Ļaudonas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000570

Adrese:

Avotu iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25620017 @
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Ļaudonas pagasta bibliotēka
Sociālie tīkli Facebook
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne kulturasdati.lv
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ieva Kārkliņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000054981

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1313

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Madonas novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

152B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1900

Sākums:

1900.gadā pie Saviesīgās bibliotēkas dibina bibliotēku. Ap 1907.gadu dibina Lauksaimniecības biedrības bibliotēku. Lai varētu ļaudis pulcēties, dibina pulciņu " Rosība".

Darbība:

Ļaudonas pagasta bibliotēkas misija ir pastāvēt kā kultūras un informācijas centram pagasta sabiedrības visu vecumu grupu interešu izglītības, informēšanas procesā mūža garumā, un bibliotēkas pamatvērtību – grāmatu, piedāvāt kā interesantu, pamācošu, zināšanas sniedzošu, aizraujošu, garīgo un emocionālo labumu; dot bibliotēkas apmeklētājiem nepieciešamo informāciju pieejamo tehnoloģiju izmantošanā, pulcināt ļaudis kulturālai, saturīgai, mērķtiecīgai, izzinošai brīvā laika pavadīšanai, kalpot kā tikšanās un kopā sanākšanas vietai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 17:00 Katra mēneša 2.trešdiena - seminārs Madonas novada bibliotēkā
Ceturtdiena 10:00 14:00 Pakalpojumu sniegšanas punkts Sāvienā
Piektdiena 09:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu un laikrakstu izsniegšana un saņemšana Visu grāmatu un preses izsniegšana notiek elektroniski sistēmā ALISE. Grāmatas tiek izsniegtas uz laiku 30 kalendārās dienas. Jaunākā prese tiek izsniegta uz laiku - 7 kalendārās dienas.
2. Informācijas tehnoloģiju lietošana Bibliotēkas apmeklētājiem lietošanā pieejami 3 datori ar interneta pieslēgumu. Skenēšana un kopēšana nav lietotāju rīcībā - šos pakalpojumus sniedz bibliotekārs.
3. Bezmaksas internets Bibliotēkā tiek piedāvāts bezmaksas internets. Pieejams arī bezmaksas Wi-Fi.
4. Brīvā laika pavadīšana Bibliotēka piedāvā saturīgu brīvā laika pavadīšanu - lasāmvielu katrai gaumei un vajadzībām, prātu attīstošas galda spēles, izstāžu apskatīšanu, piedalīšanos bibliotēkas rīkotajos pasākumos. Mazākajiem bibliotēkas apmeklētājiem piedāvāts savs stūrītis atpūtai un rotaļām, zīmēšana, krāsošana, darba lapas, krustvārdu mīklas u.c.
5. Izstāžu rīkošana un apskate Bibliotēkas telpas ir atvērtas dažādu izstāžu rīkošanai. Kā arī ikviens bibliotēkā izvietotās izstādes var aplūkot individuāli, vai organizētās grupās (bērnudārza grupas, klases).
6. Skenēšana Skenēšanas pakalpojumu sniedz bibliotekārs - pašiem lietotājiem nav iespējams veikt šādas darbības.
7. Konsultācijas dažādos jautājumos Bibliotēka sniedz bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos (uzziņu) pakalpojumus.
8. Tematisko mapju izmantošana Bibliotēka piedāvā 4 tematiskās mapes, kas ir pieejamas lietošanai uz vietas bibliotēkā. Tiek piedāvātas 26 novadpētniecības mapes par Ļaudonas pagasta vēsturi un novadniekiem - ievērojamām personām.
9. Telpu izmantošana Bibliotēkas telpas ir atvērtas dažādu literatūras, kultūras un tehnoloģiju apguves popularizējošu pasākumu, radošo darbnīcu rīkošanai. Vienojoties par laiku, bibliotēkā iespējams organizēt mācību pulciņus.
10. Bibliotēkā abonēto un pieejamo datu bāžu izmantošana Bibliotēkā bez maksas pieejamās elektroniskās datu bāzes: www.letonika.lv (ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām); www.news.lv; www.filmas.lv; www.pasakas.net
11. Dažāda veida vienkāršotas apmācības ar elektroniskajām informācijas sistēmām Vienojoties par laiku, iespējams saņemt individuālas konsultācijas darbam ar datoru, interneta lietošanu, maksājumu veikšanu internetbankā, e-pasta atvēršanu un lietošanu u.c.
12. Lasītāju piekļuve letonika.lv (www.letonika.lv) datu bāzei ārpus bibliotēkas telpām Bibliotēkā iespēja saņemt lietotāja vārdu un paroli, lai arī ārpus bibliotēkas telpām varētu izmantot Letonikas datubāzi.
13. Iespēja kļūt par BIS Alise elektroniskā kataloga attālinātu lietotāju Katram lasītājam tiek piešķirts lietotājvārds un parole, kas nodrošina piekļuvi bibliotēkas elektroniskajam katalogam, lai apskatītu izsniegtos izdevumus, izsniegšanas termiņus; pagarinātu izsniegšanas termiņus; apskatītu informāciju par rindām un izdevumiem un iestātos rindā; pasūtītu nepieciešamo grāmatu.
14. Iespēja kļūt par 3td e-GRĀMATU bibliotēkas lietotāju Ikvienam lasītājam, kļūstot par bibliotēkas attālināto lietotāju, ir iespēja reģistrēties 3td e-GRĀMATU bibliotēkā un ievērojot e-GRĀMATU bibliotēkas lietošanas noteikumus, lasīt grāmatas elektroniski.
15. Bibliotekāro un informacionālo pakalpojumu nodrošināšana pielāgotā formātā (audio formātā, palielinātā drukā, Braila rakstā) Šāds pakalpojums tiek nodrošināts personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām un kuras atbilst vismaz vienam kritērijam, kas atrunāti Autortiesību likuma 22.' panta pirmajā daļā. Pakalpojums tiek nodrošināts sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un printēšana:
1.1. A4 lapas 1 puse - Melnbalta O,09 EUR
1.2. A4 lapas abas puses - Melnbaltas 0,18 EUR
1.3. A4 lapas 1 puse - Krāsaina 0,25 EUR
1.4. A4 lapas abas puses - Krāsainas 0,50 EUR
1.5. A3 lapas 1 puse - Melnbalta 0,18 EUR
1.6. A3 lapas abas puses - Melnbaltas 0,36 EUR
1.7. A3 lapas 1 puse - Krāsaina Lappuses aizpildījums līdz 25% - 0,50 EUR
1.8. A3 lapas 1 puse - Krāsaina Lappuses aizpildījums 25-100% - 1,00 EUR
1.9. A3 lapas abas puses - Krāsaina Lappuses aizpildījums līdz 25% - 1,00 EUR
1.10. A3 lapas abas puses - Krāsaina Lappuses aizpildījums 25-100% - 2,00 EUR
.
2. SBA pakalpojumi Pasta izdevumi
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pakalpojumu sniegšanas vieta Sāvienā 'Liepas'', Sāviena, Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 Pašvaldības īpašums 1922
Teritorijas kopējā platība (m2):

2250

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

204

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

40

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

257

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

100

Pārējie:

157

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

128582

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2442
Pieaugušie 1892
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 550
Virtuālais apmeklējums 126140
Digitālie pakalpojumi 126029
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 126029
Datubāzu apmeklējums 111
Abonētās 111

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4746

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

299

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 4640
Grāmatas 3088
Seriālizdevumi 1539
Audiovizuālie resursi 1
Pārējās krājuma vienības 12
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 106
Datubāzes (skaits) 106
Abonētās 106
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 299
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 77
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 40
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 37

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

622

Izslēgto dokumentu kopskaits:

533

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

12402

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 622 533 12398
Grāmatas 147 141 9377
Seriālizdevumi 470 392 2968
Audiovizuālie resursi 16
Pārējās krājuma vienības 5 37
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 4
Citi digitāli resursi 2
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 45 18 948

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1