Ļaudonas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000570

Adrese:

Avotu iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25620017 @
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Citas iestādes vietne kulturasdati.lv
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Sociālie tīkli facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ieva Kārkliņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000054981

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1313

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

152B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1900

Sākums:

1900.gadā pie Saviesīgās bibliotēkas dibina bibliotēku. Ap 1907.gadu dibina Lauksaimniecības biedrības bibliotēku. Lai varētu ļaudis pulcēties, dibina pulciņu " Rosība".

Darbība:

Ļaudonas pagasta bibliotēkas misija ir pastāvēt kā kultūras un informācijas centram pagasta sabiedrības visu vecumu grupu interešu izglītības, informēšanas procesā mūža garumā, un bibliotēkas pamatvērtību – grāmatu, piedāvāt kā interesantu, pamācošu, zināšanas sniedzošu, aizraujošu, garīgo un emocionālo labumu; dot bibliotēkas apmeklētājiem nepieciešamo informāciju pieejamo tehnoloģiju izmantošanā, pulcināt ļaudis kulturālai, saturīgai, mērķtiecīgai, izzinošai brīvā laika pavadīšanai, kalpot kā tikšanās un kopā sanākšanas vietai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 17:00 Katra mēneša 2.trešdiena - seminārs Madonas novada bibliotēkā
Ceturtdiena 10:00 14:00 Pakalpojumu sniegšanas punkts Sāvienā
Piektdiena 09:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu un laikrakstu izsniegšana un saņemšana Visu grāmatu un preses izsniegšana notiek elektroniski sistēmā ALISE. Grāmatas tiek izsniegtas uz laiku 30 kalendārās dienas. Jaunākā prese tiek izsniegta uz laiku - 5 kalendārās dienas.
2. Informācijas tehnoloģiju lietošana Bibliotēkas apmeklētājiem lietošanā pieejami 3 datori ar interneta pieslēgumu. Skenēšana un kopēšana nav lietotāju rīcībā - šos pakalpojumus sniedz bibliotekārs.
3. Bezmaksas internets Bibliotēkā tiek piedāvāts bezmaksas internets. Pieejams arī bezmaksas Wi-Fi.
4. Brīvā laika pavadīšana Bibliotēka piedāvā saturīgu brīvā laika pavadīšanu - lasāmvielu katrai gaumei un vajadzībām, prātu attīstošas galda spēles, izstāžu apskatīšanu, piedalīšanos bibliotēkas rīkotajos pasākumos. Mazākajiem bibliotēkas apmeklētājiem piedāvāts savs stūrītis atpūtai un rotaļām, zīmēšana, krāsošana, darba lapas, krustvārdu mīklas u.c.
5. Izstāžu rīkošana un apskate Bibliotēkas telpas ir atvērtas dažādu izstāžu rīkošanai. Kā arī ikviens bibliotēkā izvietotās izstādes var aplūkot individuāli, vai organizētās grupās (bērnudārza grupas, klases).
6. Skenēšana Skenēšanas pakalpojumu sniedz bibliotekārs - pašiem lietotājiem nav iespējams veikt šādas darbības.
7. Konsultācijas dažādos jautājumos Bibliotēka sniedz bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos (uzziņu) pakalpojumus.
8. Tematisko mapju izmantošana Bibliotēka piedāvā 4 tematiskās mapes, kas ir pieejamas lietošanai uz vietas bibliotēkā. Tiek piedāvātas 26 novadpētniecības mapes par Ļaudonas pagasta vēsturi un novadniekiem - ievērojamām personām.
9. Telpu izmantošana Bibliotēkas telpas ir atvērtas dažādu literatūras, kultūras un tehnoloģiju apguves popularizējošu pasākumu, radošo darbnīcu rīkošanai. Vienojoties par laiku, bibliotēkā iespējams organizēt mācību pulciņus.
10. Bibliotēkā abonēto un pieejamo datu bāžu izmantošana Bibliotēkā bez maksas pieejamās elektroniskās datu bāzes: www.letonika.lv (ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām); www.news.lv; www.filmas.lv; www.pasakas.net
11. Dažāda veida vienkāršotas apmācības ar elektroniskajām informācijas sistēmām Vienojoties par laiku, iespējams saņemt individuālas konsultācijas darbam ar datoru, interneta lietošanu, maksājumu veikšanu internetbankā, e-pasta atvēršanu un lietošanu u.c.
12. Lasītāju piekļuve letonika.lv (www.letonika.lv) datu bāzei ārpus bibliotēkas telpām Bibliotēkā iespēja saņemt lietotāja vārdu un paroli, lai arī ārpus bibliotēkas telpām varētu izmantot Letonikas datubāzi.
13. Iespēja kļūt par BIS Alise elektroniskā kataloga attālinātu lietotāju Katram lasītājam tiek piešķirts lietotājvārds un parole, kas nodrošina piekļuvi bibliotēkas elektroniskajam katalogam, lai apskatītu izsniegtos izdevumus, izsniegšanas termiņus; pagarinātu izsniegšanas termiņus; apskatītu informāciju par rindām un izdevumiem un iestātos rindā; pasūtītu nepieciešamo grāmatu.
14. Iespēja kļūt par 3td e-GRĀMATU bibliotēkas lietotāju Ikvienam lasītājam, kļūstot par bibliotēkas attālināto lietotāju, ir iespēja reģistrēties 3td e-GRĀMATU bibliotēkā un ievērojot e-GRĀMATU bibliotēkas lietošanas noteikumus, lasīt grāmatas elektroniski.
15. Bibliotekāro un informacionālo pakalpojumu nodrošināšana pielāgotā formātā (audio formātā, palielinātā drukā, Braila rakstā) Šāds pakalpojums tiek nodrošināts personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām un kuras atbilst vismaz vienam kritērijam, kas atrunāti Autortiesību likuma 22.' panta pirmajā daļā. Pakalpojums tiek nodrošināts sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un printēšana:
1.1. A4 lapas 1 puse - Melnbalta O,09 EUR
1.2. A4 lapas abas puses - Melnbaltas 0,18 EUR
1.3. A4 lapas 1 puse - Krāsaina 0,25 EUR
1.4. A4 lapas abas puses - Krāsainas 0,50 EUR
1.5. A3 lapas 1 puse - Melnbalta 0,18 EUR
1.6. A3 lapas abas puses - Melnbaltas 0,36 EUR
1.7. A3 lapas 1 puse - Krāsaina Lappuses aizpildījums līdz 25% - 0,50 EUR
1.8. A3 lapas 1 puse - Krāsaina Lappuses aizpildījums 25-100% - 1,00 EUR
1.9. A3 lapas abas puses - Krāsaina Lappuses aizpildījums līdz 25% - 1,00 EUR
1.10. A3 lapas abas puses - Krāsaina Lappuses aizpildījums 25-100% - 2,00 EUR
.
2. SBA pakalpojumi Pasta izdevumi
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

2250

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

123

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

274

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

124

Pārējie:

150

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2302

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1205

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1097

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4665

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4665

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3074
Seriālizdevumi 1584
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 7
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 495

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 187
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 130
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 57

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

561

Izslēgto dokumentu kopskaits:

490

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

8105

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 195 143 6182
Seriālizdevumi 366 347 1891
Audiovizuālie resursi 12
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 19
Elektroniskais krājums (summa) 1
E-grāmatas 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 50 12 921

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1