Ērgļu saieta nams

Kontaktinformācija

Adrese:

Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Madonas nov., LV-4840

Vadītājs/ direktors:

Sandra Avotiņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Ērgļu saieta nama vadītāja Sandra Avotiņa 26528132 @

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestādes struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1959

Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Jauktais koris "ĒRGĻI"
2. Jauniešu tautas deju kolektīvs "TRIMIŅŠ"
3. Jauniešu tautas deju kolektīvs "RŪDIS"
4. Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs "RŪDOLFS"
5. Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs "PASTALNIEKI"
6. Tautas lietišķās mākslas studija "ĒRGĻI"
7. Ērgļu mūzikas skolas pūtēju orķestris
8. Tautas mūzikas kopa "PULGOSNIEŠI"
9. ĒRGĻU TEĀTRIS
10. Dāmu deju grupa "VARBŪT"
11. Līnijdeju grupa "RAIBĀ LĪNIJA"
12. Sporta deju kolektīvs "VIZBULĪTE"
14. Bērnu tautas deju kolektīvs "PIENENĪTE"
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
www.ergli.lv

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ērgļu saieta nams Rīgas iela 5, Ērgļi Pašvaldības īpašums 1959

Telpas

Zāļu skaits:

4

Grimmētavu skaits:

3

Nodarbību telpu skaits:

2

Infrastruktūras raksturojums

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Lielā zāle 333 500 Ļoti labs Laba Stacionāra Mobila
Izstāžu zāle- izmanto tautas lietišķās mākslas studija 80 Ļoti labs Laba
Deju zāle 80 Ļoti labs Laba
Tradīciju zāle 50 50 Ļoti labs Laba
Skatuves:
Vietas nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Lielā zāle 40 Ļoti labs
Iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas