Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000184

Adrese:

Sporta iela 3, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63921959 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Bauskas Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilga Pētersone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1420

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

175B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

28.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka dibināta 1947.gadā. Bibliotēka atrodas no 1996.gada Gailīšu pagasta pārvaldes ēkā 3.stāvā.

Darbība:

Bibliotēkas darbības veidi un sniegtie pakalpojumi: grāmatu un citu iespieddarbu krājuma uzturēšana un popularizēšana, lasītavas pakalpojumi, kopēšanas, drukāšanas pakalpojumi, datoru, interneta izmantošana, datu bāzes, informācijas un uzziņu darbs, novadpētniecības darbs, iespēja piedalīties bibliotēkas rīkotajos pasākumos (tematiskās pēcpusdienas, darbs ar bērniem un pensionāriem0.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiskā diena, bibliotēka lietotājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu abonements
2. Žurnālu, laikrakstu lasīšana bibliotēkas telpās, WI-FI
3. Interneta piekļuve
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšanas pakalpojumi:
1.1. Teksts Melnbalts A – 4 1 lpp. EUR 0,07
1.2. Teksts Melnbalts A – 3 1 lpp. EUR 0,14
1.3. Attēls Melnbalts A – 4 1 lpp. EUR 0,21
1.4. Attēls Melnbalts A-3 1 lpp. EUR 0,36
1.5. Teksts Krāsains A - 4 1 lpp. EUR 0,21
1.6. Attēls Krāsains A -4 1 lpp. EUR 0,43
.
2. Datorizdruka:
2.1. Teksts Melnbalts A -4 1 lpp. EUR 0,14
2.2. Teksts Krāsains A -4 1 lpp. EUR 0,28
2.3. Teksts ar attēlu Melnbalts A - 4 1 lpp. EUR 0,21
2.4. Teksts ar attēlu Krāsains A - 4 1 lpp. EUR 0,43
.
3. Attēla un teksta skenēšana A -4 1 lpp. EUR 0,14
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Uzvaras pamatskola
Teritorijas kopējā platība (m2):

7321

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

448

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

35

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

428

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

126

Pārējie:

302

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4696

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3175

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1521

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7645

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

929

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3881
Seriālizdevumi 3761
Pārējie dokumenti 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 512

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 53
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 40
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 13

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

719

Izslēgto dokumentu kopskaits:

605

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

8387

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 263 154 6898
Seriālizdevumi 453 451 1429
Audiovizuālie resursi 3 52
Kartogrāfiskie materiāli 5
Pārējie dokumenti 2
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 47 20 1134

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 12
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 10
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2