Lubānas pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000551

Adrese:

Oskara Kalpaka iela 2, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64894281 @
Bibliotēkā 64894691
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Lubānas novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Sociālie tīkli facebook.com
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inguna Kaņepone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000056145

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1310

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Lubānas pilsētas bibliotēkas Ārējais apkalpošanas punkts Baloži "Baloži", Indrānu pagasts, Lubānas novads, LV4830

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

151B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1924

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1924. gadā. 2010. gadā reorganizācijas rezultātā Lubānas pilsētas bibliotēkai tika pievienota Lubānas pilsētas bērnu bibliotēka (tagad "Bērnu literatūras nodaļa") un Lubānas novada Indrānu bibliotēka (tagad "Lubānas pilsētas bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts "Baloži")

Darbība:

Lubānas pilsētas bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, nodrošina to bezmaksas pieejamību un izmantošanu jebkuram apmeklētājam, neatkarīgi no dzīves vietas, vecuma vai jebkādiem citiem nosacījumiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

Periodā no jūnija- septembrim bibliotēka sestdienās SLĒGTA

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datortehnikas un interneta izmantošana Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2 Grāmatas un preses izdevumi Grāmatas tiek izsniegtas uz 30 dienām, piedāvājam 47 nosaukumu žurnālus un vietējās avīzes Lubānas Ziņas un Klānu Vēstis, reģionālo laikrakstu Stars un laikrakstu Latvijas avīze
3 Pasākumi Visi bibliotēkas veidotie pasākumi ir bez maksas
4 Jaunieguvumu apskats Katra mēneša pirmā Sestdiena
5 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
6 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Lubānas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu
7 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana pa telefonu: 64894281, e-pastā vai attālināti elektroniskajā katalogā
Pieejamās datubāzes Pieejamas bez maksas Letonika.lv un Lursoft laikrakstu datubāzes
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Kopēšana A4 1 lappuse - 0.07
2 Abpusēja Melnbalta kopija A4 1 lapa - 0,11
3 Krāsu kopija A4 1 lappuse - 0,28
4 Melnbalta izdruka A4 1 lappuse - 0,14
5 Abpusēja Melnbalta izdruka A4 1 lapa - 0,23
6 Krāsu izdruka A4 1 lappuse - 0,28
7 Abpusēja Krāsu izdruka A4 1 lapa - 0,57
8 Laminēšana A4 1 lappuse - 0,56
9 Dokumentu termo iesiešana Līdz 50 lapām - 1,42
10 Dokumentu termo iesiešana No 50 līdz 100 lapām - 2,13
11 Telpu noma 1 stunda - 2,85
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Lubānas pilsētas bibliotēkas Ārējāis apkaplpošanas punkts Baloži Indrānu ciemā Pašvaldības īpašums 1930
Teritorijas kopējā platība (m2):

506

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

409

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

33