Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas un mākslas skola

Adrese:

Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840

Vadītājs/ direktors:

Iveta Pedele

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
direktore Iveta Pedele 64871287 @

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

4474902160

Reģistrācijas datums:

30.06.2010

Dibinātājs:

Ērgļu novada pašvaldība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840

Pasta adrese:

Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

64

Apraksts

Dibināšanas gads:

1992

Sākums:

1991.gada 13.februārī Ērgļu ciemata Tautas deputātu padome nolēma izveidot Ērgļu mūzikas skolu ar mākslas novirziena klasi, ierādot skolai telpas bijušajā viesnīcā, kur jau strādāja Madonas mākslas skolas filiāle. 1992.gada 19.novembrī 19.sasaukuma 16.sesijā Ērgļu ciemata Tautas deputātu padome nolēma uzsākt Ērgļu mūzikas skolas darbību ar mākslas novirziena klasēm. Ar šo lēmumu Ērgļu Mākslas un mūzikas skola tika nodibināta.

Darbība:

Ērgļu Mākslas un mūzikas skola īsteno licencētas un akreditētas izglītības programmas- Vizuāli plastiskā māksla, Taustiņinstrumentu spēle un Pūšaminstrumentu spēle.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Plānotie pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1 Darbu nosūtīšana XII Starptautiskajam vizuālās mākslas konkursam "Es dzīvoju pie jūras "- "Tilts" 26.01.2018 Nosūtīti 6 darbi.
2 Darbu nosūtīšana 46.Starptautiskajam bērnu vizuālās mākslas konkursam Lidice 2018- Ūdens 13.02.2018 Nosūtīti 8 darbi.
3. ĒMMS Mākslas nodaļas audzēkņu grafikas darbu izstāde Ērgļu saieta namā 05.02.2018 23.03.2018 Organizē ĒMMS
4. Koncerts Kokneses pagasta Iršu veco ļaužu pansionātā 09.03.2018 Piedalās pūtēju orķestris
5. Lielās talkas diena. Talcinieku uzmundrināšana Ērgļu viduslaiku pils parkā 28.04.2018 Piedalās trompešu duets. Skolotāja P.Leiboma iniciatīva
6. Sausnējas pamatskolas 55.gadu jubileja. 05.05.2018 Piedalās pūtēju orķestris
7. Pļaviņu novada Neatkarības dienas velobrauciens 04.05.2018 Piedalās pūtēju orķestris. Organizē Pļaviņu novads
8. Mātes dienai veltīts koncerts 11.05.2018 Piedalās pūtēju orķestris un solisti. organizē Ērgļu vidusskola
9. Latvijas ugunsdzēsības 153.gadadienai veltīts VUGD Vidzemes reģiona brigādes apbalvošanas pasākums 16.05.2018 Piedalās pūtēju orķestris. Organizē VUGD
10. ĒMMS izlaidums. 01.06.2018 Piedalās pūtēju orķestris un solisti.
11. Noslēguma darbu izstāde Ērgļu saieta namā 01.06.2018 03.09.2018 Organizē ĒMMS
12. Lifta atklāšanas svētki Ērgļu pansionātā 04.06.2018 Piedalās pūtēju orķestris. Organizē Ērgļu novada pašvaldība
13. Madonas reģiona mākslas skolu audzēkņu darbu izstāde Madonas novada bibliotēkā 12.06.2018 20.07.2018 Piedalās mākslas nodaļas audzēkņi. Organizē Madonas novada bibliotēka
14. Vecpiebalgas novada svētki "Vecpiebalga atver durvis" 28.07.2018 Piedalās pūtēju orķestris. Organizē Vecpiebalgas novads
15. Zaļumballe "Latvijai- 100" Ērgļos 11.08.2018 Piedalās pūtēju orķestris. Organizē Ērgļu saieta nams
16. R.Blaumaņa dzimtas 3.salidojums Brakos 12.08.2018 Piedalās pūtēju orķestris. Organizē muzejs "Braki"
17. Vasaras prakses darbu izstāde Ērgļu vidusskolā 03.09.2018 01.11.2018 Piedalās visi ĒMMS mākslas nodaļas audzēkņi. Organizē ĒMMS
18. Darbu nosūtīšana Starptautiskajam vizuālās mākslas konkursam "Tu esi putns. IRBĪTE" 15.06.2018 Nosūtīti 8 darbi. Organizē Gulbenes Mākslas skola
19. Radošā darbnīca "Totēmstabs" Ērgļu vidusskolas adaptācijas dienā 04.09.2018 Organizē Ērgļu vidusskola. Darbnīcu vada mākslas nodaļas skolotāji
20. Dzejas un mākslas diena Ērgļu vidusskolā 14.09.2018 Organizē Ērgļu vidusskola sadarbībā ar ĒMMS
21. Grāmatas ĒRGĻU NOVADS SKAN atvēršanas svētki 26.09.2018 Piedalās ĒMMS absolventu pūtēju ansamblis. Organizē R.Blaumaņa memoriālais muzejs Braki
22. X Baltijas valstu pūtēju orķestru un ansambļu vadītāju forums 27.10.2018 28.10.2018 Piedalās ĒMMS absolventu pūtēju ansamblis. Organizē LNKC
23. Ziemas Lampiņu svētki Vācijā, Ķelnē-Reizīkē 02.11.2018 05.11.2018 Piedalās ĒMMS absolventu pūtēju ansamblis. 3 koncerti. Organizē Ķelnes-Reizīkes un Ērgļu draudzības biedrība
24. Lāčplēša dienas lāpu gājiens 11.11.2018 Piedalās pūtēju orķestris. Organizē Ērgļu saieta nams
25. Latvijas simtgades pasākums Ērgļu vidusskolā 16.11.2018 Piedalās pūtēju orķestris. Organizē Ērgļu vidusskola
26. Latvijas simtgades pasākums Sausnējas saieta namā 16.11.2018 Piedalās pūtēju orķestris. Organizē Sausnējas pagasta pārvalde
27. Latvijas simtgades pasākums Ērgļu saieta namā 17.11.2018 Piedalās ĒMMS absolventu pūtēju ansamblis. organizē Ērgļu saieta nams
28. Pirmās Adventes koncerts Bērzaunes Luterāņu baznīcā 02.12.2018 Piedalās pūtēju orķestris. Organizē Bērzaunes ev.lut. draudze
29. Ziemassvētku ieskaņas koncerts Ērgļu saieta namā 15.12.2018 Organizē ĒMMS. Piedalās visi ĒMMS mūzikas nodaļas audzēkņi.
30. Ziemassvētku izstāde Ērgļu saieta namā 15.12.2018 28.02.2019 Piedalās visi ĒMMS mākslas nodaļas audzēkņi. Organizē ĒMMS.
31. Audzēkņu darbu izstāde "Brīnumi Bībelē" 20.12.2018 30.04.2019 Piedalās visi ĒMMS audzēkņi. Organizē ĒMMS sadarbībā ar Ērgļu ev.lut. draudzi
32. Ziemassvētku pasākums Amatas novada Skujenes tautas namā 29.12.2018 Piedalās pūtēju orķestris. Organizē Skujenes tautas nams

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Mūzikas nodaļa - Ērgļu saieta nams Rīgas iela 5, Ērgļi Pašvaldības īpašums
Mākslas nodaļa - Ērgļu vidusskolas 1.-4.klašu un novada domes ēkas jumta stāvs Rīgas iela 10, Ērgļi Pašvaldības īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

50

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 7 172 Labs
Citas telpas 5 42 Labs
Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Ērgļu saieta nama Lielā zāle Labs
Zālē iespējamas šādas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Orķestris Pūšaminstrumenti Mazais orķestris 11 Pēteris Leiboms
Ansamblis Pūšaminstrumenti Flautu ansamblis 7 Ivars Rutmanis
Orķestris Pūšaminstrumenti Ērgļu novada pūtēju orķestris 19 Pēteris Leiboms
Ansamblis Pūšaminstrumenti Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas absolventu ansamblis 7 Pēteris Leiboms