Mētrienas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000573

Adrese:

Skolas iela 7, Mētriena, Mētrienas pag., Madonas nov., LV-4865

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 20371432 @
@
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Kultūras dati
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Mētrienas pagasta pārvalde
Elektroniskais katalogs Madonas un Varakļānu novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jolanta Vītola

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000055055

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1314

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Madonas novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

155B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1908

Sākums:

Dibināta 1908. gadā Mētrienas viesīgās biedrības namā.

Darbība:

Attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:30 15:30
Trešdiena 08:30 15:30
Ceturtdiena 08:30 14:30
Piektdiena 08:30 15:30
Sestdiena 09:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Mētrienas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot SBA
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
6. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu izsniegšana elektroniskajā katalogā lasītājiem uz mājām. Iespēja rezervēt, pagarināt literatūru attālināti katalogā, zvanot vai rakstot e-pastā
7. Izstādes, pasākumi Literatūras un saturīga brīvā laika pavadīšanas popularizēšanas pasākumi
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem : (PVN normas nav piemērojamas)
1.1. A4 lapas 1 puse - Melnbalta 0.09 EUR
1.2. A4 lapas abas puses - Melnbalta 0.18 EUR
1.3. A4 lapas 1 puse - Krāsaina 0.25 EUR
1.4. A4 lapas abas puses - Krāsainas 0.50 EUR
1.5. A3 lapas 1 puse - Melnbalta 0.18 EUR
1.6. A3 lapas abas puses - Melnbaltas 0.36 EUR
1.7. A3 lapas 1 puse - Krāsaina Lappuses aizpildījums līdz 25% - 0.50 EUR
1.8. A3 lapas 1 puse - Krāsaina Lappuses aizpildījums 25-100% - 1.00 EUR
1.9. A3 lapas abas puses - Krāsainas Lappuses aizpildījums līdz 25% - 1.00 EUR
1.10. A3 lapas abas puses - Krāsainas Lappuses aizpildījums 25-100% - 2.00 EUR
.
2. Kopija, izdruka no klienta materiāliem : (ar PVN 21%)
2.1. A4 lapas 1 puse - Melnbalta 0.11EUR
2.2. A4 lapas abas puses - Melnbalta 0.22 EUR
2.3. A4 lapas 1 puse - Krāsaina 0.30 EUR
2.4. A4 lapas abas puses - Krāsainas 0.60 EUR
2.5. A3 lapas 1 puse -Melnbalta 0.22 EUR
2.6. A3 lapas abas puses - Melnbaltas 0.42 EUR
2.7. A3 lapas 1 puse - Krāsaina Lappuses aizpildījums līdz 25% - 0.60 EUR
2.8. A3 lapas 1 puse - Krāsaina Lappuses aizpildījums 25-100% - 1.21 EUR
2.9. A3 lapas abas puses - Krāsainas Lappuses aizpildījums līdz 25% - 1.21 EUR
2.10. A3 lapas abas puses - Krāsainas Lappuses aizpildījums 25-100% - 2.42 EUR
.
3. Pasūtīšana SBA kārtā Starpbibliotēku abonents. Pasta izdevumi.
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

103

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

134

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

18

Pārējie:

116

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

1953

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 1205
Pieaugušie 1135
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 70
Virtuālais apmeklējums 748
Digitālie pakalpojumi 712
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 712
Datubāzu apmeklējums 36
Abonētās 36

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3436

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

74

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 3395
Grāmatas 1540
Seriālizdevumi 1849
Pārējās krājuma vienības 6
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 41
Datubāzes (skaits) 41
Abonētās 41
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 110
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 22
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 12
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

422

Izslēgto dokumentu kopskaits:

132

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

7842

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 422 132 7840
Grāmatas 80 132 5764
Seriālizdevumi 337 2031
Audiovizuālie resursi 1
Pārējās krājuma vienības 5 44
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 3 411

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1