Bērzaunes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000559

Adrese:

Gaiziņa iela 7, Bērzaune, Bērzaunes pag., Madonas nov., LV-4853

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 20372028 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli Facebook.com
Citas iestādes vietne Bērzaunes pagasta mājaslapa
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Iveta Larionova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000042535

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.05.1999

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1402

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

136B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1931

Sākums:

Bbibliotēka dibināta 1931.gadā pie Boķu piensaimniecības biedrības "Cerība" Bērzaunes pagastā. Doma par bibliotēkas dibināšanu radusies jau 1905.gada nemieru laikā, kad strādnieku partija vēlējās slēgt krogu Bērzaunē un ierīkot tur tējnīcu un lasītavu.

Darbība:

Nodrošina visiem pagasta iedzīvotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu, sniedz bezmaksas un maksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus. Popularizē bibliotēkas piedāvātās iespējas iedzīvotāju vidū, izmantojot masu medijus: laikrakstu "Stars", "Bērzaunes Rīts", portālus www.berzaune.lv, www.draugiem.lv, www.facebook.com, www.kulturaskarte.lv Popularizē interneta un abonēto datu bāzu iespējas. Sadarbojas ar Madonas novada galveno bibliotēku un pārējām novada bibliotēkām. Sadarbojas ar Bērzaunes pagasta pārvaldes struktūrvienībām: Bērzaunes pagasta pamatskolu, pirmsskolas iestādi "Vārpiņa", tautas namu, Bērnu un jauniešu iniciatīvas centru "Dinamika", nevalstiskajām organizācijām. Organizē darbu ar bērniem un jauniešiem. Iesaistās dažādu projektu konkursos. Strādā ar bibliotēkas krājumu, palīdz iedzīvotājiem apgūt iemaņas informācijas tehnoloģiju apguvē.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00 Gaiziņa iela 7, Bērzaune
Otrdiena 09:00 18:00 Aronas iela 6, Sauleskalns
Trešdiena 09:00 17:00 Gaiziņa iela 7, Bērzaune
Ceturtdiena 09:00 17:00 Aronas iela 6, Sauleskalns
Piektdiena 09:00 16:00 Gaiziņa iela 7, Bērzaune

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā: Letonika, Lursoft Laikrakstu
2 Apmācību iespēja bibliotēkā Bibliotēkā tiek sniegtas konsultācijas darbam ar informācijas tehnoloģijām: konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3 Datori un internets Datoru un interneta pieslēguma izmantošana bez maksas
4 Grāmatu un citu iespiedmateriālu saņemšana Grāmatas un citi iespiedmateriāli tiek izsniegti uz vienu mēnesi, jaunās grāmatas uz divām nedēļām
5 Izsniegumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu iespiedmateriālu nodošanas termiņu var pagarināt zvanot pa tālruņiem 20372028 vai rakstot e- pastā: iveta.larionova@madona.lv.
6 Jaunieguvumu apskats Par bibliotēkas jaunieguvumiem iedzīvotāji tiek informēti pagasta avīzītē "Bērzaunes Rīts", tiek organizēti jaunieguvumu apskati sociālajos tīklos un klātienē.
7 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kas nav atrodami Bērzaunes pagasta bibliotēkā vai Madonas novada bibliotēkās, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu SBA. Pasta izdevumus iespieddarbu nosūtīšanai atpakaļ sedz klients.
8 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Kopija vai izdruka no bibliotēkas krājumiem:
1.1 A4 lapa 1 puse (Melnbalta) 0,09 EUR
1.2 A4 lapa abas puses (Melnbalta) 0,18 EUR
1.3 A4 lapa 1 puse (Krāsaina) 0,25 EUR
1.4 A4 lapa abas puses (Krāsaina) 0,50 EUR
1.5 A3 lapa 1 puse (Melnbalta) 0,11 EUR
1.6 A3 lapa abas puses (Melnbalta) 0,36 EUR
1.7 A3 Krāsaina lapa Atkarībā no aizpildījuma - no 0,50 līdz 2,00 EUR
-
2 Kopija vai izdruka no klienta materiāliem:
2.1 A4 lapa 1 puse (Melnbalta) 0,11 EUR
2.2 A4 lapa abas puses (Melnbalta) 0,22 EUR
2.3 A4 lapa 1 puse (Krāsaina) 0,30 EUR
2.4 A4 lapa abas puses (Krāsaina) 0,60 EUR
2.5 A3 lapa 1 puse (Melnbalta) 0,22 EUR
2.6 A3 lapa abas puses (Melnbalta) 0,42 EUR
2.7 A3 Krāsaina lapa Atkarībā no aizpildījuma - no 0,60 līdz 2,42 EUR
3. Pasūtīšana SBA (starpbibliotēku abonements) kārtā Pasta izdevumus iespieddarbu nosūtīšanai sedz klients
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Bibliotēka Sauleskalnā Aronas iela 6, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, LV-4852 Pašvaldības īpašums 1972
Teritorijas kopējā platība (m2):

2400

Papildu informācija par ēkām:

Bibliotēka Sauleskalnā, Aronas ielā 6 atrodas pirmsskolas iestādē "Vārpiņa".

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

333

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

26

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

139

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

32

Pārējie:

107

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1667

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1453

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

214

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2898

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

127

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2097
Seriālizdevumi 801
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 127

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 88
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 59
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 29

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

599

Izslēgto dokumentu kopskaits:

562

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

11216

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 154 179 8794
Seriālizdevumi 445 383 2416
Audiovizuālie resursi 3
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 1
Elektroniskais krājums (summa) 2
Citi elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 17 14 285

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3