Kalsnavas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000566

Adrese:

Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV-4860

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64807251 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Kalsnavas pagasta pārvalde
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Iluta Puzāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000042643

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1304

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

146A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1922

Sākums:

1922.g. Kalsnavas patērētāju biedrība "Strauts" Jaunkalsnavā. 1925.gadā ar Kultūras fonda lēmumu Kalsnavas patēŗētāju biedrībā "Strauts"izveidota lasītava. (Avots-"Latvijas Kareivis Nr. 172 (05.08.1925.)) 1981.gadā Kalsnavas ciema bibliotēka ieguva grafiķa Imanta Ozoliņa izstrādātu grāmatu zīmi. (Avots- "Zvaigzne"1982.15.05.)

Darbība:

Publiskā bibliotēka- nodrošina pagasta iedzīvotājus ar visiem pieejamu daudzpusīgu literatūru, bezmaksas internetu (WiFi), kopēšanas, drukāšanas, skenēšanas pakalpojumu, bezmaksas datorapmācību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00
Otrdiena 08:30 18:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 08:30 16:00
Papildu informācija:

Pārtraukums 13:00- 13:30 Katra mēneša 1.(pirmā) trešdiena - bibliotēkas diena kultūras namā. Lasītājiem tiek piedāvāta iespēja iepazīties un paņemt lasīšanai mājās iepriekšējā mēneša preses izdevumus un pasūtīt grāmatas, kā arī atnest izlasītās grāmatas maiņai. Reģionālās bibliotēkas rīkoto semināru diena. Bibliotēkas tehniskā darba diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubāzes Letonika, Lursoft laikrakstu datu bāze Letonikas datubāzi iespējams lietot arī mājās, pieprasot lietošanas paroli.
2. Apmācības un konsultācijas Konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas lietošana
4. 4. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu, periodikas un citu materiālu izsniegšana, rezervēšana, lasītāju pieprasījumu rindas veidošana ALISE sistēmā un termiņa pagarināšana pa tālruni 64807251 un/vai e-pastu kalsnava.bibl@inbox.lv
6. Jaunieguvumu apskats Katru ceturksni http://www.kalsnava.lv/aktualitates , "Kalsnavas Avīze".
7. Starpbibliotēku abonements (SBA) Iespieddarbus, kuri nav Kalsnavas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt SBA
8. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktoloģisku uzziņu izpilde
3TD e-grāmatu bibliotēka Iespēja bez maksas lasīt e-grāmatas mobilajā ierīcē vai datorā visiem pagasta bibliotēkā reģistrētajiem lietotājiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Drukāšanas un kopēšanas pakalpojums. Ar pakalpojumu regulējošo dokumentu iespējams iepazīties bibliotēkā. A4 formāta lapas 1 puse melnbalta 0,07 eiro
A4 formāta lapas 1 puse krāsaina 0,28 eiro
A3 formāta lapas 1 puse melnbalta 0,11 eiro
A3 formāta lapas 1 puse krāsaina( lapas aizpildījums līdz 25%) 0,57eiro
A3 formāta lapas 1 puse krāsaina (lapas aizpildījums 25-100%) 1.00 eiro
2. Pasūtīšana SBA kārtā Pasta izdevumi Pasta izdevumi
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1987

Teritorijas kopējā platība (m2):

2580

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

121

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

335

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

108

Pārējie:

227

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2913

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2264

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

649

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5784

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

271

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2064
Seriālizdevumi 3720
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 271

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 8
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 5
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

844

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1900

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

10893

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 260 665 8784
Seriālizdevumi 584 1235 2096
Audiovizuālie resursi 10
Elektroniskie resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 62 733

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 18
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 17
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3