Lubānas pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000551

Adrese:

Oskara Kalpaka iela 2, Lubāna, Madonas nov., LV-4830

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64894281 @
Bibliotēkā 64894691
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Lubānas apvienības pārvalde
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Sociālie tīkli facebook.com
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inguna Kaņepone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000056145

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1310

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

151B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1924

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1924. gadā. 2010. gadā reorganizācijas rezultātā Lubānas pilsētas bibliotēkai tika pievienota Lubānas pilsētas bērnu bibliotēka (tagad "Bērnu literatūras nodaļa") un Lubānas novada Indrānu bibliotēka (tagad "Lubānas pilsētas bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts "Baloži"). 2020. gada 30. decembra Lubānas novada pašvaldības domes sēdē (Nr.16 8.§ ) tiek saskaņots lēmums ar 2021. gada 22. februāri slēgt ārējo apkalpošanas punktu "Baloži", jo tās uzturēšana ir nerentabla.

Darbība:

Lubānas pilsētas bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, nodrošina to bezmaksas pieejamību un izmantošanu jebkuram apmeklētājam, neatkarīgi no dzīves vietas, vecuma vai jebkādiem citiem nosacījumiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

Periodā no jūnija- oktobrim bibliotēka sestdienās SLĒGTA

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datortehnikas un interneta izmantošana Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Grāmatas un preses izdevumi Grāmatas tiek izsniegtas uz 30 dienām, piedāvājam 43 nosaukumu žurnālus un informatīvos izdevumus Lubānas Ziņas un Klānu Vēstis, Madonas novada vēstis, reģionālo laikrakstu Stars un laikrakstu Latvijas avīze
3. Pasākumi Visi bibliotēkas veidotie pasākumi ir bez maksas
4. Jaunieguvumu apskats Katra mēneša pirmā Sestdiena
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Lubānas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu
7. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana pa telefonu: 64894281, e-pastā lubana.biblio@madona.lv , biblio.lubana@lubana.lv vai attālināti elektroniskajā katalogā
8. Pieejamās datubāzes Pieejamas bez maksas datubāzes Letonika.lv un Lursoft laikrakstu bibliotēka
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Kopēšana A4 1 lappuse - 0.07
2 Abpusēja Melnbalta kopija A4 1 lapa - 0,11
3 Krāsu kopija A4 1 lappuse - 0,28
4 Melnbalta izdruka A4 1 lappuse - 0,14
5 Abpusēja Melnbalta izdruka A4 1 lapa - 0,23
6 Krāsu izdruka A4 1 lappuse - 0,28
7 Abpusēja Krāsu izdruka A4 1 lapa - 0,57
8 Laminēšana A4 1 lappuse - 0,56
9 Dokumentu termo iesiešana Līdz 50 lapām - 1,42
10 Dokumentu termo iesiešana No 50 līdz 100 lapām - 2,13
11 Telpu noma 1 stunda - 2,85
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

224

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

597

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

112

Pārējie:

485

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

7610

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

6497

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1113

Virtuālais apmeklējums:

898

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

16304

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2217

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 11410
Seriālizdevumi 4894
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 285

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 195
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 80
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 115

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1637

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2484

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

18562

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 763 1761 14726
Seriālizdevumi 871 723 3790
Audiovizuālie resursi 43
Pārējie dokumenti 3 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 20 79 692

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 11
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

4