Ērgļu saieta nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Rūdolfs"

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Madonas nov., LV-4840

Vadītājs:

Antra Grinberga

Kontaktpersona:

Sandra Avotiņa

Tālrunis:

26498175

E-pasts:

@

Kolektīva piederība

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Ērgļu saieta nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Vidējās paaudzes deju kolektīvā "Rūdolfs " dejo daudzi dejotāji no jauniešu kolektīva "Rūdis", kuri jau sasnieguši vidējo vecumu. Kolektīvs ir draudzīgs, saliedēts, ar savām tradīcijām, kopīgu svētku svinēšanu. Bieži mēģinājumus kopā ar vecākiem apmeklē arī viņu bērni. Vadītāja iestudē kopīgas dejas vecākiem ar bērniem.

Misija:

Kolektīva misija ir kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību apguve un kopšana: tautas deju, tautas tērpu valkāšanas tradīciju, latviešu svētku un godu apzināšana, popularizēšana un kopšana. Aktīva un lietderīga brīvā laika pavadīšana.

Darbība:

Dejotāji, ar saviem priekšnesumiem kuplina saieta nama pasākumus. Bieži viesojas pie draugiem citos novados, kā arī viesojas pie dejotājiem Igaunijā un uzņem ārzemju viesus savās mājās. Daži dejotāji pāri piebiedrojas dejotāju grupai, kas brauc uz Eiropiādi. Ar labiem panākumiem kolektīvs piedalās deju skatēs.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Vidējās paaudzes

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

18