Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas Pūtēju orķestris

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Madonas nov., LV-4840

Vadītājs:

Pēteris Leiboms

Kontaktpersona:

Sandra Avotiņa

Tālrunis:

29431550

E-pasts:

@

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2005

Statuss:

Kultūrizglītības mācību iestādes kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Pūtēju orķestris tika dibināts līdz ar MMS filiāles atvēršanu Ērgļos. Tajā spēlē mūzikas skolas audzēkņi, kuri sāk apgūt pūšamos instrumentus. Katru gadu orķestra muzikantu sastāvs mainās. Orķestra vadītājs ilggadējais pūšamo instrumentu pasniedzējs ir Pēteris Leiboms.

Misija:

Saglabāt pūtēju orķestra tradīcijas Ērgļos. Radīt jauniešos interesi par mūziku. Piedalīties dažādos pasākumos Ērgļos un citos novados.

Darbība:

Pūtēju orķestris ar priekšnesumiem kuplina mūzikas skolas, vidusskolas un saieta nama pasākumus, kā arī koncertē kaimiņu novados.

Nodarbības notiek:

Otrdienās un Ceturtdienās

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Bērnu un jauniešu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

26