Liezēres pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000568

Adrese:

Vidzemes iela 3-19, Liezēre, Liezēres pag., Madonas nov., LV-4884

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26160227 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Liezēres pagasta pārvalde
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dace Madalāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000056060

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1307

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

148B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1924

Sākums:

1924. gadā pirmo bibliotēku Liezērē dibina Liezēres Labdarības biedrība.

Darbība:

Liezēres pagasta bibliotēka ir informācijas, izglītības un kultūras iestāde Liezēres pagastā. Bibliotēka apkalpo visus Liezēres pagasta iedzīvotājus, atrodas pagasta administratīvajā centrā Liezērē. Bibliotēkai ir lasītāju apkalpošanas punkts Ozolos, kur atrodas Liezēres pamatskola. Liezēres pagasta bibliotēkas misija ir iekļauties sabiedrības informatizācijas procesā, veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību, piedāvāt un nodrošināt informāciju, ko vēlas saņemt lietotājs. Laukos bibliotēka nodrošina kulturālu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 08:00 16:00 Ozolos, Jaunatnes ielā 1, 1. stāvā
Ceturtdiena 08:00 16:00 Ozolos, Jaunatnes ielā 1, 1. stāvā
Piektdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Liezēres pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
5. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve internetā datu bāzēm Letonika, Lursoft
6. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu izdevumu rezervēšanu, nodošanas termiņa pagarināšanu var veikt pa e-pastu liezeresbiblioteka@inbox.lv, liezeresbiblioteka@madona.lv, pa telefonu 26160227, vai attālināti katalogā
7. Grāmatu un periodisko izdevumu abonements Grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana uz mājām pēc lasītāju pieprasījuma
8. Izstādes un pasākumi Lasīšanas un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem :
1.1. A4 - Melnbalts/ Krāsains, 1 lpp. EUR 0.07 /0.28
1.2. A4 - Melnbalts/ Krāsains, abas puses EUR 0.14 / 0.57
1.3. A3 - Melnbalts, 1 lpp. EUR 0.11
1.4. A3 - Melnbalts, abas puses EUR 0.23
1.5. A3 - Krāsains Lappuses aizpildījums līdz 25%, 1 lpp - EUR 0.57
1.6. A3 - Krāsains Lappuses aizpildījums 25-100%, 1 lpp - EUR 1.00
1.7. A3 - Krāsains Lappuses aizpildījums līdz 25%, abas puses - EUR 1.00
1.8. A3 - Krāsains Lappuses aizpildījums 25-100%, abas puses - EUR 2.00
.
2. Kopija, izdruka no klienta materiāliem (ar PVN 21%) :
2.1. A4 - Melnbalts/ Krāsains, 1 lpp EUR 0.08 /0.34
2.2. A4 - Melnbalts/ Krāsains, abas puses EUR 0.17 / 0.69
2.3. A3 - Melnbalts, 1 lpp EUR 0.13
2.4. A3 - Melnbalts, abas puses EUR 0.28
2.5. A3 - Krāsains Lappuses aizpildījums līdz 25%, 1 lpp - EUR 0.69
2.6. A3 - Krāsains Lappuses aizpildījums 25-100%, 1 lpp - EUR 1.21
2.7. A3 - Krāsains Lappuses aizpildījums līdz 25%, abas puses - EUR 1.21
2.8. A3 - Krāsains Lappuses aizpildījums 25-100%, abas puses - EUR 2.42
.
Pasūtīšana SBA kārtā Starpbibliotēku abonents. Pasta izdevumus iespieddarba nosūtīšanai atpakaļ sedz klients.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

71

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25