Ērgļu saieta nama tautas mūzikas kopa "Pulgosnieši"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Folkloras kopa, etnogrāfiskais ansamblis

Adrese:

Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840

Vadītājs:

Vineta Dāve

Kontaktpersona:

Sandra Avotiņa

Tālrunis:

26528132

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1995

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Piederība:

Ērgļu saieta nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Tautas mūzikas kopā "Pulgosnieši" dzied cienījama vecuma kundzes un kungi, kurus dziesma ir vadījusi cauri visam mūžam. Dziesmu pavadījumam izmanto akordeonu un dažādus tautas mūzikas instrumentus. "Pulgosniešu" repertuārā ietilpst gan Ērgļos, gan citos Latvijas novados pierakstītas tautas dziesmas.

Misija:

Tautas mūzikas kopas uzdevums ir popularizēt Vidzemes un Ērgļu novadam raksturīgo folkloru, gadskārtu ierašu svētkus , latviešu godus. Iepazīstināt ar tiem novada ļaudis un klausītājus visā Latvijā.

Darbība:

"Pulgosnieši "piedalās dažādos pagasta un novada sarīkojumos. Iepazīstina un iesaista skatītājus gadskārtu tradīciju apguvē. Viņi neiztrūkstoši dalībnieki ir Ziemassvētku, Lieldienu, Līgo svētku pasākumos, gadatirgos u.c. Dziedātāji viesojas citos novados, sekmīgi piedalās skatēs.

Nodarbības notiek:

Trešdienās un piektdienās

Informācija citās internetvietnēs:
www vietne
www.ergli.lv
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Senioru

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

16

Kolektīva dalībnieki 2017.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 5 11
45-61 gads 1
62 un vairāk gadi 5 10