Madonas novada bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000548

Adrese:

Skolas iela 12, Madona, Madonas nov., LV-4801

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64821399 26173465 @
Bibliotēkā 64821268 29471956 @
Bibliotēkā 64821050
Bibliotēkā 64821926
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Madonas novada bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Madonas novada bibliotēkas elektroniskais katalogs
Sociālie tīkli facebook.com
Sociālie tīkli draugiem.lv
Citas iestādes vietne Madonas novada pašvaldība
Sociālie tīkli Twitter.com
Citas iestādes vietne Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Imelda Saulīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009319132

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.04.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1312

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

9B

Akreditācijas datums:

02.12.2015

Akreditācijas termiņš:

02.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Par Madonas bibliotēkas dibināšanas gadu uzskatāms 1923.gads, kad Biržu skolotāju arodbiedrība saņēma Kultūras Fonda nokomplektētu 505 eksemplāru plašu krājumu 443 Ls vērtībā.

Darbība:

Madonas novada bibliotēka darbojas kā metodiski konsultatīvs centrs 33 Madonas reģiona - piecu novadu - Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu pilsētu un pagastu pašvaldību bibliotēkām, attīstās kā daudzfunkcionāla informācijas, izglītības un saturīga laika pavadīšanas iestāde, vērsta pakalpojumu pieejamības un kvalitātes attīstībai, orientēta uz sadarbību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

Mēneša pēdējā trešdiena - Spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka, Letas arhivs un Nozare.lv
Apmācības un konsultācijas Lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošana
Bibliotēkas krājums, datori un internets Bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāja reģistrācija bibliotēkā, bibliotēkas lietotāja kartes izsniegšana, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas bibliotēkā
Uzziņas un konsultācijas Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana
Pasākumi Bibliotēku un literatūru popularizējoši pasākumi
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem A4 formāta lapas 1 puse (melnbalta) A4 formāts abas puses (melnbalta) A4 formāta lapas 1 puse (krāsaina) A4 formāts abas puses (krāsaina) A3 formāta lapas 1 puse (melnbalta) A3 formāts abas puses (melnbalta) A3 formāts krāsaina atkarībā no aizpildījuma 0,07 EUR 0,14 EUR 0.28 EUR 0,57 EUR 0,11 EUR 0,23 EUR 0,57- 2,00 EUR
Kopija, izdruka no klienta materiāliem A4 formāta lapas 1 puse (melnbalta) A4 formāts abas puses (melnbalta) A4 formāta lapas 1 puse (krāsaina) A4 formāts abas puses (krāsaina) A3 formāta lapas 1 puse (melnbalta) A3 formāts abas puses (melnbalta) A3 formāts krāsaina atkarībā no aizpildījuma 0,08 EUR 0,17 EUR 0.34 EUR 0,69 EUR 0,13 EUR 0,28 EUR 0,69- 2,42 EUR
Laminēšana no bibliotēkas krājuma atkarībā no formāta 0,36 - 0,90EUR
Dokumentu iesiešana ar spirāli, termoiesiešana no bibliotēkas krājumiem atkarībā no apjoma 1,42-3,05 EUR
Pasūtīšana SBA (starpbibliotēku abonements) kārtā Pasta izdevumus iespieddarbu nosūtīšanai atpakaļ sedz klients
Telpu noma – konferenču zāle, lasītava 1 stunda 5,00 EUR, papildus aprēķinot PVN
Citi pakalpojumi Pakalpojumi no klienta materiāliem - ar PNV. Sīkāk lasiet www.madona.lv/biblioteka
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2003

Teritorijas kopējā platība (m2):

3765

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

1145

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

139

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

2655

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

985

Pārējie:

1670

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

44317

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

32867

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

11450

Virtuālais apmeklējums:

86569

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

99594

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

18342

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 48574
Seriālizdevumi 48890
Audiovizuālie resursi 1105
Pārējie dokumenti 1025
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 4729

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1193
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 159
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1034

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

3178

Izslēgto dokumentu kopskaits:

5094

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

60318

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1575 1783 51159
Seriālizdevumi 1460 3221 8087
Audiovizuālie resursi 125 70 978
Kartogrāfiskie materiāli 10
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 17 17
Elektroniskie resursi 1 20 66
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 517 200 11224

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 44
Darbiniekiem 13
Lasītājiem 31
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

7

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 5
Pašu veidotās 2
Printeru kopskaits:

5

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

10