Mētrienas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000573

Adrese:

Skolas iela 7, Mētriena, Mētrienas pag., Madonas nov., LV-4865

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 20371432 @
@
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Kultūras dati
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Mētrienas pagasta pārvalde
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jolanta Vītola

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000055055

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1314

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

155B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1908

Sākums:

Dibināta 1908. gadā Mētrienas viesīgās biedrības namā.

Darbība:

Attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:30 15:30
Trešdiena 08:30 15:30
Ceturtdiena 08:30 14:30
Piektdiena 08:30 15:30
Sestdiena 09:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Mētrienas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot SBA
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
6. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu izsniegšana elektroniskajā katalogā lasītājiem uz mājām. Iespēja rezervēt, pagarināt literatūru attālināti katalogā, zvanot vai rakstot e-pastā
7. Izstādes, pasākumi Literatūras un saturīga brīvā laika pavadīšanas popularizēšanas pasākumi
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem : (PVN normas nav piemērojamas)
1.1. A4 lapas 1 puse - Melnbalta 0.09 EUR
1.2. A4 lapas abas puses - Melnbalta 0.18 EUR
1.3. A4 lapas 1 puse - Krāsaina 0.25 EUR
1.4. A4 lapas abas puses - Krāsainas 0.50 EUR
1.5. A3 lapas 1 puse - Melnbalta 0.18 EUR
1.6. A3 lapas abas puses - Melnbaltas 0.36 EUR
1.7. A3 lapas 1 puse - Krāsaina Lappuses aizpildījums līdz 25% - 0.50 EUR
1.8. A3 lapas 1 puse - Krāsaina Lappuses aizpildījums 25-100% - 1.00 EUR
1.9. A3 lapas abas puses - Krāsainas Lappuses aizpildījums līdz 25% - 1.00 EUR
1.10. A3 lapas abas puses - Krāsainas Lappuses aizpildījums 25-100% - 2.00 EUR
.
2. Kopija, izdruka no klienta materiāliem : (ar PVN 21%)
2.1. A4 lapas 1 puse - Melnbalta 0.11EUR
2.2. A4 lapas abas puses - Melnbalta 0.22 EUR
2.3. A4 lapas 1 puse - Krāsaina 0.30 EUR
2.4. A4 lapas abas puses - Krāsainas 0.60 EUR
2.5. A3 lapas 1 puse -Melnbalta 0.22 EUR
2.6. A3 lapas abas puses - Melnbaltas 0.42 EUR
2.7. A3 lapas 1 puse - Krāsaina Lappuses aizpildījums līdz 25% - 0.60 EUR
2.8. A3 lapas 1 puse - Krāsaina Lappuses aizpildījums 25-100% - 1.21 EUR
2.9. A3 lapas abas puses - Krāsainas Lappuses aizpildījums līdz 25% - 1.21 EUR
2.10. A3 lapas abas puses - Krāsainas Lappuses aizpildījums 25-100% - 2.42 EUR
.
3. Pasūtīšana SBA kārtā Starpbibliotēku abonents. Pasta izdevumi.
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

103

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

153

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

17

Pārējie:

136

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1397

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1367

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

30

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3523

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

63

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1673
Seriālizdevumi 1850
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 107

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 9
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 5
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

466

Izslēgto dokumentu kopskaits:

201

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

7550

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 112 201 5816
Seriālizdevumi 354 1694
Audiovizuālie resursi 1
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 39
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 6 45 414

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1