Mētrienas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000573

Adrese:

Skolas iela 7, Mētriena, Mētrienas pag., Madonas nov., LV-4865

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 20371432 @
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Madonas novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Mētrienas pagasta pārvalde
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jolanta Vītola

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000055050

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1314

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

155 A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1908

Sākums:

Dibināta 1908.gadā Mētrienas viesīgās biedrības namā.

Darbība:

Attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:30 16:30
Trešdiena 08:30 16:30
Ceturtdiena 08:30 16:30
Piektdiena 08:30 16:30
Sestdiena 09:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft
Apmācības un konsultācijas Bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Mētrienas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot SBA
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
grāmatu izsniegšana grāmatu izsniegšana elektroniskajā katalogā lasītājiem uz mājām
preses izdevumu izsniegšana prese izdevumu izsniegšana elektroniskajā katalogā lasītājiem uz mājām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem ( PVN normas nav piemērojamas) A4 formāta lapas 1 puse ( melnbalta) 0.07 EUR
Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem ( PVN normas nav piemērojamas) A4 formāta lapas abas puses (melnbalta) 0.14 EUR
Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem ( PVN normas nav piemērojamas) A4 formāta lapas 1 puse ( krāsaina) 0.28 EUR
Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem ( PVN normas nav piemērojamas) A4 formāta lapas abas puses (krāsainas) 0.57 EUR
Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem ( PVN normas nav piemērojamas) A3 formāta lapas 1 puse ( melnbalta) 0.11 EUR
Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem ( PVN normas nav piemērojamas) A3 formāta lapas abas puses ( melnbaltas) 0.23 EUR
Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem ( PVN normas nav piemērojamas) A3 formāta lapas 1 puse (krāsaina) lappuses aizpildījums līdz 25% 0.57 EUR
Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem ( PVN normas nav piemērojamas) A3 formāta lapas 1 puse (krāsaina) lappuses aizpildījums no 25% līdz 100% 1.00 EUR
Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem ( PVN normas nav piemērojamas) A3 formāta lapas abas puses (krāsainas) lappuses aizpildījums līdz 25% 1.00 EUR
Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem ( PVN normas nav piemērojamas) A3 formāta lapas abas puses (krāsainas) lappuses aizpildījums no 25% līdz 100% 2.00 EUR
Kopija, izdruka no klienta materiāliem (ar PVN 21%) A4 formāta lapas 1 puse ( melnbalta) 0.08 EUR
Kopija, izdruka no klienta materiāliem (ar PVN 21%) A4 formāta lapas abas puses (melnbalta) 0.17 EUR
Kopija, izdruka no klienta materiāliem (ar PVN 21%) A4 formāta lapas 1 puse ( krāsaina) 0.34 EUR
Kopija, izdruka no klienta materiāliem (ar PVN 21%) A4 formāta lapas abas puses (krāsainas) 0.69 EUR
Kopija, izdruka no klienta materiāliem (ar PVN 21%) A3 formāta lapas 1 puse ( melnbalta) 0.13 EUR
Kopija, izdruka no klienta materiāliem (ar PVN 21%) A3 formāta lapas abas puses ( melnbaltas) 0.28 EUR
Kopija, izdruka no klienta materiāliem (ar PVN 21%) A3 formāta lapas 1 puse (krāsaina) lappuses aizpildījums līdz 25% 0.69 EUR
Kopija, izdruka no klienta materiāliem (ar PVN 21%) A3 formāta lapas 1 puse (krāsaina) lappuses aizpildījums no 25% līdz 100% 1.21 EUR
Kopija, izdruka no klienta materiāliem (ar PVN 21%) A3 formāta lapas abas puses (krāsainas) lappuses aizpildījums līdz 25% 1.21 EUR
Kopija, izdruka no klienta materiāliem (ar PVN 21%) A3 formāta lapas abas puses (krāsainas) lappuses aizpildījums no 25% līdz 100% 2.42 EUR
Pasūtīšana SBA ( Starpbibliotēku abonents) kārtā Pasta izdevumi
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1920

Teritorijas kopējā platība (m2):

305

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

103

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

163

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

39

Pārējie:

124

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2201

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1669

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

532

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4432

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

358

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2184
Seriālizdevumi 2248
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 494

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 9
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 9

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

474

Izslēgto dokumentu kopskaits:

401

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8181

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 137 111 6271
Seriālizdevumi 337 290 1906
Audiovizuālie resursi 3
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 30 2 487

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2