Kalsnavas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000566

Adrese:

Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV-4860

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64807251 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Kalsnavas pagasta pārvalde
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Sociālie tīkli Tava Kalsnavas pagasta bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Iluta Puzāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000042643

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1304

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

146B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1922

Sākums:

1922.g. Kalsnavas patērētāju biedrība "Strauts" Jaunkalsnavā. 1925.gadā ar Kultūras fonda lēmumu Kalsnavas patēŗētāju biedrībā "Strauts"izveidota lasītava. (Avots-"Latvijas Kareivis Nr. 172 (05.08.1925.)) 1981.gadā Kalsnavas ciema bibliotēka ieguva grafiķa Imanta Ozoliņa izstrādātu grāmatu zīmi. (Avots- "Zvaigzne"1982.15.05.)

Darbība:

Publiskā bibliotēka- nodrošina pagasta iedzīvotājus ar visiem pieejamu daudzpusīgu literatūru, bezmaksas internetu (WiFi), kopēšanas, drukāšanas, skenēšanas pakalpojumu, bezmaksas datorapmācību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 18:00
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 08:30 16:00
Papildu informācija:

Pārtraukums 12.00- 12:30 Katra mēneša 1.(pirmā) trešdiena - bibliotēkas diena kultūras namā. Lasītājiem tiek piedāvāta iespēja iepazīties un paņemt lasīšanai mājās iepriekšējā mēneša preses izdevumus un pasūtīt grāmatas, kā arī atnest izlasītās grāmatas maiņai. Jaunieguvumu izstāde. Reģionālās bibliotēkas rīkoto semināru diena. Bibliotēkas tehniskā darba diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Letonika, Lursoft laikrakstu datu bāze. Letonikas datubāzi iespējams lietot arī mājās, pieprasot lietošanas paroli.
2. Apmācības un konsultācijas Konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas lietošana
4. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu, periodikas un citu materiālu izsniegšana, rezervēšana, lasītāju pieprasījumu rindas veidošana ALISE sistēmā un termiņa pagarināšana pa tālruni 64807251 un/vai e-pastu kalsnavasbiblioteka@madona.lv
6. Jaunieguvumu apskats https://www.facebook.com/Tava-Kalsnavas-pagasta-bibliot%C4%93ka-112710350199181
7. Starpbibliotēku abonements (SBA) Iespieddarbus, kuri nav Kalsnavas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt SBA
8. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktoloģisku uzziņu izpilde
9. 3TD e-grāmatu bibliotēka Iespēja bez maksas lasīt e-grāmatas mobilajā ierīcē vai datorā visiem pagasta bibliotēkā reģistrētajiem lietotājiem.
10. Nozaru literatūras bibliotēkā iespējams pašmācības ceļā apgūt sintezatora spēli. Iepriekš piezvanot un rezervējot nodarbības laiku pa t.64807251, Bezmaksas pakalpojums.
11. Nozaru literatūras telpā iespējams izmantot elektrisko šujmašīnu. Iepriekš piezvanot un rezervējot laiku pa tālr 64807251. Materiāli personīgie. Bezmaksas pakalpojums.
12. Radošo nodarbību telpā katru ceturdienu iespējams nodarboties ar gleznošanu zīmēšanu, mākslas tehniku studijām, pašmācību, atpūtu ar domubiedriem. Telpa pieejama no plkst. 16.00- 18.30 Savi materiāli. Bezmaksas pakalpojums.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Drukāšana un Kopēšana : Ar pakalpojumu regulējošo dokumentu iespējams iepazīties bibliotēkā
1.1. A4 lapas 1 puse - Melnbalta 0,07 eiro
1.2. A4 lapas 1 puse - Krāsaina 0,28 eiro
1.3. A3 lapas 1 puse - Melnbalta 0,11 eiro
1.4. A3 lapas 1 puse - Krāsaina Lapas aizpildījums līdz 25% - 0,57 eiro
1.5. A3 lapas 1 puse - Krāsaina Lapas aizpildījums 25-100% - 1.00 eiro
.
2. Pasūtīšana SBA kārtā Pasta izdevumi
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

2580

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

144

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14