Jauktais koris "Ērgļi"

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Madonas nov., LV-4840

Vadītājs:

Marika Slotina-Brante

Kontaktpersona:

Marika Slotina-Brante

Tālrunis:

29249647

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1873

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Piederība:

Ērgļu saieta nams

Kolektīva raksturojums

Nodarbības notiek:

Pagājušā gada vasarā ar lielkoncertu «Kopā augšup» Mežaparka estrādē no¬slēdzās XXVII Vis-pārējie latviešu Dziesmu un XVII De¬ju svētki. Lielajā kopkorī, tāpat kā pirms 150 gadiem pirmajos Dziesmu svētkos, dziedātāju vidū bija arī dziedātāji no Ērgļiem. Tā nu ir, ar tik senām tradīcijām bagātais kolektīvs lielākā vai mazākā sastāvā turpina skandēt dziesmas līdz pat šodienai. Tā meistarību, savulaik, kaldinājuši tādi zināmi diriģenti kā Jānis Sprancmanis, Armands Zavadskis, Māris Kupčs, Antra Purviņa, Ralfs Šmīdbergs, u.c., bet no 2022. gada oktobra par šī kora māksliniecisko izpildījumu rūpējas diriģente Marika Slotina - Brante. 2024. gada 6. aprīlī koris “Ērgļi” aicinās savus klausītājus uz savu 150 radošā darba gadu jubilejas koncertu, tā apliecinot, ka taisnība ir Ērgļu dižgaram Jurjānu Andrejam- “Cik dziesmām liels un varens spēks, to savā laikā apdziedājuši visslavenākie dzejnieki. Cik lielā mērā mūsu senči sapratuši šo vareno dziesmu spēku, par to liecina tas lielais dziesmu melodiju skaits, kas gadu simteņos ir dziedāts un spēlēts visos Latvijas stūros un malās. Šinīs dziesmās redzams, ka latvju dzīve nebija šķirama no dziesmām.”

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

26