Mārcienas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000572

Adrese:

Jaunā iela 1, Mārciena, Mārcienas pag., Madonas nov., LV-4852

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64860969 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Mārcienas pagasta pārvalde
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Egita Kalniņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000054695

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1313

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

154B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1904

Sākums:

Bibliotēka ir dibināta 1904. gadā. Bibliotēkai visos laikos bijusi nozīmīga loma kultūras dzīvē, ap to pulcējušies kultūras darbinieki, pie bibliotēkas darbojušās dažādas biedrības un organizācijas. Bibliotēkas rosīgo darbu pārtrauca karš. Pagasta bibliotēka atjaunoja savu darbību 1944. gadā.

Darbība:

Mārcienas pagasta bibliotēka ir Madonas novada pašvaldības Mārcienas pagasta pārvaldes struktūrvienība, kura nodrošina iedzīvotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo apkalpošanu. Bibliotēka veido un uztur mūsdienu prasībām atbilstošu bibliotēkas informācijas krājumu, veic lasīšanas popularizēšanu un vietējā kultūras mantojuma apzināšanu. Mārcienas pagasta bibliotēka 2019. gada nogalē ir iesaistījusies UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīklā „Stāstu bibliotēkas”.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm Letonika lv, Lursoft lv
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta bezmaksas izmantošana
3. Bibliotēku abonements Iespieddarbus un periodiskos izdevumus, kuru nav Mārcienas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt SBA kārtā
4. Bibliotēkas klientu apkalpošana Grāmatu un citu izdevumu bezmaksas izsniegšana. Grāmatu un citu izdevumu rezervēšana un pagarināšana pa tālruni 64860969, pa e-pastu: marcienasbiblioteka@inbox.lv, marcienasbiblioteka@madona.lv, attālināti elektroniskajā katalogā.
5. Uzziņu sniegšana Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
6. Izstādes un pasākumi Literatūru un saturīgā brīvā laika popularizēšanas pasākumi
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un printēšana no bibliotēkas krājumiem : (nepiemēro PVN)
1.1. A4 lapas 1 puse - Melnbalta EUR 0.07
1.2. A4 lapas 2 puses - Melnbalta EUR 0.14
1.3. A4 lapas 1 puse - Krāsaina EUR 0.57
1.4. A4 lapas 2 puses - Krāsainas EUR 0.14
1.5. A3 lapas 1 puse - Melnbalta EUR 0.11
1.6. A3 lapas 2 puses - Melnbalta EUR 0.23
1.7. A3 lapas 1 puse - Krāsaina Lappuses aizpildījums līdz 25% - EUR 0.57
1.8. A3 lapas abas puses - Krāsainas Lappuses aizpildījums līdz 25% - EUR 1.00
1.9. A3 lapas 1 puse - Krāsaina Lappuses aizpildījums 25-100% - EUR 1.00
1.10. A3 lapas abas puses - Krāsainas Lappuses aizpildījums 25-100% - EUR 2.00
.
2. Kopēšana no klienta materiāla : (ar PVN 21%)
2.1. A4 lapas 1 puse - Melnbalta EUR 0.08
2.2. A4 lapas 2 puses - Melnbalta EUR 0.17
2.3. A3 lapas 1 puse - Melnbalta EUR 0.13
2.4. A3 lapas 2 puses - Melnbalta EUR 0.28
2.5. A4 lapas 1 puse - Krāsaina EUR 0.34
2.6. A4 lapas 2 puses - Krāsainas EUR 0.69
2.7. A3 lapas 1 puse - Krāsaina Lappuses aizpildījums līdz 25% - EUR 0.69
2.8. A3 lapas 1 puse - Krāsaina Lappuses aizpildījums 25-100% - EUR 1.21
2.9. A3 lapas abas puses - Krāsainas Lappuses aizpildījums līdz 25% - EUR 1.21
2.10. A3 lapas abas puses - Krāsainas Lappuses aizpildījums 25-100% - EUR 2.42
.
3. Pasūtīšana SBA kārtā Pasta pakalpojumus sedz klients
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

183

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

141

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

33

Pārējie:

108

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1832

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1650

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

182

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2567

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

144

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1266
Seriālizdevumi 1301
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 144

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 32
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 25
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

401

Izslēgto dokumentu kopskaits:

135

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

6754

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 171 135 5253
Seriālizdevumi 230 1474
Audiovizuālie resursi 16
Pārējie dokumenti 3
Elektroniskais krājums (summa) 8
Citi elektroniskie resursi 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 37 13 750

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2