Mētrienas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000573

Adrese:

Skolas iela 7, Mētriena, Mētrienas pag., Madonas nov., LV-4865

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 20371432 @
@
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Kultūras dati
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Mētrienas pagasta pārvalde
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jolanta Vītola

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000055055

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1314

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

155B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1908

Sākums:

Dibināta 1908. gadā Mētrienas viesīgās biedrības namā.

Darbība:

Attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:30 16:30
Trešdiena 08:30 16:30
Ceturtdiena 08:30 16:30
Piektdiena 08:30 16:30
Sestdiena 09:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Mētrienas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot SBA
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
6. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu izsniegšana elektroniskajā katalogā lasītājiem uz mājām. Iespēja rezervēt, pagarināt literatūru attālināti katalogā, zvanot vai rakstot e-pastā
7. Izstādes, pasākumi Literatūras un saturīga brīvā laika pavadīšanas popularizēšanas pasākumi
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem: ( PVN normas nav piemērojamas)
1.1. A4 formāta lapas 1 puse - Melnbalta 0.07 EUR
1.2. A4 formāta lapas abas puses - Melnbalta 0.14 EUR
1.3. A4 formāta lapas 1 puse - Krāsaina 0.28 EUR
1.4. A4 formāta lapas abas puses - Krāsainas 0.57 EUR
1.5. A3 formāta lapas 1 puse - Melnbalta 0.11 EUR
1.6. A3 formāta lapas abas puses - Melnbaltas 0.23 EUR
1.7. A3 formāta lapas 1 puse - Krāsaina Lappuses aizpildījums līdz 25% - 0.57 EUR
1.8. A3 formāta lapas 1 puse - Krāsaina Lappuses aizpildījums no 25% līdz 100% - 1.00 EUR
1.9. A3 formāta lapas abas puses - Krāsainas Lappuses aizpildījums līdz 25% - 1.00 EUR
1.10. A3 formāta lapas abas puses - Krāsainas Lappuses aizpildījums no 25% līdz 100% - 2.00 EUR
.
2. Kopija, izdruka no klienta materiāliem: (ar PVN 21%)
2.1. A4 formāta lapas 1 puse - Melnbalta 0.08 EUR
2.2. A4 formāta lapas abas puses - Melnbalta 0.17 EUR
2.3. A4 formāta lapas 1 puse - Krāsaina 0.34 EUR
2.4. A4 formāta lapas abas puses - Krāsainas 0.69 EUR
2.5. A3 formāta lapas 1 puse -Melnbalta 0.13 EUR
2.6. A3 formāta lapas abas puses - Melnbaltas 0.28 EUR
2.7. A3 formāta lapas 1 puse - Krāsaina Lappuses aizpildījums līdz 25% - 0.69 EUR
2.8. A3 formāta lapas 1 puse - Krāsaina Lappuses aizpildījums no 25% līdz 100% - 1.21 EUR
2.9. A3 formāta lapas abas puses - Krāsainas Lappuses aizpildījums līdz 25% - 1.21 EUR
2.10. A3 formāta lapas abas puses - Krāsainas Lappuses aizpildījums no 25% līdz 100% - 2.42 EUR
.
3. Pasūtīšana SBA kārtā Starpbibliotēku abonents. Pasta izdevumi.
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

103

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

17

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

168

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

41

Pārējie:

127

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2217

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1943

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

274

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4747

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

198

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2302
Seriālizdevumi 2445
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 308

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 7
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 6
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

499

Izslēgto dokumentu kopskaits:

753

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

7927

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 183 430 6024
Seriālizdevumi 316 323 1899
Audiovizuālie resursi 3
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 68 91 464

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2