Mārcienas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000572

Adrese:

Jaunā iela 1, Mārciena, Mārcienas pag., Madonas nov., LV-4852

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64860969 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Mārcienas pagasta pārvalde
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Egita Kalniņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000054695

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1313

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

154B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1904

Sākums:

Bibliotēka ir dibināta 1904. gadā. Bibliotēkai visos laikos bijusi nozīmīga loma kultūras dzīvē, ap to pulcējušies kultūras darbinieki, pie bibliotēkas darbojušās dažādas biedrības un organizācijas. Bibliotēkas rosīgo darbu pārtrauca karš. Pagasta bibliotēka atjaunoja savu darbību 1944. gadā.

Darbība:

Mārcienas pagasta bibliotēka ir Madonas novada pašvaldības Mārcienas pagasta pārvaldes struktūrvienība, kura nodrošina iedzīvotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo apkalpošanu. Bibliotēka veido un uztur mūsdienu prasībām atbilstošu bibliotēkas informācijas krājumu, veic lasīšanas popularizēšanu un vietējā kultūras mantojuma apzināšanu. Mārcienas pagasta bibliotēka 2019. gada nogalē ir iesaistījusies UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīklā „Stāstu bibliotēkas”.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm Letonika lv, Lursoft lv
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta bezmaksas izmantošana
3. Bibliotēku abonements Iespieddarbus un periodiskos izdevumus, kuru nav Mārcienas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt SBA kārtā
4. Bibliotēkas klientu apkalpošana Grāmatu un citu izdevumu bezmaksas izsniegšana. Grāmatu un citu izdevumu rezervēšana un pagarināšana pa tālruni 64860969, pa e-pastu: marcienasbiblioteka@inbox.lv, marcienasbiblioteka@madona.lv, attālināti elektroniskajā katalogā.
5. Uzziņu sniegšana Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
6. Izstādes un pasākumi Literatūru un saturīgā brīvā laika popularizēšanas pasākumi
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un printēšana no bibliotēkas krājumiem : (nepiemēro PVN)
1.1. A4 lapas 1 puse - Melnbalta EUR 0.07
1.2. A4 lapas 2 puses - Melnbalta EUR 0.14
1.3. A4 lapas 1 puse - Krāsaina EUR 0.57
1.4. A4 lapas 2 puses - Krāsainas EUR 0.14
1.5. A3 lapas 1 puse - Melnbalta EUR 0.11
1.6. A3 lapas 2 puses - Melnbalta EUR 0.23
1.7. A3 lapas 1 puse - Krāsaina Lappuses aizpildījums līdz 25% - EUR 0.57
1.8. A3 lapas abas puses - Krāsainas Lappuses aizpildījums līdz 25% - EUR 1.00
1.9. A3 lapas 1 puse - Krāsaina Lappuses aizpildījums 25-100% - EUR 1.00
1.10. A3 lapas abas puses - Krāsainas Lappuses aizpildījums 25-100% - EUR 2.00
.
2. Kopēšana no klienta materiāla : (ar PVN 21%)
2.1. A4 lapas 1 puse - Melnbalta EUR 0.08
2.2. A4 lapas 2 puses - Melnbalta EUR 0.17
2.3. A3 lapas 1 puse - Melnbalta EUR 0.13
2.4. A3 lapas 2 puses - Melnbalta EUR 0.28
2.5. A4 lapas 1 puse - Krāsaina EUR 0.34
2.6. A4 lapas 2 puses - Krāsainas EUR 0.69
2.7. A3 lapas 1 puse - Krāsaina Lappuses aizpildījums līdz 25% - EUR 0.69
2.8. A3 lapas 1 puse - Krāsaina Lappuses aizpildījums 25-100% - EUR 1.21
2.9. A3 lapas abas puses - Krāsainas Lappuses aizpildījums līdz 25% - EUR 1.21
2.10. A3 lapas abas puses - Krāsainas Lappuses aizpildījums 25-100% - EUR 2.42
.
3. Pasūtīšana SBA kārtā Pasta pakalpojumus sedz klients
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1250

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

183

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12