Ērgļu saieta nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Rūdolfs"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> vidējās paaudzes

Adrese:

Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840

Vadītājs:

Antra Grinberga

Kontaktpersona:

Sandra Avotiņa

Tālrunis:

26528132

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1994

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Ērgļu saieta nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Vidējās paaudzes deju kolektīvā "Rūdolfs " dejo daudzi dejotāji no jauniešu kolektīva "Rūdis", kuri jau sasnieguši vidējo vecumu. Kolektīvs ir draudzīgs, saliedēts, ar savām tradīcijām, kopīgu svētku svinēšanu. Bieži mēģinājumus kopā ar vecākiem apmeklē arī viņu bērni. Vadītāja iestudē kopīgas dejas vecākiem ar bērniem.

Misija:

Kolektīva misija ir kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību apguve un kopšana: tautas deju, tautas tērpu valkāšanas tradīciju, latviešu svētku un godu apzināšana, popularizēšana un kopšana. Aktīva un lietderīga brīvā laika pavadīšana.

Darbība:

Dejotāji, ar saviem priekšnesumiem kuplina saieta nama pasākumus. Bieži viesojas pie draugiem citos novados, kā arī viesojas pie dejotājiem Igaunijā un uzņem ārzemju viesus savās mājās. Daži dejotāji pāri piebiedrojas dejotāju grupai, kas brauc uz Eiropiādi. Ar labiem panākumiem kolektīvs piedalās deju skatēs.

Nodarbības notiek:

Piektdienās

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Vidējās paaudzes

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

18

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 9 9
25-44 gadi 4 4
45-61 gads 5 5