Bērzaunes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000559

Adrese:

Gaiziņa iela 7, Bērzaune, Bērzaunes pag., Madonas nov., LV-4853

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 20372028 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli Facebook
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Bērzaunes pagsts
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jana Mežvinska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000042535

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.05.1999

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1402

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

136A

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Bbibliotēka dibināta 1931.gadā pie Boķu piensaimniecības biedrības "Cerība" Bērzaunes pagastā. Doma par bibliotēkas dibināšanu radusies jau 1905.gada nemieru laikā, kad strādnieku partija vēlējās slēgt krogu Bērzaunē un ierīkot tur tējnīcu un lasītavu.

Darbība:

Nodrošina visiem pagasta iedzīvotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu, sniedz bezmaksas un maksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus. Popularizē bibliotēkas piedāvātās iespējas iedzīvotāju vidū, izmantojot masu medijus: laikrakstu "Stars", "Bērzaunes Rīts", portālus www.berzaune.lv, www.draugiem.lv, www.facebook.com, www.kulturaskarte.lv Popularizē interneta un abonēto datu bāzu iespējas. Sadarbojas ar Madonas novada galveno bibliotēku un pārējām novada bibliotēkām. Sadarbojas ar Bērzaunes pagasta pārvaldes struktūrvienībām: Bērzaunes pagasta pamatskolu, pirmsskolas iestādi "Vārpiņa", tautas namu, Bērnu un jauniešu centru "Rīts", nevalstiskajām organizācijām. Organizē darbu ar bērniem un jauniešiem. Iesaistās dažādu projektu konkursos. Strādā ar bibliotēkas krājumu, palīdz iedzīvotājiem apgūt iemaņas informācijas tehnoloģiju apguvē.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00 Gaiziņa iela 7, Bērzaune
Otrdiena 09:00 14:00 Aronas iela 6, Sauleskalns
Trešdiena 09:00 17:00 Gaiziņa iela 7, Bērzaune
Ceturtdiena 13:00 17:00 Aronas iela 6, Sauleskalns
Piektdiena 09:00 17:00 Gaiziņa iela 7, Bērzaune

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā: Letonika, Lursoft
2 Apmācību iespēja bibliotēkā Bibliotēkā tiek sniegtas konsultācijas darbam ar informācijas tehnoloģijām: konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3 Datori un internets Datoru un interneta pieslēguma izmantošana bez maksas
4 Grāmatu un citu iespiedmateriālu saņemšana Grāmatas un citi iespiedmateriāli tiek izsniegti uz vienu mēnesi, jaunās grāmatas uz divām nedēļām
5 Izsniegumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu iespiedmateriālu nodošanas termiņu var pagarināt zvanot pa tālruni 20372028 vai rakstot e- pastā: jana.mezvinska@madona.lv
6 Jaunieguvumu apskats Par bibliotēkas jaunieguvumiem iedzīvotāji tiek informēti pagasta avīzītē "Bērzaunes Rīts", tiek organizēti jaunieguvumu apskati sociālajos tīklos un klātienē.
7 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kas nav atrodami Bērzaunes pagasta bibliotēkā vai Madonas novada bibliotēkās, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu SBA. Pasta izdevumus iespieddarbu nosūtīšanai atpakaļ sedz klients.
8 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Kopija vai izdruka no bibliotēkas krājumiem:
1.1 A4 lapa 1 puse (Melnbalta) 0,07 EUR
1.2 A4 lapa abas puses (Melnbalta) 0,14 EUR
1.3 A4 lapa 1 puse (Krāsaina) 0,28 EUR
1.4 A4 lapa abas puses (Krāsaina) 0,57 EUR
1.5 A3 lapa 1 puse (Melnbalta) 0,11 EUR
1.6 A3 lapa abas puses (Melnbalta) 0,23 EUR
1.7 A3 Krāsaina lapa Atkarībā no aizpildījuma - no 0,57 līdz 2,00 EUR
.
2 Kopija vai izdruka no klienta materiāliem:
2.1 A4 lapa 1 puse (Melnbalta) 0,08 EUR
2.2 A4 lapa abas puses (Melnbalta) 0,17 EUR
2.3 A4 lapa 1 puse (Krāsaina) 0,34 EUR
2.4 A4 lapa abas puses (Krāsaina) 0,69 EUR
2.5 A3 lapa 1 puse (Melnbalta) 0,13 EUR
2.6 A3 lapa abas puses (Melnbalta) 0,28 EUR
2.7 A3 Krāsaina lapa Atkarībā no aizpildījuma - no 0,69 līdz 2,42 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Aronas iela 6, Bērzaunes pag., Madonas nov., LV4853 Pašvaldības īpašums 1972
Teritorijas kopējā platība (m2):

2400

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka Sauleskalnā Aronas ielā 6 atrodas pirmsskolas iestādē "Vārpiņa".

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

333

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

26