Kalsnavas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000566

Adrese:

Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV-4860

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26219106 @
@
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Kalsnavas pagasta pārvalde
Elektroniskais katalogs Madonas un Varakļānu novadu bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Sociālie tīkli Tava Kalsnavas pagasta bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Iluta Puzāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000042643

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1304

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Madonas novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

146B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1922

Sākums:

1922.g. Kalsnavas patērētāju biedrība "Strauts" Jaunkalsnavā. 1925.gadā ar Kultūras fonda lēmumu Kalsnavas patēŗētāju biedrībā "Strauts"izveidota lasītava. (Avots-"Latvijas Kareivis Nr. 172 (05.08.1925.)) 1981.gadā Kalsnavas ciema bibliotēka ieguva grafiķa Imanta Ozoliņa izstrādātu grāmatu zīmi. (Avots- "Zvaigzne"1982.15.05.)

Darbība:

Publiskā bibliotēka- nodrošina pagasta iedzīvotājus ar visiem pieejamu daudzpusīgu literatūru, bezmaksas internetu (WiFi), kopēšanas, drukāšanas, skenēšanas pakalpojumu, bezmaksas datorapmācību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 18:00
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 08:30 16:00
Papildu informācija:

Pārtraukums 12.00- 12:30 Katra mēneša 1. (pirmā) 3. (trešā) un 4. (ceturtā) trešdiena - darbs Aiviekstes pakalpojumu sniegšanas punktā Aiviekstes 12 mājā. Pieejami visi bibliotēkas pakalpojumi. Katra mēneša 2. (otrā) trešdiena -reģiona bibliotēkas rīkoto semināru diena. Bibliotēkas tehniskā darba diena. Katra mēneša 2. piektdiena - darbs Jāņukalnā Vecajā pagasta mājā. Izbraukuma bibliotēka.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Letonika, Lursoft laikrakstu datu bāze. Letonikas datubāzi iespējams lietot arī mājās, pieprasot lietošanas paroli.
2. Apmācības un konsultācijas Konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas lietošana
4. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu, periodikas un citu materiālu izsniegšana, rezervēšana, lasītāju pieprasījumu rindas veidošana ALISE sistēmā un termiņa pagarināšana pa tālruni 26219106 un/vai e-pastu kalsnavasbiblioteka@madona.lv
6. Jaunieguvumu apskats https://www.facebook.com/Tava-Kalsnavas-pagasta-bibliot%C4%93ka-112710350199181
7. Starpbibliotēku abonements (SBA) Iespieddarbus, kuri nav Kalsnavas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt SBA
8. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktoloģisku uzziņu izpilde
9. 3TD e-grāmatu bibliotēka Iespēja bez maksas lasīt e-grāmatas mobilajā ierīcē vai datorā visiem pagasta bibliotēkā reģistrētajiem lietotājiem.
10. Nozaru literatūras bibliotēkā iespējams pašmācības ceļā apgūt sintezatora spēli. Iepriekš piezvanot un rezervējot nodarbības laiku pa m.t. 26219106, Bezmaksas pakalpojums.
11. Nozaru literatūras telpā iespējams izmantot elektrisko šujmašīnu. Iepriekš piezvanot un rezervējot laiku pa tālr 64807251. Materiāli personīgie. Bezmaksas pakalpojums.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Drukāšana un Kopēšana : Ar pakalpojumu regulējošo dokumentu iespējams iepazīties bibliotēkā vai https://www.madona.lv/lat/domes-lemumi?fu=read&id=1455 ( lēmums Nr.712)
1.1. A4 lapas 1 puse - Melnbalta 0,09 eiro
1.2. A4 lapas 1 puse - Krāsaina 0,25 eiro
1.3. A3 lapas 1 puse - Melnbalta 0,18 eiro
1.4. A3 lapas 1 puse - Krāsaina Lapas aizpildījums līdz 25% - 0,50 eiro
1.5. A3 lapas 1 puse - Krāsaina Lapas aizpildījums 25-100% - 1.00 eiro
.
2. Pasūtīšana SBA kārtā Pasta izdevumi
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Kalsnavas pagasta multifunkcionālais centrs "Up`s" Aiviekste 12 Pašvaldības īpašums 1933
Teritorijas kopējā platība (m2):

2600

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

164

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

351

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

89

Pārējie:

262

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

5775

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2201
Pieaugušie 1814
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 387
Virtuālais apmeklējums 3574
Digitālie pakalpojumi 3538
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 3538
Datubāzu apmeklējums 36
Abonētās 36

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8556

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

198

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 8289
Grāmatas 3021
Seriālizdevumi 5268
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 267
Datubāzes (skaits) 267
Abonētās 267
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 73
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 63
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

659

Izslēgto dokumentu kopskaits:

669

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

9852

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 659 669 9847
Grāmatas 187 83 7748
Seriālizdevumi 467 586 2071
Audiovizuālie resursi 10
Pārējās krājuma vienības 5 18
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 5
Audio grāmatas un seriālizdevumi 3
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 29 3 689

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1