Lazdonas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000567

Adrese:

Meža iela 2, Lazdona, Lazdonas pag., Madonas nov., LV-4824

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64826355 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Madonas novada pašvaldības mājas lapa
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lilita Gluščuka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000021285

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1305

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

147A

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1898

Sākums:

Dibināta 1898.gadā

Darbība:

Lazdonas bibliotēka ir kultūras, informācijas un mūžizglītības iestāde, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus, informācijas pieejamību ikvienam, veic lasīšanas popularizēšanu un vietējā kultūras mantojuma apzināšanu. No 2009.gada darbojas UNESCO LNK iniciatīvas "Stāstu bibliotēkas " tīklā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums 13:00- 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Krājums Bibliotēkas lietotāji bez ierobežojumiem var izmantot bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu.
2. Datori un internets Datorus ar interneta pieslēgumu un bezvada internetu izmanto bez maksas
3. Abonētās datu bāzes www.letonika.lv ; www.news.lv
4. Konsultācijas un uzziņas Bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru, interneta lietošana. Iespēja saņemt tematiskas un faktogrāfiskas uzziņas
5. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku un pagastu
6. Grāmatu un citu iespieddarbu saņemšana, rezervēšana un nodošanas termiņu pagarināšana Pakalpojumu var saņemt personīgi bibliotēkā, kā arī pa telefonu 64826355; e-pasts lazdonasbiblioteka@madona.lv Bibliotēkas elektronisko katalogu var lietot attālināti saņemot bibliotēkā lietotāju kodu.
7. Mūžizglītība Lietotājiem ir iespēja iepazīt informatīvos materiālus un saņemt atbildes uz interesējušiem jautājumiem.
8. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Bibliotēka ir pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem, vajadzības gadījumos ir tiesīgi saņemt iespieddarbus dzīves vietā, sazinoties pa telefonu, e-pasta, vai pasūtot .
9. Ģimenēm ar bērniem Bibliotēka ģimenēm ar bērniem piedāvā labi un saturīgi pavadīt laiku
10. Stāstu bibliotēka Bibliotēka piedāvā apmeklēt stāstu pasākumus un izpausties radoši.
11. Starpbibliotēku abonements Vajadzīgie iespieddarbi ,kuri nav bibliotēkas krājumā, ir iespēja saņemt no citām bibliotēkām.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopija,izdruka no bibliotēkas krājumiem ( bez PVN) A4 formāta lapas 1 puse (melnbalta) A4 formāta lapas abas puses (melnbaltas) A4 formāta lapa 1 puse krāsaina A4 formāts krāsains , abas puses A3 formāts melnbalts 1 lpp. A3 formāts melnbalta abas puses A3 formāts krāsains lpp.aizpildījums līdz 25% 1 lpp. A3 formāts krāsains lpp.aizpildījums 25%-100% 1 lpp. A3 formāts krāsains lpp.aizpildījums līdz 25% abas puses A3 formāts krāsains lpp.aizpildījums 25%-100% abas puses 0.07 EUR 0.14 EUR 0.28 EUR 0.58 eur 0.11 eur 0.23 eur. 0.57 eur 1.00 eur. 1.00 eur. 2.00 eur.
2. Kopija, izdruka no klienta materiāliem ( ar PVN 21%) A4 formāta melnbalta 1 lpp. A4 formāta melnbalts abas puses A4 formāts krāsains 1 lpp. A4 formāts krāsains abas puses A3 formāts melnbalts 1 lpp. A3 formāts melnbalts abas puses A3 formāts krāsains lpp.aizpildījums līdz 25% 1 lpp. A3 formāts krāsains lpp.aizpildījums 25%-100% 1 lpp. A3 formāts krāsains lpp.aizpildījums līdz 25% abas puses A3 formāts krāsains lpp.aizpildījums 25%-100% abas puses 0.08 EUR. 0.17 EUR 0.34 eur. 0.69 eur. 0.13 eur. 0.28 eur. 0.69 eur. 1.21 eur. 1.21 eur. 2.42 eur
5. Pasūtīšana SBA kārtā Ja tiek pasūtīta literatūra ,kuras saņemšanai nepieciešami pasta pakalpojumu, tad pasūtītājs sedz pasta izdevumus pasta izdevumi
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1970

Teritorijas kopējā platība (m2):

1510

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

120

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

254

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

98

Pārējie:

156

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3094

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2481

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

613

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6005

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

321

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2740
Seriālizdevumi 3265
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 204

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 66
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 37
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 29

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

550

Izslēgto dokumentu kopskaits:

493

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7958

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 214 189 7607
Seriālizdevumi 335 304 343
Audiovizuālie resursi 1 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 30 10 2076

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1