Lazdonas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000567

Adrese:

Meža iela 2, Lazdona, Lazdonas pag., Madonas nov., LV-4824

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
64826355 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Elektroniskais katalogs Madonas un Varakļānu novadu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lilita Gluščuka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000021285

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.02.1976

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1305

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

147B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1898

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1898.gadā. Vietējās nozīmes bibliotēka. Atrodas Lazdonas pagasta teritorijā.

Darbība:

Bibliotēka kultūra, mūžizglītības un informācijas iestāde, kas vietējiem iedzīvotājiem nodrošina bibliotekāros pakalpojumus, informācijas pieejamību. Veic literatūras popularizēšanu un kopienas kultūrmantojuma saglabāšanu. No 2009.g. darbojas kā UNESCO LNK Stāstu bibliotēka.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums 13:00 - 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājums Bibliotēkas lietotāji bez ierobežojumiem var izmantot bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu.
2. Datori un internets Datorus ar interneta pieslēgumu un bezvada internetu izmanto bez maksas
3. Abonētās datu bāzes www.letonika.lv; www.news.lv
4. Konsultācijas un uzziņas Bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru, interneta lietošana. Iespēja saņemt tematiskas un faktogrāfiskas uzziņas
5. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku un pagastu
6. Grāmatu un citu iespieddarbu saņemšana, rezervēšana un nodošanas termiņu pagarināšana Pakalpojumu var saņemt personīgi bibliotēkā, kā arī pa telefonu 64826355; e-pasts lazdonasbiblioteka@madona.lv Bibliotēkas elektronisko katalogu var lietot attālināti saņemot bibliotēkā lietotāju kodu.
7. Mūžizglītība Lietotājiem ir iespēja iepazīt informatīvos materiālus un saņemt atbildes uz interesējušiem jautājumiem.
8. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Bibliotēka ir pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem, vajadzības gadījumos ir tiesīgi saņemt iespieddarbus dzīves vietā, sazinoties pa telefonu, e-pasta, vai pasūtot .
9. Ģimenēm ar bērniem Bibliotēka ģimenēm ar bērniem piedāvā labi un saturīgi pavadīt laiku
10. Stāstu bibliotēka Bibliotēka piedāvā apmeklēt stāstu pasākumus un izpausties radoši
11. Starpbibliotēku abonements Vajadzīgie iespieddarbi, kuri nav bibliotēkas krājumā, ir iespēja saņemt no citām bibliotēkām.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem (bez PVN) :
1.1. A4 lapas 1 puse - Melnbalta 0.09 EUR
1.2. A4 lapas abas puses - Melnbaltas 0.18
1.3. A4 lapa 1 puse - Krāsaina 0.25
1.4. A4 - Krāsains, abas puses 0.50
1.5. A3 - Melnbalts 1 lpp. 0.18
1.6. A3 - Melnbalta abas puses 0.36
1.7. A3 - Krāsains Aizpildījums līdz 25% - 1 lpp. - 0.50
1.8. A3 - Krāsains Aizpildījums 25-100% - 1 lpp. - 1.00
1.9. A3 - Krāsains Aizpildījums līdz 25% - abas puses - 1.00
1.10. A3 - Krāsains Aizpildījums 25-100% - abas puses - 2.00
2. Kopija, izdruka no klienta materiāliem (ar PVN 21%) :
2.1. A4 - Melnbalta 1 lpp. 0.11 EUR
2.2. A4 - Melnbalts abas puses 0.22
2.3. A4 - Krāsains 1 lpp. 0.30
2.4. A4 - Krāsains abas puses 0.60
2.5. A3 - Melnbalts 1 lpp. 0.22
2.6. A3 - Melnbalts abas puses 0.42
2.7. A3 - Krāsains Aizpildījums līdz 25% - 1 lpp. - 0.60
2.8. A3 - Krāsains Aizpildījums 25-100% - 1 lpp. - 1.21
2.9. A3 - Krāsains Aizpildījums līdz 25% - abas puses - 1.21
2.10. A3 - Krāsains Aizpildījums 25-100% - abas puses - 2.42
3. Pasūtīšana SBA kārtā Ja tiek pasūtīta literatūra , kuras saņemšanai nepieciešami pasta pakalpojumu, tad pasūtītājs sedz pasta izdevumus
4. Attēla un teksta skanēšana .
4.1 1 lapa 0.09
4.2 1 lapa uz abām pusēm 0.18
5. Attēla un teksta skenēšana no klienta materiāliem (ar PVN 21%)
5.1 1 lapa 0.11
5.2 1 lapa abas puses 0.22
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1510

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

120

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

249

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

80

Pārējie:

169

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3152

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2601

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

551

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5756

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

361

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2933
Seriālizdevumi 2823
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 361

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 88
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 67
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 21

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

483

Izslēgto dokumentu kopskaits:

307

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

8025

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 154 139 7436
Seriālizdevumi 329 168 582
Audiovizuālie resursi 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 42 16 2071

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1