Ērgļu tautas lietišķās mākslas studija "Ērgļi"

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Madonas nov., LV-4840

Vadītājs:

Sandra Lauberte

Kontaktpersona:

Sandra Avotiņa

Tālrunis:

28372607

E-pasts:

@

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1975

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Ērgļu saieta nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

TLMS "Ērgļi" dalībnieces auž segas, linu dvieļus, galdautus, plecu lakatus, tautiskos brunčus, ada cimdus un zeķes, tamborē sedziņas. Ar audēju tautiskiem brunčiem dižojas pašmāju deju kolektīvi. Gan audējas, gan dejotājas uzaudušas katra savu tautas tērpu.

Misija:

Studijas misija ir tautas kultūras mantojuma izzināšana, saglabāšana un popularizēšana. Nodot senās zināšanas nākamajām paaudzēm. Lietderīgi un saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Darbība:

TLMS darbojas saieta nama telpās. Sešās stellēs tiek darināti gan lupatu deķīši, gan smalki izstrādājumi. Katra iesācēja saņem individuālu apmācību. Studijas kolektīvs piedalās pasākumā "Satiec savu meistaru", kur demonstrē gan savas prasmes, gan apmāca daudzus praktiski darboties gribētājus. Audējas ar izstādēm kuplina daudzus saieta nama pasākumus. Meistares veido savas personālizstādes, piedalās mājražotāju tirdziņos.

Nodarbības notiek:

Katru dienu nedēļā

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Sieviešu

Dalībnieku skaits:

24