Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000184

Adrese:

Bauskas iela 2, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63921959 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilga Pētersone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1420

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

175B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

28.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka dibināta 1947.gadā. Bibliotēka atrodas no 1996.gada Gailīšu pagasta pārvaldes ēkā 3.stāvā.

Darbība:

Bibliotēkas darbības veidi un sniegtie pakalpojumi: grāmatu un citu iespieddarbu krājuma uzturēšana un popularizēšana, lasītavas pakalpojumi, kopēšanas, drukāšanas pakalpojumi, datoru, interneta izmantošana, datu bāzes, informācijas un uzziņu darbs, novadpētniecības darbs, iespēja piedalīties bibliotēkas rīkotajos pasākumos (tematiskās pēcpusdienas, darbs ar bērniem un pensionāriem0.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Grāmatu abonements
2 Žurnālu, laikrakstu lasīšana bibliotēkas telpās, WI-FI
3 Interneta piekļuve
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Kopēšanas pakalpojumi teksts melnbalts A – 4 1 lpp. EUR 0,07
2 Kopēšanas pakalpojumi teksts melnbalts A – 3 1 lpp. EUR 0,14
3 Kopēšanas pakalpojumi attēls melnbalts A – 4 1 lpp. EUR 0,21
4 Kopēšanas pakalpojumi attēls melnbalts A-3 1 lpp. EUR 0,36
5 Kopēšanas pakalpojumi teksts krāsains A - 4 1 lpp. EUR 0,21
6 Kopēšanas pakalpojumi attēls krāsains A -4 1 lpp. EUR 0,43
7 Datorizdruka: teksts melnbalts A -4 1 lpp. EUR 0,14
8 Datorizdruka: teksts krāsains A -4 1 lpp. EUR 0,28
9 Datorizdruka: teksts ar attēlu melnbalts A - 4 1 lpp. EUR 0,21
10 Datorizdruka: teksts ar attēlu krāsains A - 4 1 lpp. EUR 0,43
11 Datorizdruka: attēla un teksta skenēšana A -4 1 lpp. EUR 0,14
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1972

Teritorijas kopējā platība (m2):

4900

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

72

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

22

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

418

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

112

Pārējie:

306

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4624

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3267

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1357

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7397

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

707

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4113
Seriālizdevumi 3284
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 605

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 57
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 32
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 25

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

749

Izslēgto dokumentu kopskaits:

516

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8273

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 303 104 6789
Seriālizdevumi 439 412 1427
Audiovizuālie resursi 2 49
Kartogrāfiskie materiāli 3 5
Pārējie dokumenti 2 2
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 62 10 1107

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda