Lazdonas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000567

Adrese:

Meža iela 2, Lazdona, Lazdonas pag., Madonas nov., LV-4824

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64826355 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lilita Gluščuka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

nr.90000021285

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.02.1976

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1305

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

147B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1898

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1898.g. Atrodas Lazdonas pagasta teritorijā.

Darbība:

Bibliotēka vietējiem iedzīvotājiem nodrošina kultūras, mūžizglītības un informācijas pakalpojumus. Veic literatūras popularizēšanu un kopienas kultūrmantojuma saglabāšanu. No 2009. gada darbojas UNESCO LNK "Stāstu bibliotēku" tīklā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

pusdienas pārtraukums 13:00 - 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājums Bibliotēkas lietotāji bez ierobežojumiem var izmantot bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu.
2. Datori un internets Datorus ar interneta pieslēgumu un bezvada internetu izmanto bez maksas
3. Abonētās datu bāzes www.letonika.lv ; www.news.lv
4. Konsultācijas un uzziņas Bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru, interneta lietošana. Iespēja saņemt tematiskas un faktogrāfiskas uzziņas
5. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku un pagastu
6. Grāmatu un citu iespieddarbu saņemšana, rezervēšana un nodošanas termiņu pagarināšana Pakalpojumu var saņemt personīgi bibliotēkā, kā arī pa telefonu 64826355; e-pasts lazdonasbiblioteka@madona.lv Bibliotēkas elektronisko katalogu var lietot attālināti saņemot bibliotēkā lietotāju kodu.
7. Mūžizglītība Lietotājiem ir iespēja iepazīt informatīvos materiālus un saņemt atbildes uz interesējušiem jautājumiem.
8. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Bibliotēka ir pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem, vajadzības gadījumos ir tiesīgi saņemt iespieddarbus dzīves vietā, sazinoties pa telefonu, e-pasta, vai pasūtot .
9. Ģimenēm ar bērniem Bibliotēka ģimenēm ar bērniem piedāvā labi un saturīgi pavadīt laiku
10. Stāstu bibliotēka Bibliotēka piedāvā apmeklēt stāstu pasākumus un izpausties radoši.
11. Starpbibliotēku abonements Vajadzīgie iespieddarbi ,kuri nav bibliotēkas krājumā, ir iespēja saņemt no citām bibliotēkām.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem (bez PVN) :
1.1. A4 lapas 1 puse - Melnbalta 0.07 EUR
1.2. A4 lapas abas puses - Melnbaltas 0.14
1.3. A4 lapa 1 puse - Krāsaina 0.28
1.4. A4 - Krāsains, abas puses 0.58
1.5. A3 - Melnbalts 1 lpp. 0.11
1.6. A3 - Melnbalta abas puses 0.23
1.7. A3 - Krāsains Aizpildījums līdz 25% - 1 lpp. - 0.57
1.8. A3 - Krāsains Aizpildījums 25-100% - 1 lpp. - 1.00
1.9. A3 - Krāsains Aizpildījums līdz 25% - abas puses - 1.00
1.10. A3 - Krāsains Aizpildījums 25-100% - abas puses - 2.00
2. Kopija, izdruka no klienta materiāliem (ar PVN 21%) :
2.1. A4 - Melnbalta 1 lpp. 0.08 EUR
2.2. A4 - Melnbalts abas puses 0.17
2.3. A4 - Krāsains 1 lpp. 0.34
2.4. A4 - Krāsains abas puses 0.69
2.5. A3 - Melnbalts 1 lpp. 0.13
2.6. A3 - Melnbalts abas puses 0.28
2.7. A3 - Krāsains Aizpildījums līdz 25% - 1 lpp. - 0.69
2.8. A3 - Krāsains Aizpildījums 25-100% - 1 lpp. - 1.21
2.9. A3 - Krāsains Aizpildījums līdz 25% - abas puses - 1.21
2.10. A3 - Krāsains Aizpildījums 25-100% - abas puses - 2.42
3. Pasūtīšana SBA kārtā Ja tiek pasūtīta literatūra , kuras saņemšanai nepieciešami pasta pakalpojumu, tad pasūtītājs sedz pasta izdevumus
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1510

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

120

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20