Lubānas pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000551

Adrese:

Oskara Kalpaka iela 2, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64894691 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Lubānas novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Sociālie tīkli facebook.com
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inguna Kaņepone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000056145

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1310

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

151B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1924

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1924. gadā. 2010. gadā reorganizācijas rezultātā Lubānas pilsētas bibliotēkai tika pievienota Lubānas pilsētas bērnu bibliotēka (tagad "Bērnu literatūras nodaļa") un Lubānas novada Indrānu bibliotēka (tagad "Lubānas pilsētas bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts "Baloži")

Darbība:

Lubānas pilsētas bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, un nodrošina to bezmaksas pieejamību un izmantošanu jebkuram apmeklētājam, neatkarīgi no dzīves vietas, vecuma vai jebkādiemcitiem nosacījumiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

Lubānas pilsētas bibliotēkas Ārējais apkalpošanas punkts "Baloži" Indrānu ciemā, atvērts otrdienās no 9.30-13.30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datortehnikas un interneta izmantošana datoru ar internetapieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Grāmatas un preses izdevumi grāmatas tiek izsniegtas uz 30 dienām, piedāvājam 47 nosaukumu žurnālus un vietējās avīzes Lubānas Ziņas un Klānu Vēstis, reģionālo laikrakstu Stars un laikrakstu Latvijas avīze
Pasākumi visi bibliotēkas veidotie pasākumi ir bez maksas
Jaunieguvumu apskats katra mēneša pirmā sestdiena
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Starpbibliotēku abonements iespieddarbus, kuri nav Lubānas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu
Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa telefonu: 64894281
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
kopēšana A4 1 lappuse 0.07
abpusēja melbalta kopija A4 1 lapa 0,11
krāsu kopija A4 1 lappuse 0,28
melnbalta izdruka A4 1 lappuse 0,14
abpusēja melnbalta izdruka A4 1 lapa 0,23
krāsu izdruka A4 1 lappuse 0,28
abpusēja krāsu izdruka A4 1 lapa 0,57
faksa nosūtīšana A4 1 lappuse 0,14
faksa pieņemšana A4 1 lappuse 0,07
Laminēšana A4 1 lappuse 0,56
Dokumentu termo iesiešana līdz 50 lapām 1,42
Dokumentu termoiesiešana no 50 līdz 100 lapām 2,13
Telpu noma 1 stunda 2,85
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1986

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Lubānas pilsētas bibliotēkas Ārējāis apkaplpošanas punkts Baloži Indrānu ciemā Pašvaldības īpašums 1930
Teritorijas kopējā platība (m2):

506

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

409

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

33

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

765

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

192

Pārējie:

573

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

10852

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

7645

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3207

Virtuālais apmeklējums:

4677

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

18108

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2389

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 10454
Seriālizdevumi 7622
Audiovizuālie resursi 32
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 446

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 203
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 135
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 68

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1537

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1564

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

20182

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 618 461 15760
Seriālizdevumi 919 1101 4383
Audiovizuālie resursi 39
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 15 22 1084

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 13
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 10
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

4