Ērgļu saieta nama dāmu deju grupa "Varbūt"

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Madonas nov., LV-4840

Vadītājs:

Antra Grinberga

Kontaktpersona:

Taiga Sirmā

Tālrunis:

22440662

E-pasts:

@

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2001

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Ērgļu saieta nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Antras Grinbergas veidotās dejas gan retro, gan mūsdienu stilā dejo dāmu grupa „Varbūt”. Kolektīva nosaukums vieš cerības , ka varbūt vēl varam un spējam radīt kaut ko jauku un nebijušu savam un citu priekam. Dejotājas darbojas Eiropas asociācijas biedrībā, kas paver iespēju savā repertuārā iekļaut dažādas Eiropas dejas un piedalīties Senioru deju festivālos. Tradicionālajā pasākumā „Rudens lapkritī” uz sadancošanu Ērgļos sabrauc kolektīva draugi no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām.

Misija:

Senioru deju kustības popularizēšana un saturīga brīvā laika pavadīšana.

Darbība:

"Varbūt..." pazīst un zin daudzos Latvijas novados, jo kolektīvs piedalās daudzos draudzības koncertos. Kuplu dalībnieku pulku "Varbūt" pulcē pie sevis ik rudeni uz dāmu deju grupu sadancošanas pasākumu "Rudens lapkritī... Kolektīvs aktīvi koncertē Latvijas pilsētās"." Kopā dejotājas satur ne tikai deja, bet arī kolektīva tradīcijas – kopīgi svētki, dzimšanas dienas, spēka vārdi grūtā brīdī. Deju grupas deju meistarība ir augusi, jo ar katru gadu izpildījums kļūst ar vien profesionālāks. Grupas sastāvs pa astoņpadsmit gadiem ir nedaudz mainījies, pašlaik kolektīvā ir 10 dejotājas.

Nodarbības notiek:

Trešdienās plkst. 12.00 Ceturtdienās plkst. 18.30

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Senioru

Dzimuma grupa:

Sieviešu

Dalībnieku skaits:

10