Liezēres pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000568

Adrese:

Vidzemes iela 3 - 19, Liezēre, Liezēres pag., Madonas nov., LV-4884

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26160227 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Liezēres pagasta pārvalde
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dace Madalāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000056060

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1307

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

148B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1924

Sākums:

1924. gadā pirmo bibliotēku Liezērē dibina Liezēres Labdarības biedrība.

Darbība:

Liezēres pagasta bibliotēka ir informācijas, izglītības un kultūras iestāde Liezēres pagastā. Bibliotēka apkalpo visus Liezēres pagasta iedzīvotājus, atrodas pagasta administratīvajā centrā Liezērē. Bibliotēkai ir lasītāju apkalpošanas punkts Ozolos, kur atrodas Liezēres pamatskola. Liezēres pagasta bibliotēkas misija ir iekļauties sabiedrības informatizācijas procesā, veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību, piedāvāt un nodrošināt informāciju, ko vēlas saņemt lietotājs. Laukos bibliotēka nodrošina kulturālu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 08:00 16:00 Ozolos, Jaunatnes ielā 1, 1. stāvā
Ceturtdiena 08:00 16:00 Ozolos, Jaunatnes ielā 1, 1. stāvā
Piektdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Liezēres pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
5. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve internetā datu bāzēm Letonika, Lursoft
6. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu izdevumu rezervēšanu, nodošanas termiņa pagarināšanu var veikt pa e-pastu liezeresbiblioteka@inbox.lv, liezeresbiblioteka@madona.lv, pa telefonu 26160227, vai attālināti katalogā
7. Grāmatu un periodisko izdevumu abonements Grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana uz mājām pēc lasītāju pieprasījuma
8. Izstādes un pasākumi Lasīšanas un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem :
1.1. A4 - Melnbalts/ Krāsains, 1 lpp. EUR 0.07 /0.28
1.2. A4 - Melnbalts/ Krāsains, abas puses EUR 0.14 / 0.57
1.3. A3 - Melnbalts, 1 lpp. EUR 0.11
1.4. A3 - Melnbalts, abas puses EUR 0.23
1.5. A3 - Krāsains Lappuses aizpildījums līdz 25%, 1 lpp - EUR 0.57
1.6. A3 - Krāsains Lappuses aizpildījums 25-100%, 1 lpp - EUR 1.00
1.7. A3 - Krāsains Lappuses aizpildījums līdz 25%, abas puses - EUR 1.00
1.8. A3 - Krāsains Lappuses aizpildījums 25-100%, abas puses - EUR 2.00
.
2. Kopija, izdruka no klienta materiāliem (ar PVN 21%) :
2.1. A4 - Melnbalts/ Krāsains, 1 lpp EUR 0.08 /0.34
2.2. A4 - Melnbalts/ Krāsains, abas puses EUR 0.17 / 0.69
2.3. A3 - Melnbalts, 1 lpp EUR 0.13
2.4. A3 - Melnbalts, abas puses EUR 0.28
2.5. A3 - Krāsains Lappuses aizpildījums līdz 25%, 1 lpp - EUR 0.69
2.6. A3 - Krāsains Lappuses aizpildījums 25-100%, 1 lpp - EUR 1.21
2.7. A3 - Krāsains Lappuses aizpildījums līdz 25%, abas puses - EUR 1.21
2.8. A3 - Krāsains Lappuses aizpildījums 25-100%, abas puses - EUR 2.42
.
Pasūtīšana SBA kārtā Starpbibliotēku abonents. Pasta izdevumus iespieddarba nosūtīšanai atpakaļ sedz klients.
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pakalpojumu sniegšanas vieta Ozolos Madonas nov., Liezēres pagasts, Jaunatnes iela -1 Pašvaldības īpašums 1976.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

95

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

27

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

149

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

32

Pārējie:

117

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1611

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1475

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

136

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3915

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

134

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1867
Seriālizdevumi 2048
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 134

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 69
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 50
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 19

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

465

Izslēgto dokumentu kopskaits:

638

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

4533

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 169 319 2794
Seriālizdevumi 296 319 1693
Audiovizuālie resursi 4
Attēlizdevumi 3
Pārējie dokumenti 39
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 18 5 250

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1