Liezēres pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000568

Adrese:

Vidzemes iela 3-19, Liezēre, Liezēres pag., Madonas nov., LV-4884

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26160227 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Liezēres pagasta pārvalde
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dace Madalāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000056060

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1307

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

148B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1924

Sākums:

1924. gadā pirmo bibliotēku Liezērē dibina Liezēres Labdarības biedrība.

Darbība:

Liezēres pagasta bibliotēka ir informācijas, izglītības un kultūras iestāde Liezēres pagastā. Bibliotēka apkalpo visus Liezēres pagasta iedzīvotājus, atrodas pagasta administratīvajā centrā Liezērē. Bibliotēkai ir lasītāju apkalpošanas punkts Ozolos, kur atrodas Liezēres pamatskola. Liezēres pagasta bibliotēkas misija ir iekļauties sabiedrības informatizācijas procesā, veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību, piedāvāt un nodrošināt informāciju, ko vēlas saņemt lietotājs. Laukos bibliotēka nodrošina kulturālu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 08:00 16:00 Ozolos, Jaunatnes ielā 1, 1. stāvā
Ceturtdiena 08:00 16:00 Ozolos, Jaunatnes ielā 1, 1. stāvā
Piektdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Liezēres pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve internetā datu bāzēm Letonika, Lursoft
Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu izdevumu rezervēšanu, nodošanas termiņa pagarināšanu var veikt pa e-pastu liezeresbiblioteka@inbox.lv vai telefonu 26160227
Grāmatu un periodisko izdevumu abonements Grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana uz mājām pēc lasītāju pieprasījuma
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem: A4 formāts melnbalts/ krāsains, 1 lpp A4 formāts melnbalts/ krāsains, abas puse A3 formāts melnbalts, 1 lpp A3 formāts melnbalts, abas puses A3 formāts krāsains - lappuses aizpildījums līdz 25%, 1 lpp A3 formāts krāsains - lappuses aizpildījums 25%-100%, 1 lpp A3 formāts krāsains - lappuses aizpildījums līdz 25%, abas puse A3 formāts krāsains - lappuses aizpildījums 25%-100%, abas puse EUR 0.07 /0.28 EUR 0.14 / 0.57 EUR 0.11 EUR 0.23 EUR 0.57 EUR 1.00 EUR 1.00 EUR 2.00
2. Kopija, izdruka no klienta materiāliem ( ar PVN 21%) A4 formāts melnbalts/ krāsains, 1 lpp A4 formāts melnbalts/ krāsains, abas puse A3 formāts melnbalts, 1 lpp A3 formāts melnbalts, abas puses A3 formāts krāsains - lappuses aizpildījums līdz 25%, 1 lpp A3 formāts krāsains - lappuses aizpildījums 25%-100%, 1 lpp A3 formāts krāsains - lappuses aizpildījums līdz 25%, abas puse A3 formāts krāsains - lappuses aizpildījums 25%-100%, abas puse EUR 0.08 /0.34 EUR 0.17 / 0.69 EUR 0.13 EUR 0.28 EUR 0.69 EUR 1.21 EUR 1.21 EUR 2.42
3. Pasūtīšana SBA (starpbibliotēku abonents) kārtā Pasta izdevumi Pasta izdevumus iespieddarba nosūtīšanai atpakaļ sedz klients.
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

71

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

183

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

39

Pārējie:

144

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2334

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1939

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

395

Virtuālais apmeklējums:

305

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4397

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

56

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1930
Seriālizdevumi 2457
Pārējie dokumenti 10
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 94

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 104
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 52
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 52

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

489

Izslēgto dokumentu kopskaits:

557

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

4463

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 139 239 2764
Seriālizdevumi 348 318 1685
Audiovizuālie resursi 4
Attēlizdevumi 2
Pārējie dokumenti 2 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 3 8 220

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1