Ērgļu saieta nama sarīkojumu deju kolektīvs "Vizbulīte"

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Madonas nov., LV-4840

Vadītājs:

Sandra Avotiņa

Tālrunis:

26528132

E-pasts:

@

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1979

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Ērgļu saieta nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Sporta deju kolektīvs( agrāk- balles dejas) Ērgļu saieta namā darbojas jau 42 gadus. Tagad kolektīva nosaukums ir "Vizbulīte". Un tieši pavasarī, vizbuļu ziedēšanas laikā, Ērgļu saieta namā uz deju konkursu sabrauc dejotāji no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām. Gan iesācēji, gan profesionālāki dejotāji cīnās par labāku sava snieguma novērtējumu, ar savu mākslu un krāšņajiem tērpiem priecē gan ērglēniešu, gan iebraucēju sirdis.

Misija:

Izkopt bērnu fizisko un estētisko audzināšanu .Popularizēt un attīstīt sporta deju mākslu. Aktīvi un veselīgi pavadīt laiku. Attīstīt dejotāju individuālās spējas un dotumus. Organizēt un pašiem piedalīties sporta deju konkursos. Organizēt deju apmācības jauniešiem un pieaugušajiem. Piedāvāt individuālas deju nodarbības jaunajiem pāriem gatavojoties kāzu svinībām.

Darbība:

Ērgļu saieta namā darbojas sporta deju kolektīvs „Vizbulīte”, kas aktīvi piedalās novada rīkotajos pasākumos un jau daudzu gadu garumā organizē konkursu „Ērgļu vizbulīte”. Šobrīd kolektīvā darbojas 32 dejotāji, 16 pāri. Lai celtu māksliniecisko līmeni un sagatavotos jaunajai sezonai tie piedalās deju nometnēs, ko vada profesionāli deju pedagogi.

Nodarbības notiek:

Pirmdienās, Trešdienās, Piektdienās

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Bērnu un jauniešu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

32