Mārcienas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000572

Adrese:

Jaunā iela 1, Mārciena, Mārcienas pag., Madonas nov., LV-4852

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64860969 @
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Mārcienas pagasta pārvalde
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Valērija Škaļikova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000054695

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1313

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

154A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1904

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1904.gadā. Bibliotēkai vienmēr bijusi nozīmīga loma kultūrā,dažādos laikos ap to pulcējušies kultūras darbinieki, darbojušās dažādas biedrības un organizācijas. Bibliotēkas rosīgo darbu pārtrauca karš. Pagasta bibliotēka darbu atjaunojusi 1944.gadā.

Darbība:

Bibliotēkas esošā un potenciālā misija ir iekļauties sabiedrības informatizācijas procesā, veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību, izmantot jauno tehnoloģiju- internets,e-pasts, abonēto datu bāžu piedāvājumu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datubāzes bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm Letonika lv., Lursoft lv.
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta bezmaksas izmantošana
Bibliotēku abonements Iespieddarbus un periodiskos izdevumus,kuru nav Mārcienas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt SBA kārtā.
Bibliotēkas klientu apkalpošana Grāmatu un citu izdevumu bezmaksas izsniegšana. Grāmatu un citu izdevumu rezervēšana un pagarināšana pa tālruni 64860969, pa e-pastu: marcienasbiblioteka@inbox.lv
Uzziņu sniegšana Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un printēšana no bibliotēkas krājumiem (nepiemēro PVN) A4 formāta lapas 1 puse (melnbalta) EUR 0.07
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un printēšana no bibliotēkas krājumiem (nepiemēro PVN) A4 formāta lapas 2 puses (melnbalta) EUR 0.14
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un printēšana no bibliotēkas krājumiem (nepiemēro PVN) A4 formāta lapas 1 puse (krāsaina) EUR 0.57
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un printēšana no bibliotēkas krājumiem (nepiemēro PVN) A4 formāta lapas 2 puses (krāsainas) EUR 0.14
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un printēšana no bibliotēkas krājumiem (nepiemēro PVN) A3 formāta lapas 1 puse (melnbalta) EUR 0.11
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un printēšana no bibliotēkas krājumiem (nepiemēro PVN) A3 formāta lapas 2 puses (melnbalta) EUR 0.23
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un printēšana no bibliotēkas krājumiem (nepiemēro PVN) A3 formāta lapas 1 puse (krāsaina), lappuses aizpildījums līdz 25% EUR 0.57
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un printēšana no bibliotēkas krājumiem (nepiemēro PVN) A3 formāta lapas abas puses (krāsainas), lappuses aizpildījums līdz 25% EUR 1.00
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un printēšana no bibliotēkas krājumiem (nepiemēro PVN) A3 formāta lapas 1 puse (krāsaina), lappuses aizpildījums līdz 25%-100% EUR 1.00
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un printēšana no bibliotēkas krājumiem (nepiemēro PVN) A3 formāta lapas abas puses (krāsainas), lappuses aizpildījums līdz 25%-100% EUR 2.00
Kopēšana no klienta materiāla (ar PVN 21%) A4 formāta lapas 1 puse (melnbalta) EUR 0.08
Kopēšana no klienta materiāla (ar PVN 21%) A4 formāta lapas 2 puses (melnbalta) EUR 0.17
Kopēšana no klienta materiāla (ar PVN 21%) A3 formāta lapas 1 puse (melnbalta) EUR 0.13
Kopēšana no klienta materiāla (ar PVN 21%) A3 formāta lapas 2 puses (melnbalta) EUR 0.28
Kopēšana no klienta materiāla (ar PVN 21%) A4 formāta lapas 1 puse (krāsaina) EUR 0.34
Kopēšana no klienta materiāla (ar PVN 21%) A4 formāta lapas 2 puses (krāsainas) EUR 0.69
Kopēšana no klienta materiāla (ar PVN 21%) A3 formāta lapas 1 puse (krāsaina), lappuses aizpildījums līdz 25% EUR 0.69
Kopēšana no klienta materiāla (ar PVN 21%) A3 formāta lapas 1 puse (krāsaina), lappuses aizpildījums līdz 25%-100% EUR 1.21
Kopēšana no klienta materiāla (ar PVN 21%) A3 formāta lapas abas puses (krāsainas), lappuses aizpildījums līdz 25% EUR 1.21
Kopēšana no klienta materiāla (ar PVN 21%) A3 formāta lapas abas puses (krāsainas), lappuses aizpildījums līdz 25%-100% EUR 2.42
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1978

Teritorijas kopējā platība (m2):

1250

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

175

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

149

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

45

Pārējie:

104

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1737

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1363

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

374

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1846

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

242

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1024
Seriālizdevumi 822
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 242

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1764

Izslēgto dokumentu kopskaits:

267

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7691

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1439 119 6129
Seriālizdevumi 325 148 1521
Audiovizuālie resursi 31
Elektroniskie resursi 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 1341 1772

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3