Liezēres pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000568

Adrese:

Vidzemes iela 3-19, Liezēre, Liezēres pag., Madonas nov., LV-4884

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26160227 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Liezēres pagasta pārvalde
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dace Madalāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000056060

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1307

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

148A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1924

Sākums:

1924. gadā pirmo bibliotēku Liezērē dibina Liezēres Labdarības biedrība.

Darbība:

Liezēres pagasta bibliotēka ir informācijas, izglītības un kultūras iestāde Liezēres pagastā. Bibliotēka apkalpo visus Liezēres pagasta iedzīvotājus, atrodas pagasta administratīvajā centrā Liezērē. Bibliotēkai ir lasītāju apkalpošanas punkts Ozolos, kur atrodas Liezēres pamatskola. Liezēres pagasta bibliotēkas misija ir iekļauties sabiedrības informatizācijas procesā, veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību, piedāvāt un nodrošināt informāciju, ko vēlas saņemt lietotājs. Laukos bibliotēka nodrošina kulturālu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Trešdienās, ceturtdienās - Ozolos, Jaunatnes ielā 1, 1. stāvā

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Liezēres pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve internetā datu bāzēm Letonika, Lursoft
Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu izdevumu rezervēšanu, nodošanas termiņa pagarināšanu var veikt pa e-pastu liezeresbiblioteka@inbox.lv vai telefonu 26160227
Grāmatu un periodisko izdevumu abonements Grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana uz mājām pēc lasītāju pieprasījuma
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana un printēšana A4 formāta lapa 1 puse Kopēšana un printēšana A3 formāta lapa 1 puse Kopēšana un printēšna A4 formāta lapa abas puses Kopēšana un printēšana A3 formāta lapas abas puses melnbalta / krāsaina melnbalta / krāsaina melnbalta / krāsaina melnbalta / krāsaina EUR 0.07/0.28 EUR 0.11/0.57-1.00 EUR 0.14/0.57 EUR 0.23/1.00-2.00
Skenēšanas pakalpojumi EUR 0.14
Skenēšanas pakalpojumu elektroniska piegāde EUR 0.14
Dokumenta sastādīšana pēc klienta pieprasījuma EUR 0.71
Pasūtīšana SBA kārtībā Pasta izdevumi
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1985

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

71

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

200

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

56

Pārējie:

144

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3237

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2410

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

827

Virtuālais apmeklējums:

465

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4767

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

154

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2206
Seriālizdevumi 2559
Pārējie dokumenti 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 208

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 121
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 53
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 68

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

590

Izslēgto dokumentu kopskaits:

379

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4531

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 238 135 2866
Seriālizdevumi 345 244 1655
Audiovizuālie resursi 1 4
Pārējie dokumenti 6 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 48 17 225

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1