Mārcienas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000572

Adrese:

Jaunā iela 1, Mārciena, Mārcienas pag., Madonas nov., LV-4852

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64860969 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Mārcienas pagasta pārvalde
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook.com
Sociālie tīkli Instagram.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Maija Jaunbērziņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000054695

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1313

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

154B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1904

Sākums:

Bibliotēka ir dibināta 1904. gadā. Bibliotēkai visos laikos bijusi nozīmīga loma kultūras dzīvē, ap to pulcējušies kultūras darbinieki, pie bibliotēkas darbojušās dažādas biedrības un organizācijas. Bibliotēkas rosīgo darbu pārtrauca karš. Pagasta bibliotēka atjaunoja savu darbību 1944. gadā.

Darbība:

Mārcienas pagasta bibliotēka ir Madonas novada pašvaldības Mārcienas pagasta pārvaldes struktūrvienība, kura nodrošina iedzīvotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo apkalpošanu. Bibliotēka veido un uztur mūsdienu prasībām atbilstošu bibliotēkas informācijas krājumu, veic lasīšanas popularizēšanu un vietējā kultūras mantojuma apzināšanu. Mārcienas pagasta bibliotēka 2019. gada nogalē ir iesaistījusies UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīklā „Stāstu bibliotēkas”.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm Letonika lv, Lursoft.lv
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta bezmaksas izmantošana
3. Bibliotēku abonements Iespieddarbus un periodiskos izdevumus, kuru nav Mārcienas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt SBA kārtā
4. Bibliotēkas klientu apkalpošana Grāmatu un citu izdevumu bezmaksas izsniegšana. Grāmatu un citu izdevumu rezervēšana un pagarināšana pa tālruni 64860969, pa e-pastu: marcienasbiblioteka@madona.lv, attālināti elektroniskajā katalogā.
5. Uzziņu sniegšana Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
6. Izstādes un pasākumi Literatūru un saturīga brīvā laika popularizēšanas pasākumi
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un printēšana no bibliotēkas krājumiem: (nepiemēro PVN)
1.1. A4 lapas 1 puse - melnbalts EUR 0.09
1.2. A4 lapas abas puses - melnbalts EUR 0.18
1.3. A4 lapas 1 puse - krāsains EUR 0.25
1.4. A4 lapas abas puses - krāsains EUR 0.50
1.5. A3 lapas 1 puse - melnbalts EUR 0.18
1.6. A3 lapas abas puses - melnbalts EUR 0.36
1.7. A3 lapas 1 puse - krāsains Lappuses aizpildījums līdz 25% - EUR 0.50
1.8. A3 lapas 1 puse - krāsains Lappuses aizpildījums 25-100% - EUR 1.00
1.9. A3 lapas abas puses - krāsains Lappuses aizpildījums līdz 25% - EUR 1.00
1.10. A3 lapas abas puses - Krāsains Lappuses aizpildījums 25-100% - EUR 2.00
2. Kopēšana no klienta materiāla : (ar PVN 21%)
2.1. A4 lapas 1 puse - melnbalts EUR 0.11
2.2. A4 lapas abas puses - melnbalts EUR 0.22
2.3. A3 lapas 1 puse - melnbalts EUR 0.22
2.4. A3 lapas abas puses - melnbalts EUR 0.42
2.5. A4 lapas 1 puse - krāsains EUR 0.30
2.6. A4 lapas abas puses - krāsains EUR 0.60
2.7. A3 lapas 1 puse - krāsains Lappuses aizpildījums līdz 25% - EUR 0.60
2.8. A3 lapas 1 puse - krāsains Lappuses aizpildījums 25-100% - EUR 1.21
2.9. A3 lapas abas puses - krāsains Lappuses aizpildījums līdz 25% - EUR 1.21
2.10. A3 lapas abas puses - krāsains Lappuses aizpildījums 25-100% - EUR 2.42
3. Attēla un teksta skenēšana no bibliotēkas krājumiem: (nepiemēro PVN)
3.1. 1 lapa EUR 0.09
3.2. 1 lapa abas puses EUR 0.18
4. Attēla un teksta skenēšana no klienta materiāliem: (ar PVN 21%)
4.1. 1 lapa EUR 0.11
4.2. 1 lapa abas puses EUR 0.22
5. Pasūtīšana SBA (starpbibliotēku abonements) kārtā. Pasta izdevumus iespieddarbu nosūtīšanai atpakaļ sedz klients.
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

183

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

187

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

42

Pārējie:

145

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2311

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1797

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

514

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3206

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

225

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1759
Seriālizdevumi 1447
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 225

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 128
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 85
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 43

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

362

Izslēgto dokumentu kopskaits:

981

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

6135

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 128 542 4839
Seriālizdevumi 234 439 1269
Audiovizuālie resursi 16
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 3
Elektroniskais krājums (summa) 8
Citi elektroniskie resursi 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 31 88 693

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2