Ērgļu saieta nams

Kontaktinformācija

Adrese:

Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Madonas nov., LV-4840

Vadītājs/ direktors:

Sandra Avotiņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Kultūras darba speciāliste Sandra Avotiņa 64871132 26528132 @

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

1959

Sākums:

Ērgļu saieta nams (sākumā kultūras nams) darbu sāka 1959. gadā . Tad Ērgļi bija rajona centrs. Pašlaik Ērgļu saieta namā darbojas 14 amatieru mākslas kolektīvi un interešu grupas.

Misija:

Sabiedriski aktīvas un sociāli vienotas sabiedrības veidošana, tās dzīves kvalitātes uzlabošana, piedāvājot kvalitatīvus un inovatīvus pasākumus. Dzīvei un darbam pievilcīgas, pieejamas un sakārtotas kultūrvides veicināšana, saglabājot nacionālās kultūras tradīcijas un vērtības.

Darbība:

Saieta nama darbinieki organizē un vada kultūras dzīvi Ērgļu novadā. Izstrādā, organizē un īsteno ar kultūras un mūžizglītības jomām saistītus projektus. Piedalās kultūrpolitikas koncepcijas izstrādē Ērgļu novadā. Veicina novada kultūras mantojuma apzināšanu. Piedalās kultūras un atpūtas pasākumu plānošanā, organizēšanā un vadīšanā. Rosina māksliniecisko pašdarbību novadā. Iekļaujas valsts nozīmes pasākumos, kas saistīti ar Ērgļu novada mākslas kolektīvu piedalīšanos, organizēšanā. Veic darbu ar jaunatni.

Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Jauktais koris Ērgļi
2. Jauniešu tautas deju kolektīvs "Ērgļu jaunieši"
3. Jauniešu tautas deju kolektīvs "Rūdis"
4. Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs "Rūdolfs"
5. Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs "Pastalnieki"
6. Tautas lietišķās mākslas studija "Ērgļi"
7. Ērgļu mūzikas skolas pūtēju orķestris
8. Tautas mūzikas kopa "Pulgosnieši"
9. Ērgļu teātris
10. Dāmu deju grupa "Varbūt"
11. Līnijdeju grupa "Raibā līnija"
12. Sporta deju kolektīvs "Vizbulīte"
13. Mākslas darbnīca DEKUPĀŽA
14. Bērnu tautas deju kolektīvs "Pienenīte"
15. Mūzikas teorijas kursi
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
www.ergli.lv

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ērgļu saieta nams Rīgas iela 5, Ērgļi Pašvaldības īpašums 1959

Telpas

Zāļu skaits:

4

Grimmētavu skaits:

3

Nodarbību telpu skaits:

2

Infrastruktūras raksturojums

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Lielā zāle 333 500 Ļoti labs Laba Stacionāra Mobila
Izstāžu zāle- izmanto tautas lietišķās mākslas studija 80 Ļoti labs Laba
Deju zāle 80 Ļoti labs Laba
Tradīciju zāle 50 50 Ļoti labs Laba
Skatuves:
Vietas nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Lielā zāle 40 Ļoti labs
Iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas