Ērgļu novada Pensionāru biedrība

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Interešu nozare >> interešu klubs

Adrese:

Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840

Vadītājs:

Līvija Groza

Tālrunis:

28308946

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2014

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Ērgļu saieta nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Pensionāru biedrības statusu Ērgļu pensionāri ieguva 2014.gadā. Par biedrības vadītāju ievēlēja pensionētu skolotāju Līviju Grozu. Pensionāru biedrības padomē darbojas seši seniori. Savus pasākumus visa gada garumā biedrība organizē saieta namā.

Misija:

Biedrības uzdevums ir palīdzēt saviem novada senioriem aktīvi, veselīgi un lietderīgi pavadīt savu laiku. Sveikt seniorus nozīmīgās jubilejās. Organizēt kultūras un izklaides pasākumus, tirdziņus visiem novada pensionāriem.

Darbība:

Pensionāru biedrības padome sanāk kopā un apspriež turpmākos pasākumus. Pensionāru kopsapulces notiek reizi gadā. Pensionāri raksta projektus, tā saņemot naudu sporta inventāra iegādei. Trenežierus izmanto veselības uzlabošanai un nostiprināšanai. Tiek organizēti kopīgi nūjošanas pārgājieni. Reizi gadā novada seniori brauc ekskursijā, apskatot Latvijas skaistākās vietas. Divreiz gadā biedrība rīko pasākumus senioru nozīmīgās jubilejās "Atļauj saviem gadiem ziedēt". Katru gadu Ziemassvētkos notiek svētku pasākums visiem novada pensionāriem.

Nodarbības notiek:

Biedrības sapulces notiek 1-2 x mēnesī.

Informācija citās internetvietnēs:
www vietne
www.ergli.lv
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Senioru

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

52

Kolektīva dalībnieki 2017.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 7 45
62 un vairāk gadi 7 45