

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

289

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1459
Seriālizdevumi 3377
Elektroniskie resursi 241
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 289

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 119
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 103
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 16

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

501

Izslēgto dokumentu kopskaits:

500

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

5376

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 3996 120 100 4016
Seriālizdevumi 1368 380 400 1348
Audiovizuālie resursi 4 1 5
Kartogrāfiskie materiāli 2 2
Elektroniskie resursi 5 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 837 24 14 847

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

22

Tematiskie pasākumi:

17