Brunavas pagasta Brunavas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000177

Adrese:

Ērgļi 1, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov., LV-3907

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63946245 23373396 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Baiba Alsberga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000055760

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1440

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

167B

Akreditācijas datums:

21.06.2018

Akreditācijas termiņš:

21.06.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1949

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1949.gadā , dibinātājs Brunavas ciema padome.Atrodas vienā ēkā ar klubu,ģimenes ārsta praksi un Brunavas pagasta pārvaldi.Brunavas bibliotēka no 2014.gada ir arī “Biznesa atbalsta bibliotēka”.No 2015.gada Brunavas bibliotēkā ir PIPP (publiskais interneta pieejas punkts).

Darbība:

Brunavas bibliotēka nodrošina pašvaldības iedzīvotājiem iespieddarbu un preses izdevumu saņemšanu,iespēju izmantot datorus,multifunkcionālās iekārtas,interneta resursu izmantošanu,ir pieejams bezvadu internets.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

Trešdiena - metodiskā diena, bibliotēka lietotājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
datori un internets datori un interneta pieslēgums
abonētās datubāzes Letonika, Lursoft, EBSCO e-grāmata
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
kopēšanas pakalpojumi teksts melnbalts A4 1 lpp. 0.07 EUR
kopēšanas pakalpojumi attēls melnbalts A4 1 lpp. 0.21 EUR
kopēšanas pakalpojumi teksts krāsains A4 1 lpp. 0.21 EUR
kopēšanas pakalpojumi attēls krāsains A4 1 lpp. 0.43 EUR
datorizdruka teksts melnbalts A4 1 lpp. 0.14 EUR
datorizdruka teksts krāsains A4 1 lpp. 0.28 EUR
datorizdruka teksts ar attēlu melnbalts A4 1 lpp. 0.21 EUR
datorizdruka teksts ar attēlu krāsains A4 1 lpp. 0.43 EUR
datorizdruka attēla un teksta skenēšana A4 1 lpp. 0.14 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

160

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

123

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

21

Pārējie:

102

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1972

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1659

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

313

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4366

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

137

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2291
Seriālizdevumi 2075
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 174

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 87
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 69
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 18

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

566

Izslēgto dokumentu kopskaits:

367

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

5572

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 148 4262
Seriālizdevumi 417 367 1290
Audiovizuālie resursi 13
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējie dokumenti 1 5
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 26 755

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 3

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3