Ērgļu saieta nama bērnu tautas deju kolektīvs "Pienenīte"

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Madonas nov., LV-4840

Vadītājs:

Antra Grinberga

Kontaktpersona:

Sandra Avotiņa

Tālrunis:

26498175

E-pasts:

@

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2010

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Ērgļu saieta nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Bērnu deju kolektīvā "Pienenīte" darbojas no 3-6 gadus veci bērni, kurus to vadītāja, ar pacietību un iejūtību, māca apgūt pirmos deju soļus un mācīt ritma izjūtu. Vēlāk mazie dejotāji, jau apguvuši pamatiemaņas, visi iekļaujas Ērgļu vidusskolas 1. klašu deju kolektīvā.

Misija:

Radīt bērniem mīlestību uz deju, mācīt mazajiem ritma izjūtu, veidot stāju, audzināt apgūt labestīgas savstarpējās attiecības kolektīvā, kuplināt saieta nama pasākumus ar priekšnesumus.

Darbība:

Mazie dejotāji piedalās saieta nama un pirmsskolas izglītības iestādes organizētajos pasākumos. Neiztrūkstoša viņu dalība ir Ziemassvētkos, Lieldienās, Bērnības svētkos, Ērgļu novada svētkos.

Nodarbības notiek:

Otrdienās un Ceturtdienās

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Bērnu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

18