Ērgļu saieta nama līnijdeju kolektīvs "Raibā līnija"

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Madonas nov., LV-4840

Vadītājs:

Baiba Bistere

Kontaktpersona:

Sandra Avotiņa

Tālrunis:

26528132

E-pasts:

@

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2001

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Ērgļu saieta nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Līnijdeju kolektīvs saieta namā darbojas jau 20 gadus. Dejotājas brīvo laiku velta veselīgai un patīkamai nodarbei- kustību priekam, sniedzot gandarījumu sev un citiem.

Misija:

Misija ir apgūt līnijdeju mākslu, uzturēt veselīgu dzīvesveidu ļaujoties kustību priekam; saturīgi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Ar saviem priekšnesumiem sniegt prieku sev un skatītājiem.

Darbība:

Ar saviem priekšnesumiem līnijdeju kolektīvs kuplina saieta nama pasākumus. Dāmām ir daudz draugu citos novados, kur dejotājas bieži viesojas un aicina līdzīgi domājošos ciemoties.

Nodarbības notiek:

Otrdienās un Ceturtdienās

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Vidējās paaudzes

Dzimuma grupa:

Sieviešu

Dalībnieku skaits:

8