Ērgļu saieta nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Pastalnieki"

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Madonas nov., LV-4840

Vadītājs:

Marija Taškāne

Kontaktpersona:

Sandra Avotiņa

Tālrunis:

26528369

E-pasts:

@

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1946

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Ērgļu saieta nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Deju kolektīvs šogad svinēs savas pastāvēšanas 75. gadadienu. Kolektīvā pastāv tradīcija: ikgadējais pasākums, atskaite par padarīto, sadancošanās ar draugiem pavasarī koncertā "Ielūdz "Pastalnieki". Darbošanās ir visas dienas garumā ar sporta sacensībām, atrakcijām, kopīgām maltītēm.

Misija:

Latviešu kultūrvēsturisko vērtību kopšana un saglabāšana. Tautas tērpa valkāšanas kultūras apguve. Latvisko svinību un godu tradīciju saglabāšana un kopšana. Aktīva brīvā laika pavadīšana.

Darbība:

Ērgļu saieta nama deju kolektīvs “Pastalnieki” dzirkstī jau 75 gadus. Par spīti laika griežiem, sastāva maiņām, viņi izsenis zināmi ar plašu repertuāru un košiem tērpiem. Pastalnieki pulcē tik dažādus dejotājus kā biznesmeņus, tā akadēmiķus, un tieši mijiedarbībā rodas kolektīva īpašais starojums. Jau daudzus gadus ar kolektīvu strādā Mārīte Taškāne, tieši kopā ar viņu kolektīvs iedibinājis tradīcijas un iemantojis uzticamu draugu loku. Priecīgas tikšanās un jestras balles noris Viļānos ar dk “Austra”, Priekuļos kopā ar “Zelta Virpuli” Augšdaugavas festivālā ar TDA Līksme Dejotāji aktīvi koncertē, piedalās novada pasākumos. Īpaša sadabība veidojusies ar R.Blaumaņa muzeju “Braki”, un Sausnējas muzeju “Līdumi”. Ik pavasari notiek “Ielūdz Pastalnieki” pasākums, kas pulcē deju draugus uz sportiskām aktivitātēm un jestru sadanci. Lai vai kādi līkumi, tuvumi un tālumi – visi esošie un bijušie”dejotāji vienmēr būs sirdī Pastalnieki .

Nodarbības notiek:

Piektdienās un Svētdienās

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Vidējās paaudzes

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

24