Ērgļu saieta nama tautas mūzikas kopa "Pulgosnieši"

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Madonas nov., LV-4840

Vadītājs:

Vineta Dāve

Kontaktpersona:

Vineta Dāve

Tālrunis:

26498771

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1985

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Piederība:

Ērgļu saieta nams

Kolektīva raksturojums

Darbība:

Tautas mūzikas kopā "Pulgosnieši" dzied cienījama vecuma kundzes un kungi, kurus dziesma ir vadījusi cauri visam mūžam. Dziesmu pavadījumam izmanto akordeonu un dažādus tautas mūzikas instrumentus. "Pulgosniešu" repertuārā ietilpst gan Ērgļos, gan citos Latvijas novados pierakstītas tautas dziesmas. "Pulgosnieši" iepazīstina un iesaista skatītājus gadskārtu tradīciju apguvē. Kolektīvs daudz koncertē, ar savām dziesmām un rotaļām kuplina daudzus pasākumus gan Ērgļos, gan pat ārpus to robežām. Nozīmīgs devums kolektīva izveidē un dziedāšanas prasmes apguvē bija kolektīva dibinātājai skolotājai Mirdzai Teterei. Tagad kolektīvu festivāla “Baltica” skatēm prasmīgi un neatlaidīgi vada Vineta Dāve.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

18